Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0908(04)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP.

OJ C 298, 8.9.2017, p. 14–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/14


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 298/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasery a laserové zariadenia. Laserové prístroje. Minimálne požiadavky na dokumentáciu (ISO 11252:2013)

8.7.2016

 

 

CEN

EN 13637:2015

Stavebné kovanie. Elektricky kontrolované únikové systémy na použitie pre únikové cesty. Požiadavky a skúšobné metódy

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach

8.7.2016

HD 308 S1:1976

Poznámka 2.1

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Systém označovania káblov a vodičov

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

1.6.2009

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace a zapisovacie a ich príslušenstvo

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 516 S2:1997

Pokyny na používanie harmonizovaných káblov a vodičov nn

8.7.2016

 

 

 

HD 516 S2:1997/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2010

 

HD 516 S2:1997/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.2.2005

Cenelec

HD 549 S1:1989

Konferenčné systémy. Elektrické a elektroakustické požiadavky

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 597 S1:1992

Väzbové kondenzátory a kapacitné deliče

IEC 60358:1990

8.7.2016

 

 

 

HD 597 S1:1992/AC:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6 /1 kV

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Silnoprúdové káble 0,6 /1 kV a 1,9 /3,3  kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Elektrické káble. Doplňujúce skúšobné metódy.

8.7.2016

HD 605 S1:1994

+ A1:1996

+ A2:2001

+ A3:2002

+ A4:2004

Poznámka 2.1

1.3.2009

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idxm)|): 0,6 /1 (1,2 ) kV

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Mnohožilové a mnohopárové káble na inštaláciu nad a pod zemou

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)

IEC 61540:1997 (Modifikovaná) + A1:1998 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 41003:2008

Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia pripájané na telekomunikačné siete a/alebo na káblové distribučné systémy

8.7.2016

EN 41003:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz a od 1,6  MHz do 30 MHz. Časť 4-2: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-7: Prenosné oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Elektroinštalačné úložné kanály a uzavreté žľaby. Časť 1: Všeobecné požiadavky

8.7.2016

EN 50085-1:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

20.5.2016

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Elektroinštalacné úložné kanály a uzavreté žlaby. Časť 2-1: Elektroinštalacné úložné kanály a elektroinštalacné uzavreté žlaby určené na inštaláciu na stenu a na strop

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby určené na montáž pod podlahu, na zapustenie do podlahy alebo na montáž na podlahu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektroinštalačné úložné kanály so štrbinami určené na inštaláciu v skriniach

8.7.2016

EN 50085-2-3:1999

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové úseky

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Osobitné pravidlá pre kusové skúšky spotrebičov, ktoré sú predmetom noriem EN 60335-1

8.7.2016

EN 50106:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaxiálne káble. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

17.6.2016

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaxiálne káble. Časť 2-1: Špecifikácia káblov používaných v káblových rozvodných sieťach. Káble určené na inštaláciu v budovách pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.2016

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaxiálne káble. Časť 2-2: Špecifikácia káblov používaných v káblových rozvodných sieťach. Káble na vonkajšie rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaxiálne káble. Časť 2-3: Špecifikácia káblov používaných v káblových rozvodných sieťach. Rozvodné a diaľkové káble pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaxiálne káble. Časť 2-4: Špecifikácia káblov používaných v káblových rozvodných sieťach. Káble na vnútorné rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.2016

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaxiálne káble. Časť 2-5: Špecifikácia káblov používaných v káblových rozvodných sieťach. Káble na vonkajšie rozvody pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaxiálne káble. Časť 3-1: Špecifikácia káblov používaných v telekomunikáciách. Miniatúrne káble pre digitálne komunikačné systémy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaxiálne káble. Časť 4-1: Rámcová špecifikácia káblov BCT (Broadcast and Communication Technology) podľa EN 50173. Vnútorné horizontálne káble pre systémy pracujúce v rozsahu 5 MHz – 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

17.6.2016

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Koaxiálne káble. Časť 4-2: Rámcová špecifikácia káblov CATV do 6 GHz používaných v káblových rozvodných sieťach

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2004

Elektrické zariadenia pre pece a pomocné zariadenia. Časť 1: Požiadavky na konštrukciu a inštaláciu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Elektrické zariadenia pre pece a pomocné zariadenia. Časť 1: Požiadavky na návrh používania a inštaláciu

8.7.2016

EN 50156-1:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Elektrické zariadenia pre pece a pomocné zariadenia. Časť 2: Požiadavky na návrh, vývoj a overovanie typu bezpečnostných zariadení a subsystémov

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronické zariadenia určené na použitie v silnoprúdových inštaláciách

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Ploché ohybné káble s polyvinylchloridovým pláštom

8.7.2016

HD 359 S2:1990

EN 50214:1997

Poznámka 2.1

1.10.2008

 

