EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10698

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10698 – MITSUI / INDOMOBIL / PTL / JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2022/C 217/05

PUB/2022/569

OJ C 217, 1.6.2022, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 217/28


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10698 – MITSUI / INDOMOBIL / PTL / JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 217/05)

1.   

Komisii bolo 20. mája 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui“, Japonsko),

PTS Investments LLC („PTS Investment“, USA), stopercentná dcérska spoločnosť podniku Penske Truck Leasing Co., L.P („PTL“, USA), v konečnom pod kontrolou podniku Penske Corporation („Penske“, USA),

PT CSM Corporatama („Indorent“, Indonézia), patriaci podniku PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk („Indomobil“, Indonézia) a

SP (Indonézia).

Podniky Mitsui, PTS Investments a Indorent získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom SP.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov a novozaloženého spoločného podniku:

Mitsui: podnik zameraný na obchod, podnikové riadenie a rozvoj projektov v rôznych odvetviach vrátane týchto: i) výrobky zo železa a ocele; ii) nerasty a kovy; iii) infraštruktúrne projekty; iv) mobilita; v) základné chemikálie; vi) špeciálne chemikálie; vii) energia; viii) potravinové zdroje; ix) spotrebiteľské služby a x) IT, komunikácie a podnikový rozvoj,

PTS Investments: stopercentná dcérska spoločnosť PTL, ktorá poskytuje služby v sektoroch dopravy a dodávateľského reťazca,

Indorent: stopercentná dcérska spoločnosť podniku Indomobil – výrobcu automobilov a motocyklov. Indorent poskytuje dopravné služby a prenájom vozidiel pre korporátnych zákazníkov,

SP: spoločný podnik na zelenej lúke, ktorý bude pôsobiť v sektore lízingu komerčných vozidiel v Indonézii.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10698 – MITSUI / INDOMOBIL / PTL / JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top