Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0205(02)

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006] (Text s významom pre EHP)

C/2019/569

OJ C 46, 5.2.2019, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 46/4


Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

[uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) ]

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 46/04)

Rozhodnutia o udelení autorizácie

Odkaz na rozhodnutie (2)

Dátum rozhodnutia

Názov látky

Držiteľ autorizácie

Číslo autorizácie

Autorizované použitie

Dátum uplynutia lehoty na preskúmanie

Odôvodnenie rozhodnutia

C(2019) 569

29. januára 2019

1,2-dichlóretán

č. EC 203-458-1

č. CAS 107-06-2

Microbeads AS, Vestvollvn 30A, N-2019, Skedsmokorset, Nórsko

REACH/19/12/0

Priemyselné použitie 1,2-dichlóretánu ako expanzného činidla v sulfonačnej reakcii zosieťovaných polystyrénových guľôčok pri výrobe ionomeničových živíc na čistenie rádioaktívneho odpadu

29. januára 2031

V súlade s článkom 60 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sociálno-ekonomické prínosy prevyšujú riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce z používania danej látky, pričom neexistujú žiadne alternatívne látky ani technológie vhodné z hľadiska technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_sk.htm


Top