EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0823(01)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie — Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

OJ C 286, 23.8.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 286/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

14.06.2019

Číslo pomoci

SA.53821 (2019/N)

Členský štát

Taliansko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali

Právny základ

(a)

Legislative Decree No 379/2003, which provides that the energy regulator (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ‘ARERA’) should define the criteria and conditions on the basis of which the Transmission System Operator (‘TSO’) shall propose a mechanism to remunerate capacity in order to guarantee system adequacy. Such proposal is approved by the Minister for Economic Development ('the Minister') after hearing the ARERA.

(b)

Article 1, paragraph 153 of law No 147/2013, which provides that the Ministry of Economic Development (the 'Ministry') shall define the conditions and modality for the definition of a capacity remuneration system for flexible capacity.

(c)

Minister's decree of 30 June 2014, which approved the TSO's proposal of 20 September 2013 TE/P20130004704, following the ARERA Decision ARG/elt/98/11 of 21 July 2011.

(d)

ARERA Decision ARG/elt 98/11

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Iné – 0

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2028

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2 00187 Roma (Italia)

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

25.07.2019

Číslo pomoci

SA.54724 (2019/N)

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Limited extension of NAMA’s lifespan to work out residual loans

Právny základ

National Asset Management Agency Act 2009

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Účel

Náprava vážneho narušenia ekonomiky

Forma pomoci

Iná forma daňovej úľavy, Garancia, Iné – Special powers granted to NAMA

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

01.01.2022 - 31.12.2025

Sektory hospodárstva

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister for Finance, acting in accordance with the NAMA Act

Department of Finance Government Buildings Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

15.04.2019

Číslo pomoci

SA.51614 (2018/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Warminsko-Mazurskie

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Právny základ

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Účel

Energetická účinnosť, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: PLN 233.3143 (v mil.)

Intenzita

%

Trvanie

od 15.04.2019

Sektory hospodárstva

Dodávka elektriny; plynu; pary a studeného vzduchu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

25.10.2018

Číslo pomoci

SA.51866 (2018/N)

Členský štát

Fínsko

Región

SUOMI/FINLAND

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Costs of prevention, control, eradication of animal diseases in aquaculture

Právny základ

Eläintautilaki 441/2013 (Act on Animal diseases)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby zvierat

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 5 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 3 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

01.01.2016 - 31.12.2021

Sektory hospodárstva

Akvakultúra

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.07.2019

Číslo pomoci

SA.45274 (2016/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Právny základ

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Druh opatrenia

Individuálna štátna pomoc

Eoliennes Offshore du Calvados

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3 058 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 152.5 (v mil.)

Intenzita

%

Trvanie

od 01.01.2022

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.07.2019

Číslo pomoci

SA.45275 (2016/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Právny základ

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Druh opatrenia

Individuálna štátna pomoc

Eoliennes Offshore des Hautes Falaises

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3 601 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 180 (v mil.)

Intenzita

%

Trvanie

od 01.01.2023

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.07.2019

Číslo pomoci

SA.45276 (2016/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire lauréat de l'appel d''offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Právny základ

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Druh opatrenia

Individuálna štátna pomoc

Parc du Banc de Guérande

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3 560 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 178 (v mil.)

Intenzita

%

Trvanie

od 01.01.2023

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.07.2019

Číslo pomoci

SA.47246 (2017/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 2013/S 054-088441

Právny základ

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3 668 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 183.4 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

od 01.01.2024

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.07.2019

Číslo pomoci

SA.47247 (2017/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2013/S 054-088441

Právny základ

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Eoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 3 737 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 186.85 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

od 01.01.2023

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

26.07.2019

Číslo pomoci

SA.48007 (2017/NN)

Členský štát

Francúzsko

Región

FRANCE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011

Právny základ

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Druh opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Ailes Marines SAS

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 4 696 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 234.8 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

od 01.01.2023

Sektory hospodárstva

Výroba elektriny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

14.06.2019

Číslo pomoci

SA.54375 (2019/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire, approuvé le 29 Septembre 2017

Právny základ

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Production d'électricité

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Iné

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 1 903 000 000 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 95 150 000 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

od 30.06.2020

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

14.06.2019

Číslo pomoci

SA.54376 (2019/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations de production d''électricité à partir de l'énergie solaire, implantées sur bâtiments

Právny základ

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Production d'électricité

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Iné — tarif d'achat ou complément de rémunération

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 2 042 000 000 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 102 100 000 (v mil.)

Intenzita

Trvanie

od 28.02.2020

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top