EN 50214:2006/AC:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Konverzné adaptéry na priemyselné použitie

8.7.2016

EN 50250:1998

Poznámka 2.1

1.7.2005

 

EN 50250:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

19.1.2018

Cenelec

EN 50262:1998

Elektroinštalačné káblové priechodky

8.7.2016

 

 

 

EN 50262:1998/A1:2001

8.7.2016

Poznámka 3

1.4.2003

 

EN 50262:1998/A2:2004

8.7.2016

Poznámka 3

1.10.2007

 

EN 50262:1998/AC:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-1:1998

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 1: Skúšobné zariadenie

8.7.2016

HD 602 S1:1992

Poznámka 2.1

1.3.2000

Cenelec

EN 50267-2-1:1998

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-1: Postupy – Určenie obsahu kyselinotvorných halogénových plynov

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-2-2:1998

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-2: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov meraním pH a vodivosti

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-2-3:1998

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-3: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov stanovením váženého priemeru pH a vodivosti

8.7.2016

HD 602 S1:1992

Poznámka 2.1

1.3.2000

Cenelec

EN 50274:2002

Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 1: Všeobecná špecifikácia

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

8.7.2016

EN 50288-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 2-1: Špecifikácia tienených káblov do 100 MHz. Horizontálne káble a hlavné domové káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 2-1: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 100 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

8.7.2016

EN 50288-2-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 2-2: Špecifikácia tienených káblov do 100 MHz. Prepájacie káble a šnúry

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 2-2: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 100 MHz. Káble prívodných šnúr koncových zariadení a káble prepojovacích šnúr pre pracovnú oblasť

8.7.2016

EN 50288-2-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 3-1: Špecifikácia netienených káblov do 100 MHz. Horizontálne káble a hlavné domové káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 3-1: Rámcová špecifikácia netienených káblov do 100 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

8.7.2016

EN 50288-3-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 3-2: Špecifikácia netienených káblov do 100 MHz. Prepájacie káble a šnúry

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 3-2: Rámcová špecifikácia netienených káblov do 100 MHz. Káble prívodných šnúr koncových zariadení a káble prepojovacích šnúr pre pracovnú oblasť

8.7.2016

EN 50288-3-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 4-1: Špecifikácia tienených káblov do 600 MHz. Horizontálne káble a hlavné domové káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 4-1: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 600 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

8.7.2016

EN 50288-4-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 4-2: Špecifikácia tienených káblov do 600 MHz. Prepájacie káble a šnúry

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 4-2: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 600 MHz. Káble prívodných šnúr koncových zariadení a káble prepojovacích šnúr pre pracovnú oblasť

8.7.2016

EN 50288-4-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 5-1: Špecifikácia tienených káblov do 250 MHz. Horizontálne káble a hlavné domové káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 5-1: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 250 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

8.7.2016

EN 50288-5-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 5-2: Špecifikácia tienených káblov do 250 MHz. Prepájacie káble a šnúry

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 5-2: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 250 MHz. Káble prívodných šnúr koncových zariadení a káble prepojovacích šnúr pre pracovnú oblasť

8.7.2016

EN 50288-5-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 6-1: Špecifikácia netienených káblov do 250 MHz. Horizontálne káble a hlavné domové káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 6-1: Rámcová špecifikácia netienených káblov do 250 MHz. Horizontálne a hlavné domové káble

8.7.2016

EN 50288-6-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2003

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 6-2: Špecifikácia netienených káblov do 250 MHz. Prepájacie káble a šnúry

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 6-2: Rámcová špecifikácia netienených káblov do 250 MHz. Káble prívodných šnúr koncových zariadení a káble prepojovacích šnúr pre pracovnú oblasť

8.7.2016

EN 50288-6-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Mnohožilové kovové káble na analógové a digitálne komunikácie a riadenie. Časť 7: Špecifikácia meracích a ovládacích káblov

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Mnohožilové kovové káble na analógovú a digitálnu komunikáciu a riadenie. Časť 8: Špecifikácia pre káble typu 1 a frekvencie do 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 9-1: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 1 000  MHz. Káble pre horizontálne a hlavné domové vedenia

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 9-2: Rámcová špecifikácia na tienené káble od 1 MHz do 1 000  MHz na pripájacie káble koncových zariadení, káble prepájacích šnúr a aplikácie vo výpočtových strediskách

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 10-1: Rámcová špecifikácia tienených káblov do 500 MHz. Káble pre horizontálne a hlavné domové vedenia

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 10-2: Rámcová špecifikácia na tienené káble od 1 MHz do 500 MHz. Pripájacie káble koncových zariadení, káble prepájacích šnúr a aplikácie vo výpočtových strediskách

