EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021HB0004

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. februára 2021, Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2021/4) 2021/C 47/01

OJ C 47, 10.2.2021, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 47/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. februára 2021,

Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank

(ECB/2021/4)

(2021/C 47/01)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 27.1,

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát súčasného externého audítora Deutsche Bundesbank, spoločnosti KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sa skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2020. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2021.

(3)

Deutsche Bundesbank vybrala za svojho externého audítora na finančné roky 2021 až 2026 spoločnosť Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft s možnosťou predĺženia mandátu na finančný rok 2027,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúča sa, aby bola spoločnosť Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vymenovaná za externého audítora Deutsche Bundesbank na finančné roky 2021 až 2026 s možnosťou predĺženia mandátu na finančný rok 2027.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. februára 2021

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


Top