EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1007(05)

Uverejnenie schválenia štandardnej zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením v agropotravinárskom odvetví v zmysle článku 6b ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 2022/C 386/12

PUB/2022/991

Ú. v. EÚ C 386, 7.10.2022, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 386/73


Uverejnenie schválenia štandardnej zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením v agropotravinárskom odvetví v zmysle článku 6b ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014

(2022/C 386/12)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 6b ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 (1).

Oznámenie schválenia štandardnej zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením pochádzajúceho z členského štátu [nariadenie (EÚ) č. 1151/2012]

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

Číslo EÚ: PDO-ES-0151-AM01 – 21. 7. 2022

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Názov výrobku

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

2.   Členský štát, ku ktorému zemepisná oblasť patrí

Španielsko

3.   Orgán členského štátu oznamujúci štandardnú zmenu

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj vidieka, Regionálne ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, núdzových situácií v oblasti klímy a ekologickej transformácie

4.   Opis schválenej zmeny (schválených zmien)

Účelom zmeny je zahrnúť nové odrody (Bombón, Copsemar 7 a Argila), ktoré priamo súvisia s odrodami uvedenými v špecifikácii a vyznačujú sa podobnými vlastnosťami ako už zahrnuté odrody, ale prinášajú agronomické výhody ako väčšia odolnosť voči slanosti, obmedzené používanie pesticídov a živín a nižšie požiadavky na vodu. Podľa článku 53 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa táto zmena považuje za „štandardnú“, keďže:

1.

Zahrnutie týchto nových odrôd neovplyvňuje základné vlastnosti výrobku, ako sa uvádza v pripojených správach šľachtiteľov.

2.

Súvislosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím zostáva nezmenená.

3.

Cieľom zmeny nie je zmeniť názov výrobku ani žiadnu časť tohto názvu.

4.

Nepožadujú sa ňou žiadne zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť vymedzenú zemepisnú oblasť.

5.

Nesprísňujú sa ňou obmedzenia obchodu s výrobkom alebo surovinami na jeho výrobu.

Táto zmena sa týka zmeny jednotného dokumentu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

Číslo EÚ: PDO-ES-0151-AM01 – 21. 7. 2022

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Názov

„Arroz de Valencia / Arròs de València“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Ryža (Oryza sativa) týchto odrôd: Senia, Bahía, Bomba, J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet a Albufera, Bombón, Argila a Copsemar 7. Predáva sa ako biela alebo celozrnná ryža na základe týchto parametrov (priemerné hodnoty):

Stredné zrná

4  %

Zrná žltej a medenej farby

0,20  %

Červené zrná a zrná s červenými pruhmi

0,50  %

Kriedové a nezrelé zrná

2  %

Škvrnité zrná a zrná poškodené hmyzom

0,50  %

Cudzorodé látky

0,10  %

Minimálne množstvo bez chýb

92,70  %

Charakteristické vlastnosti vyrobených surových zŕn (priemerné hodnoty):

Odroda

Dĺžka (mm)

Dĺžka/šírka

Perleťový vzhľad (%)

Bahía

5,6

1,8

99

Senia

5,6

1,8

99

Bomba

5,2

1,8

99

J. Sendra

5,7

1,8

99

Montsianell

5,7

1,8

99

Gleva

5,7

1,8

99

Sarçet

6

1,8

99

Albufera

5,2

1,7

99

Bombon

5,3

1,8

99

Argila

5,8

1,7

99

Copsemar 7

5,5

1,7

99

Zloženie ryže s CHOP Valencia (priemerné hodnoty):

ODRODA

AMYLÓZA (%)

Bahía

19,1  %

Senia

16,3  %

Bomba

24,9  %

J. Sendra

17,5  %

Montsianell

18,1  %

Gleva

17,7  %

Sarçet

16,3  %

Albufera

25,6  %

Bombón

24  %

Argila

20,9  %

Copsemar 7

24,4  %

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch) a krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Všetky fázy, od siatia po zber, sušenie a prípravu na balenie.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

Výrobok sa musí baliť v oblasti výroby, aby sa zaručili jeho organoleptické vlastnosti a zaistila jeho vysledovateľnosť podľa jednotného kontrolného systému.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, ktorého sa týka názov zapísaný v registri

Ryža s CHOP sa predáva iba v balení s očíslovanou zadnou etiketou. Slová Denominación de Origen „Arroz de Valencia“ sa musia uviesť na prednej aj zadnej etikete, prípadne aj s valencijským ekvivalentom Denominació d’Orige „Arròs de València“.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Ryža sa pestuje v prírodných mokradiach v provinciách Alicante, Castellón a Valencia v autonómnom spoločenstve Valencia, a najmä v obciach v oblasti vplyvu Parque Natural de la Albufera, Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva a Marjal de Almenara. Sú to všetko oblasti výnimočnej environmentálnej hodnoty, v ktorých ryža zohráva mimoriadne dôležitú úlohu z hľadiska udržateľnosti ekosystému.

Oblasť zahŕňa tieto obce:

Oblasť vplyvu Parque Natural de la Albufera (provincia Valencia): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca a Valencia.

Ďalšie obce v provincii Valencia: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayo, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto a Tavernes de Valldigna.

Obce v provincii Murcia: Pego.

Obce v provincii Castellón: Almenara, Castellón, Chilches a La Llosa.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Prírodné faktory

CHOP „Arroz de Valencia“ sa pestuje v močaristých oblastiach so špecifickými možnosťami zaplavovania. Pôda je vápenatá (30 – 50 % uhličitanov), ílovitá, chudobná na organické látky a zásaditá (pH 8 – 8,3). Ide o tvrdú a málo priepustnú zem.