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 11-1: Rámcová špecifikácia netienených káblov do 500 MHz. Káble pre horizontálne a hlavné domové vedenia

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Mnohožilové kovové káble pre analógové a digitálne prenosy a riadenie. Časť 11-2: Rámcová špecifikácia na netienené káble od 1 MHz do 500 MHz. Pripájacie káble koncových zariadení, káble prepájacích šnúr a aplikácie vo výpočtových strediskách

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-3: Elektrické skúšobné metódy. Elektrická pevnosť

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-4: Elektrické skúšobné metódy. Izolačný odpor

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Oznamovacie káble. Časť 2-1: Všeobecné pravidlá na návrh a konštrukciu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Oznamovacie káble. Časť 2-20: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Všeobecne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Oznamovacie káble. Časť 2-21: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové izolačné zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Oznamovacie káble. Časť 2-22: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyvinylchloridové plášťové zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2001

Oznamovacie káble. Časť 2-23: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénové izolačné zmesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Oznamovacie káble. Časť 2-23: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénová izolácia pre mnohopárové káble používané v telekomunikačných prístupových sieťach: Vonkajšie káble.

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Poznámka 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-24: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénový plášť

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-25: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polypropylénové izolačné zmesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Oznamovacie káble. Časť 2-25: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polypropylénové izolačné zmesi

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Poznámka 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-26: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Bezhalogénové izolačné zmesi odolné proti šíreniu plameňa

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-27: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Bezhalogénové plášťové zmesi odolné proti šíreniu plameňa

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-28: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Výplňové zmesi plnených káblov

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-29: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénové izolačné zmesi zosietené

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Oznamovacie káble. Časť 2-30: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polytetrafluóretylén/polyhexafluórpropylénová (FEP) izolácia a plášť

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2001

Oznamovacie káble. Časť 4-1: Všeobecné úvahy o používaní káblov. Podmienky prostredia a bezpečnostné hľadiská

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Oznamovacie káble. Časť 4-1: Všeobecné úvahy o používaní káblov. Podmienky prostredia a bezpečnostné hľadiská

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Poznámka 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Oznamovacie káble. Časť 4-2: Všeobecné úvahy o používaní káblov. Návod na používanie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 0: Všeobecný úvod

8.7.2016

EN 50363-0:2005

Poznámka 2.1

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-1:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 1: Zosietené elastomérové izolacné zmesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 2-1: Zosietené elastomérové pláštové zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 2-2: Zosietené elastomérové obalové zmesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 3: Izolacné zmesi z PVC

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 4-1: Pláštové zmesi z PVC

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 4-2: Obalové zmesi z PVC

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 5: Bezhalogénové zosietené izolacné zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-6:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 6: Bezhalogénové zosietené pláštové zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-7:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 7: Bezhalogénové termoplastické izolacné zmesi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 8: Bezhalogénové termoplastické pláštové zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 9-1: Rôzne izolacné zmesi. Zosietený polyvinylchlorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 10-1: Rôzne pláštové zmesi. Zosietený polyvinylchlorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Izolacné, pláštové a obalové materiály pre nízkonapätové káble. Cast 10-2: Rôzne pláštové zmesi. Termoplastický polyuretán

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Obmedzenie vystavenia osôb účinkom elektromagnetických polí od zariadení pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 300 GHz, používaných pri elektronickej ochrane tovaru (EAS), vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) a podobných aplikáciách

8.7.2016

EN 50364:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50369:2005

Ochranné systémy neprepúšťajúce kvapalinu pre káblové inštalácie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Elektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

8.7.2016

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Poznámka 2.1

1.7.2008

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50396:2005

Neelektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

8.7.2016

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Poznámka 2.1

1.7.2008

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50406-1:2004

Mnohopárové káble pre koncového účastníka používané v telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 1: Nadzemné káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Mnohopárové káble pre koncového účastníka používané v telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 2: Káble na uloženie v rúrkach a priamo do zeme

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Mnohopárové káble používané v digitálnych prístupových telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 1: Vonkajšie káble

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Mnohopárové káble používané v digitálnych prístupových telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 3: Vnútorné mnohopárové/krížové káble na inštalovanie v bytových domoch pre univerzálne služby, xDSL a aplikácie do 100 Mbitov na IP vrátane

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Spínače pre domácnosť a podobné pevné elektrické inštalácie. Pridružená norma. Spínače a súvisiace príslušenstvo používané v elektronických systémoch bytov a budov

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 1: Netienené káble. Trieda 1

8.7.2016

EN 50441-1:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 2: Tienené káble. Trieda 1

