EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10947(01)

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10947 – ATLAS ARTERIA / OTPP / SKYWAY CONCESSION COMPANY) (Text s významom pre EHP) 2022/C 459/02

C/2022/8755

OJ C 459, 2.12.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 459/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10947 – ATLAS ARTERIA / OTPP / SKYWAY CONCESSION COMPANY)

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 459/02)

Dňa 25. novembra 2022 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32022M10947. EUR-Lex predstavuje online prístup k právu Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top