EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AP0252

P9_TA(2022)0252 Digitálny COVID preukaz EÚ – občania Únie ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD)) P9_TC1-COD(2022)0031 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19

OJ C 32, 27.1.2023, p. 401–401 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 32, 27.1.2023, p. 382–382 (GA)

27.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/401


P9_TA(2022)0252

Digitálny COVID preukaz EÚ – občania Únie ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2023/C 32/16)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0050),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 21 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0031/2022),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. júna 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

zo zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

so zreteľom na pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0138/2022),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.

poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

P9_TC1-COD(2022)0031

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2022/1034.)


Top