8.7.2016

EN 50441-2:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Káble pre vnútorné bytové telekomunikačné inštalácie. Časť 3: Tienené káble. Trieda 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 4: Káble do 1 200  MHz. Trieda 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Norma na skupinu výrobkov na preukázanie zhody zariadení na odporové zváranie, oblúkové zváranie a príbuzné procesy so základnými obmedzeniami vzťahujúcimi sa na vystavenie osôb eletromagnetickým poliam (0 Hz až 300 GHz)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domovú automatizáciu a riadiace sastémy (BASC). Časť 3: Požiadavky na elektrickú bezpečnosť

8.7.2016

EN 50090-2-2:1996

+ A1:2002

+ A2:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 4-1: Všeobecná funkčná bezpečnosť výrobkov určených na integráciu do domových automatizačných a riadiacich systémov (BACS)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 6-1: Inštalácie HBES. Inštalácia a plánovanie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Odporúčané skúšobné metódy na posúdenie rizika vypocovania plastifikátorov z káblov s izoláciou a plášťom z PVC

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Veká a fólie na ochranu a výstrahu umiestnenia káblov alebo elektroinštalačných rúrok pri podzemných inštaláciách

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia 450/750 V (Uo/U)vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky

8.7.2016

HD 21.1 S4:2002

HD 22.1 S4:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-11: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s termoplastickou izoláciou z PVC

8.7.2016

HD 21.5 S3:1994

+ A1:1999

+ A2:2001

HD 21.12 S1:1994

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-12: Káble na všeobecné použitie. Špirálové prívody s termoplastickou izoláciou z PVC

8.7.2016

HD 21.10 S2:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-21: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru

8.7.2016

HD 22.4 S4:2004

HD 22.10 S2:2007

HD 22.11 S2:2007

HD 22.12 S2:2007

HD 22.16 S2:2007

Poznámka 2.1

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-22: Káble na všeobecné použitie. Vysokoohybné opletené káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru

8.7.2016

HD 22.14 S3:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-31: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neopláštené káble s termoplastickou izoláciou z PVC

8.7.2016

HD 21.3 S3:1995

+ A1:1999

+ A2:2008

HD 21.7 S2:1996

+ A1:1999

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-41: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové káble so zosietenou izoláciou na báze silikónového kaučuku

8.7.2016

HD 22.3 S4:2004

+ A1:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-42: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové káble so zosietenou EVA izoláciou

8.7.2016

HD 22.7 S2:1995

+ A1:1999

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-51: Káble na všeobecné použitie. Ovládacie káble s termoplastickou izoláciou z PVC odolné voči oleju

8.7.2016

HD 21.13 S1:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-71: Káble na všeobecné použitie. Ploché ohybné káble (šnúry) s termoplastickou izoláciou z PVC

8.7.2016

HD 21.5 S3:1994

+ A1:1999

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-72: Káble na všeobecné použitie. Ploché rozdeliteľné káble (šnúry) s termoplastickou izoláciou z PVC

8.7.2016

HD 21.11 S1:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-81: Káble na všeobecné použitie. Káble pre oblúkové zváranie s obalom zo zosieteného elastoméru

8.7.2016

HD 22.6 S2:1995

+ A1:1999

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-82: Káble na všeobecné použitie. Káble pre dekoratívne reťaze s izoláciou zo zosieteného elastoméru

8.7.2016

HD 22.8 S2:1994

+ A1:1999

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 2-83: Káble na všeobecné použitie. Mnohožilové káble so zosietenou izoláciou na báze silikónového kaučuku

8.7.2016

HD 22.15 S2:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 3-11: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

8.7.2016

HD 21.14 S1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 3-21: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

8.7.2016

HD 22.13 S2:2007

Poznámka 2.1

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 3-31: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

8.7.2016

HD 21.15 S1:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 3-41: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu

8.7.2016

HD 22.9 S3:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Nízkonapäťové prepäťové ochranné zariadenie. Prepäťové ochranné zariadenie na osobitné aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 11: Požiadavky a skúšky na SPD zapojené vo fotovoltických inštaláciách

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Poznámka 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Prepäťové ochranné zariadenia sieťovej frekvencie pre domácnosť a podobné aplikácie (POP)

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Poznámka 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50556:2011

Systémy cestnej dopravnej signalizácie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Zariadenia na samočinné opätovné zapínanie ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie (ARD)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Elektrické káble. Návod na používanie káblov s menovitým napätím neprevyšujúcim 450/750 V (U0/U). Časť 1: Všeobecné pokyny

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Poznámka 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Elektrické káble. Návod na používanie káblov s menovitým napätím neprevyšujúcim 450/750 V (U0/U). Časť 2: Špecifické pokyny vzťahujúce sa na káble podľa EN 50525

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Poznámka 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Skúšky zariadení na prevenciu pred požiarom a potlačenie požiaru na varných platniach (varných paneloch)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Elektrické káble pre fotovoltické systémy