K podnebiu treba uviesť, že oblasť sa nachádza na pobreží Stredozemného mora a teploty sú teda po celý rok mierne. Zrážky sú nízke a vyskytujú sa najmä na jar a na jeseň.

Blízkosť mora znamená, že tu veje morský vánok, vďaka ktorému sa nevyskytujú studené denné vetry. V lete fúka z náhornej plošiny Meseta veľmi suchý, horúci západný vietor.

Podstatná časť vymedzenej oblasti sa nachádza v Parque Natural de la Albufera, oblasti výnimočnej prírodnej krásy. Vzhľadom na špecifické charakteristiky tejto oblasti je ryža jediná plodina, ktorú tu možno pestovať, a je nevyhnutná na udržiavanie ekologickej rovnováhy parku.

Parque Natural de la Albufera sa rozkladá na ploche 21 120 hektárov a na 65 % pôdy je zasiata ryža.

Ľudské faktory

Ryža sa vo vymedzenej zemepisnej oblasti pestuje po stáročia. Existujú dokumenty, ktoré dokladajú, že ryža sa pestovala v starom kráľovstve Valencia ešte skôr, ako si ho podmanil Jakub I. Aragónsky už v roku 1238: ryžové polia sa opisujú v knihe Llibre dels Distribuments, podľa ktorej sa rozdelili pozemky v nedávno získanom kráľovstve.

Podľa nariadenia kráľa Ferdinanda VI. z roku 1753 sa stanovujú hranice ryžových polí tejto oblasti.

K ďalším dielam, v ktorých sa opisuje história pestovania ryže v autonómnom spoločenstve Valencia, patria El arroz (1939), ktoré napísal Rafael Font de Mora y Llorens, a Compendio arrocero (1952), ktoré napísal José Ma Carrasco García.

V priebehu storočí boli v tejto oblasti vyvinuté špecifické postupy, ako napríklad eixugons (v kastílskej španielčine enjuagados) – ponechanie plodiny bez vody na niekoľko dní, aby sa zabránilo rastu rias. Eixugons sa vykonáva približne na konci júna, hneď ako sadenice ryže vyklíčia.

Ďalším špecifickým postupom v oblasti je zaplavovanie polí, keď v zime ležia ladom. Slúži na prerušenie biologických cyklov určitých pôdnych organizmov a dezinfekciu pôdy. Zvyšuje sa tak aj vodná biodiverzita – huby, riasy a drobné článkonožce podporujú rozklad pozberových zvyškov a regenerujú pôdu vlastnými zvyškami, makroživinami a mikroživinami.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Vďaka podielu amylózy v odrodách pestovaných v tejto oblasti má CHOP „Arroz de Valencia“ vysokú kapacitu absorpcie chuti. Okrem vysokého percentuálneho podielu perleťových zŕn je veľmi dôležitým faktorom jednotná veľkosť zŕn, čím sa zabezpečuje jednotný a konštantný bod varu.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Vymedzená zemepisná oblasť sa nachádza medzi pobrežím a pobrežným pohorím. Vďaka tejto jedinečnej polohe polia v noci ovieva morský vánok, ktorý zabezpečuje pomalé, postupné dozrievanie zŕn, zabraňuje tvorbe trhlín a minimalizuje počet rozštiepených zŕn pri mletí aj pri varení.

Vymedzená zemepisná oblasť, ktorú tvorí prevažne Parque Natural de la Albufera, pozostáva zo starých prírodných mokradí, kde pôda je vápenatá, ílovitá a chudobná na organickú hmotu a zásaditá. Ide teda o ťažkú, tvrdú a nepriepustnú zem, vďaka čomu dokáže plodina vynikajúco využiť pôdne živiny aj pri zaplavení malým množstvom vody. To má pozitívny vplyv na tvorbu zŕn v základe každej metliny, čím sa minimalizuje počet zdeformovaných alebo beztvarých zŕn.

Vo vymedzenej zemepisnej oblasti nie sú počas dňa žiadne studené vetry a voda je teplá, čo prospieva k tvorbe perleťových zŕn a umožňuje pestovať odrody ryže s dlhým cyklom bez rizika neúspechu. Dajú sa tu teda pestovať uvedené chránené odrody, ktoré pri pestovaní vo vymedzenej oblasti získavajú svoju charakteristickú vlastnosť, t. j. vysoký obsah amylózy. Ten sa neskôr prejaví ako cenená gastronomická kvalita, keďže práve vďaka obsahu amylózy vykazuje táto ryža správnu rovnováhu medzi absorpciou chuti a pevnosťou.

Tradícia pestovania ryže vo Valencii je úzko spätá s jej kuchyňou. Vo valencijskej kuchyni sú bohato zastúpené jedlá z ryže, napríklad paella, ryža vo vývare a pečená ryža. Existuje tu teda príčinná súvislosť s odrodami typickými pre túto oblasť, keďže majú vysokú absorpčnú schopnosť, a tak môžu z vývaru absorbovať veľa chuti. Vznikla tak kuchyňa, ktorá je, pokiaľ ide o kuchyne, ktorých základ tvorí ryža, v celosvetovom meradle jedinečná.

Poniente (západný vietor) odstraňuje spóry húb, ako je PyriculariaHelminthosporium, čím sa znižuje počet chybných zŕn.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku

http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia


(1)  Ú. v. ES L 179, 19.6.2014, s. 17.


Top