EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10717

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO) (Text s významom pre EHP) 2022/C 218/09

PUB/2022/572

OJ C 218, 2.6.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO)

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 218/09)

1.   

Komisii bolo 23. mája 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

KKR & Co. Inc. („KKR“, USA),

PAI Partners S.à.r.l. („PAI Partners“, Francúzsko), pod kontrolou podniku PAI Partners S.A.S.,

British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada),

Refresco Deutschland Holding GmbH („Refresco“, Holandsko), pod kontrolou podnikov PAI Partners a BCI.

Podniky KKR, PAI Partners a BCI získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Refresco.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

KKR je globálna investičná spoločnosť ponúkajúca alternatívne možnosti správy aktív, ako aj riešenia týkajúce sa kapitálových trhov a poistenia,

PAI Partners sa venuje riadeniu viacerých fondov investujúcich do podnikových služieb, distribúcie, stravovania a spotrebiteľského sektora, všeobecného priemyslu a zdravotnej starostlivosti,

BCI je zástupcom vlády Britskej Kolumbie, ktorý investuje v mene klientov verejného sektora do rôznych tried aktív vrátane pevného príjmu, verejného a súkromného kapitálu, infraštruktúry, obnoviteľných zdrojov, nehnuteľností a komerčných hypotekárnych úverov,

Refresco je globálny aktér v oblasti produkcie a fľašovania rôznych nealkoholických nápojov distributérskych značiek pre maloobchodníkov a držiteľov značiek v rámci zmluvnej výroby.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


Top