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Točivé elektrické stroje. Časť 1: Menovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60034-1:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Točivé elektrické stroje. Časť 5: Stupne ochrany krytmi točivých elektrických strojov (kód IP). Klasifikácia

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

EN 60034-5:1986

Poznámka 2.1

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Točivé elektrické stroje. Časť 6: Spôsoby chladenia (kód IC)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Točivé elektrické stroje. Časť 7: Klasifikácia typov konštrukcií a montážnych usporiadaní (kód IM)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Točivé elektrické stroje. Časť 8: Označovanie svoriek a smer otáčania točivých strojov

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

EN 60034-8:2002

Poznámka 2.1

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Poznámka 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Točivé elektrické stroje. Časť 9: Medzné hodnoty hluku

IEC 60034-9:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60034-9:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Točivé elektrické stroje. Časť 11: Tepelná ochrana

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Točivé elektrické stroje. Časť 12: Rozbehové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

EN 60034-12:1995

+ A11:1999

+ A2:1995

Poznámka 2.1

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Točivé elektrické stroje. Časť 14: Mechanické vibrácie určitých strojov s výškou osi nad 56 mm – Meranie, hodnotenie a medzné hodnoty vibrácií

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

EN 60034-14:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60051-1:1998

Priamo pôsobiace ukazovacie analógové elektrické meracie prístroje a ich príslušenstvo. Časť l: Definície a všeobecné požiadavky spoločné pre všetky časti

IEC 60051-1:1997

8.7.2016

EN 60051-1:1989

+ A1:1995

+ A2:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analogové a ich príslušenstvo. Časť 2: Špeciálne požiadavky pre ampérmetre a voltmetre

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 3: Špeciálne požiadavky na wattmetre a varmetre

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 4: Špeciálne požiadavky na merače frekvencie

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 5: Špeciálne požiadavky na fázomery, merače účinníka a synchronoskopy

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analogové a ich príslušenstvo. Časť 6: Špeciálne požiadavky na ohmmetre (merače impedancie) a merače vodivosti

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 7: Špeciálne požiadavky na viacfunkčné prístroje

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 8: Špeciálne požiadavky na príslušenstvo

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 9: Odporúčané skúšobné metódy

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60065:2002

Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 60065:2001 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60065:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 60065:2002/A11:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60065:2002/A2:2010

IEC 60065:2001/A2:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60065:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60065:2002/A12:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60065:2002/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60065:2014

Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 60065:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60065:2002

+ A11:2008

+ A12:2011

+ A1:2006

+ A2:2010

Poznámka 2.1

17.11.2017

 

EN 60065:2014/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Kondenzátory pre prevádzky s indukčným ohrevom

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

HD 207 S1:1977

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Miniatúrne poistky. Časť 1: Definície miniatúrnych poistiek a všeobecné požiadavky na miniatúrne tavné vložky

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

EN 60127-1:1991

+ A1:1999

+ A2:2003

Poznámka 2.1

1.7.2009

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

25.5.2014

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Poznámka 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2003

Miniatúrne poistky. Časť 2: Trubičkové tavné poistkové vložky

IEC 60127-2:2003

8.7.2016

EN 60127-2:1991

+ A1:1995

+ A2:2000

Poznámka 2.1

1.3.2006

 

EN 60127-2:2003/A1:2003

IEC 60127-2:2003/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.10.2006

 

EN 60127-2:2003/A2:2010

IEC 60127-2:2003/A2:2010

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.2013

Cenelec

EN 60127-2:2014

Miniatúrne poistky. Časť 2: Trubičkové poistkové tavné vložky

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Poznámka 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-3:1996

Miniatúrne poistky. Časť 3: Subminiatúrne tavné poistkové vložky

IEC 60127-3:1988 + A1:1991

8.7.2016

EN 60127-3:1991

Poznámka 2.1

1.12.1996

 

EN 60127-3:1996/A2:2003

IEC 60127-3:1988/A2:2002

8.7.2016

Poznámka 3

1.2.2006

 

EN 60127-3:1996/AC:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-4:2005

Miniatúrne poistky. Časť 4: Univerzálne modulárne tavné poistkové vložky (UMF)

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

EN 60127-4:1996

+ A1:2002

+ A2:2003

Poznámka 2.1

1.3.2008

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

11.1.2016

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

1.2.2012

Cenelec

EN 60127-6:1994

Miniatúrne poistky. Časť 6: Držiaky poistiek na miniatúrne tavné poistkové vložky (obsahuje zmenu A1:1996)

IEC 60127-6:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-6:1994/A2:2003

IEC 60127-6:1994/A2:2002

8.7.2016

Poznámka 3

1.2.2006

 

EN 60127-6:1994/A1:1996

IEC 60127-6:1994/A1:1996

8.7.2016

Poznámka 3

1.12.1996

Cenelec

EN 60127-6:2014

Miniatúrne poistky. Časť 6: Držiaky poistiek na miniatúrne tavné poistkové vložky

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Poznámka 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2013

Miniatúrne poistky. Časť 7: Miniatúrne tavné vložky na špeciálne použitie

IEC 60127-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-7:2016

Miniatúrne poistky. Časť 7: Miniatúrne tavné vložky na špeciálne použitie

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

EN 60127-7:2013

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60143-2:1994

Sériovo zapojené kondenzátory pre elektrické siete. Časť 2: Ochranné zariadenia pre sériovo zapojené kondenzátorové zostavy

IEC 60143-2:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Sériovo zapojené kondenzátory pre elektrické siete. Časť 2: Ochranné zariadenia pre sériovo zapojené kondenzátorové zostavy

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

EN 60143-2:1994

Poznámka 2.1

15.1.2016

Cenelec

EN 60155:1995

Tlejivkové štartéry žiariviek

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60204-1:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

EN 60204-32:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60215:1989

Bezpečnostné požiadavky na rádiové vysielače

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Jadrá káblov.

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Objímky na svetelné zdroje s Edisonovým závitom

IEC 60238:2004

8.7.2016

EN 60238:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Poznámka 2.1

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kondenzátory pre striedavé elektrické motory. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Bezpečnostné požiadavky. Pokyny na montáž a prevádzku

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

EN 60252-1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Kondenzátory pre striedavé elektrické motory. Časť 2: Štartovacie kondenzátory elektrických motorov

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

EN 60252-2:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-5:2001

Elektrické relé. Časť 5: Koordinácia izolácie meracích relé a ochranných zariadení. Požiadavky a skúšky

IEC 60255-5:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60255-27:2005

Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 27: Požiadavky na bezpečnosť výrobku

IEC 60255-27:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60255-27:2014

Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 27: Požiadavky na bezpečnosť výrobku

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Poznámka 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Nízkonapäťové poistky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

EN 60269-1:1998

+ A1:2005

EN 60269-2:1995

+ A1:1998

+ A2:2002

EN 60269-3:1995

+ A1:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2010

Nízkonapäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až J

IEC 60269-2:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

HD 60269-2:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

HD 60269-2:2013

Nízkonapäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až K

IEC 60269-2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Poznámka 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Nízkonapäťové poistky. Časť 3: Doplnkové požiadavky na poistky používané nekvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na domové a podobné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až F

IEC 60269-3:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

HD 60269-3:2007

Poznámka 2.1

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Nízkonapäťové poistky. Časť 4: Doplnkové požiadavky na tavné vložky určené na ochranu polovodičových prvkov

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

EN 60269-4:2007

Poznámka 2.1

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Nízkonapäťové poistky. Časť 6: Doplnkové požiadavky na tavné vložky určené na istenie systémov solárnej fotovoltickej energie

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

EN 60309-1:1997

Poznámka 2.1

1.4.2002

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

13.7.2015

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

1.11.2009

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú zameniteľnosť prístrojov s kolíkmi a dutinkami

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

EN 60309-2:1998

Poznámka 2.1

1.5.2002

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

1.11.2009

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

19.4.2015

Cenelec

EN 60309-4:2007

Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 4: Spínané zásuvky a konektory s blokovaním alebo bez blokovania

IEC 60309-4:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

19.4.2015

Cenelec

EN 60320-1:2001

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

EN 60320-1:1996

+ A1:1996

+ A2:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 2-1: Nástrčky a prívodky na šijacie stroje

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

EN 60320-2-1:1987

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 2-2: Prepájacie zásuvky a vidlice pre domové a podobné zariadenia

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

EN 60320-2-2:1991

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 2-4: Prívodkové spojenia závislé od hmotnosti pripájaného spotrebiča

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-1: Skúška odolnosti samostatne izolovaných vodičov alebo káblov vo vertikálne sa šíriacom plameni. Zariadenie

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

EN 50265-1:1998

Poznámka 2.1

1.9.2007

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška odolnosti samostatne izolovaných vodičov alebo káblov vo vertikálne sa šíriacom plameni. Postup pri 1 kW predmiešanom plameni

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

EN 50265-2-1:1998

Poznámka 2.1

1.9.2007

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-3: Skúška odolnosti samostatne izolovaných vodičov alebo káblov vo vertikálne sa šíriacom plameni. Postup na určenie žeravých kvapôčiek/častíc

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-3:2004/A1:2015

IEC 60332-1-3:2004/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 2-1: Skúška odolnosti samostatne izolovaných vodičov alebo káblov malého priemeru vo vertikálne sa šíriacom plameni. Zariadenie

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

EN 50265-1:1998

Poznámka 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 2-2: Skúška odolnosti samostatne izolovaných vodičov alebo káblov malého priemeru vo vertikálne sa šíriacom plameni. Postup difúznym plameňom

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

EN 50265-2-2:1998

Poznámka 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Skúšky na elektrických a optovláknových kábloch v podmienkach požiaru. Časť 3-10: Skúška vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne montovaných zväzkových vodičoch alebo kábloch. Prístroje

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-1:2001

Poznámka 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Skúšky na elektrických a optovláknových kábloch v podmienkach požiaru. Časť 3-21: Skúška vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne montovaných zväzkových vodičoch alebo kábloch. Kategória A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 50266-2-1:2001

Poznámka 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Skúšky na elektrických a optovláknových kábloch v podmienkach požiaru. Časť 3-22: Skúška vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne montovaných zväzkových vodičoch alebo kábloch. Kategória A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-2:2001

Poznámka 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Skúšky na elektrických a optovláknových kábloch v podmienkach požiaru. Časť 3-23: Skúška vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne montovaných zväzkových vodičoch alebo kábloch. Kategória B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-3:2001

Poznámka 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Skúšky na elektrických a optovláknových kábloch v podmienkach požiaru. Časť 3-24: Skúška vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne montovaných zväzkových vodičoch alebo kábloch. Kategória C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-4:2001

Poznámka 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Skúšky na elektrických a optovláknových kábloch v podmienkach požiaru. Časť 3-25: Skúška vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne montovaných zväzkových vodičoch alebo kábloch. Kategória D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-5:2001

Poznámka 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60335-1:1994

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje Zmenu A11:1995)

IEC 60335-1:1991 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-1:1988

+ A2:1988

+ A51:1991

+ A52:1992

+ A53:1992

+ A54:1992

+ A55:1993

+ A56:1995

+ A5:1989

+ A6:1989

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-1:1994/A12:1996

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/A15:2000

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:1995

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A1:1996

IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A11:1995

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/A16:2001

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/A2:2000

IEC 60335-1:1991/A2:1999

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A13:1998

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A14:1998

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60335-1:2001 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-1:1994

+ A11:1995

+ A12:1996

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:2000

+ A16:2001

+ A1:1996

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/A2:2006

IEC 60335-1:2001/A2:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2002/A15:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60335-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-1:2002

+ A11:2004

+ A12:2006

+ A13:2008

+ A14:2010

+ A15:2011

+ A1:2004

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na vysávače a čistiace spotrebiče odsávajúce vodu

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

EN 60335-2-2:2003

+ A11:2010

+ A1:2004

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektrické žehličky

IEC 6033

IEC 60335-2-3:2002

8.7.2016

EN 60335-2-3:1995

+ A1:1999

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-3:2002/A1:2005

IEC 60335-2-3:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-3:2002/A2:2008

IEC 60335-2-3:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-3:2002/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektrické žehličky

IEC 60335-2-3:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Poznámka 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na odstredivky bielizne

IEC 60335-2-4:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-4:2002

+ A1:2004

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2003

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na umývačky riadu

IEC 6033

IEC 60335-2-5:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-5:1995

+ A11:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-5:2003/A11:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-5:2003/A2:2008

IEC 60335-2-5:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-5:2003/A1:2005

IEC 60335-2-5:2002/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-5:2003/A12:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na umývačky riadu

IEC 60335-2-5:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Poznámka 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče

IEC 60335-2-6:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-6:1999

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-6:2003/A2:2008

IEC 60335-2-6:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-6:2003/A1:2005

IEC 60335-2-6:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/A12:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/A13:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče

IEC 60335-2-6:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Poznámka 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na práčky

IEC 60335-2-7:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-7:2003

+ A11:2010

+ A1:2004

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.

IEC 60335-2-8:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-8:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-8:2003/A2:2008

IEC 60335-2-8:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-8:2003/A1:2005

IEC 60335-2-8:2002/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče

IEC 60335-2-8:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Poznámka 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na grily, hriankovače a podobné prenosné varné spotrebiče

IEC 60335-2-9:2002 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

EN 60335-2-9:1995

+ A11:2000

+ A12:2002

+ A13:2002

+ A1:1998

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

Toto je prvá publikácia

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

Toto je prvá publikácia

Poznámka 3

 

Obmedzenie:

Uplatňovanie ďalej uvedených častí normy EN 60335-2-9:2003 v znení poslednej zmeny A13:2010 neposkytuje predpoklad zhody s bezpečnostnými cieľmi stanovenými v bode 1 písm. c) prílohy I k smernici 2014/35/EÚ a v bode 2 písm. b) tejto prílohy:

poznámka pod čiarou b) v tabuľke Z101 v časti 11,

časti bodu 7.1, ktoré sa týkajú poznámky pod čiarou b) v tabuľke Z101,

časti bodu 11.Z10x, ktoré sa týkajú vetracích otvorov.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podlahy a stroje na drhnutie podlahy

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

EN 60335-2-10:1995

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky

IEC 60335-2-11:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-11:2003

+ A11:2008

+ A1:2004

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

24.2.2017

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

EN 60335-2-12:1995

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na fritovacie hrnce, panvice na smaženie a podobné spotrebiče

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

EN 60335-2-13:2003

+ A1:2004

+ A2:2008

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na drviče potravinového odpadu

IEC 60335-2-16:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-16:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na prikrývky, podložky, podušky a podobné ohybné tepelné spotrebiče

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

EN 60335-2-17:2002

+ A1:2006

+ A2:2009

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody

IEC 60335-2-21:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-21:1999

+ A11:2002

+ A12:2002

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

EN 60335-2-23:1996

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry

IEC 60335-2-25:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-25:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Poznámka 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Poznámka 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-26: Osobitné požiadavky na hodiny

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

EN 60335-2-26:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením

IEC 60335-2-27:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-27:2010

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-28: Osobitné požiadavky na šijacie stroje

IEC 60335-2-28:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-28:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

EN 60335-2-29:1996

+ A11:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

EN 60335-2-30:2003

+ A1:2004

+ A2:2007

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-31: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače

IEC 60335-2-31:2002

8.7.2016

EN 60335-2-31:1997

+ A1:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-31:2003/A1:2006

IEC 60335-2-31:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-31:2003/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-31:2003/A2:2009

IEC 60335-2-31:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-31: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače a iné odsávače

IEC 60335-2-31:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Poznámka 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-32: Osobitné požiadavky na masážne spotrebiče

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

EN 60335-2-32:1995

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

11.11.2017

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-34: Osobitné požiadavky na motorkompresory

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Poznámka 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

IEC 60335-2-35:2002

8.7.2016

EN 60335-2-35:1998

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-35:2002/A2:2011

IEC 60335-2-35:2002/A2:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-35:2002/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-35:2002/A1:2007

IEC 60335-2-35:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na prietokové ohrievače vody

IEC 60335-2-35:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A11:201

+ A1:2007

+ A2:2011

Poznámka 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-36: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické sporáky, rúry, platne a ich súčasti

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

EN 60335-2-36:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-37: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické fritézy

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

EN 60335-2-37:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-38: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické panvice a kontaktné grily

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

EN 60335-2-38:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-39: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické viacúčelové varné panvice

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

EN 60335-2-39:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

IEC 60335-2-40:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-40:1997

+ A11:2004

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá.

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

EN 60335-2-41:1996

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-42: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče (rúry) na prípravu jedál horúcim vzduchom, parou alebo ich kombináciou

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

EN 60335-2-42:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na sušiče bielizne a uterákov.

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

EN 60335-2-43:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-44: Osobitné požiadavky na elektrické žehliče

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

EN 60335-2-44:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-45: Osobitné požiadavky na prenosné ohrievacie náradie a podobné spotrebiče

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

EN 60335-2-45:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

EN 60335-2-47:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-48: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické grily a hriankovače

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

EN 60335-2-48:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-49: Osobitné požiadavky na elektricky vyhrievané skrine pre podniky verejného stravovania

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

EN 60335-2-49:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-50: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia na udržiavanie teploty pokrmov pre podniky verejného stravovania

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

EN 60335-2-50:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-51: Osobitné požiadavky na pevné obehové čerpadlá na vykurovanie a vodovodnú inštaláciu

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

EN 60335-2-51:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

EN 60335-2-52:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-53: Osobitné požiadavky na vyhrievače sáun a infračervené kabíny

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

EN 60335-2-53:2003

+ A1:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-54: Osobitné požiadavky na spotrebiče na čistenie povrchov s využitím kvapalín alebo pary

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

EN 60335-2-54:2003

+ A11:2006

+ A1:2004

+ A2:2007

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-55: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia používané v akváriách a záhradných rybníčkoch

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

EN 60335-2-55:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-56: Osobitné požiadavky na projektory a podobné spotrebiče

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

EN 60335-2-56:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na elektrické umývacie stroje pre podniky verejného stravovania

IEC 60335-2-58:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-58:1997

+ A1:1999

Poznámka 2.1

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-59: Osobitné požiadavky na zariadenia na hubenie hmyzu

IEC 60335-2-59:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-59:1997

+ A11:2000

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Bezpečnosť elektrickych spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-60: Osobitné požiadavky na vaňové víriče a bazénové víriče

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

EN 60335-2-60:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-61: Osobitné požiadavky na akumulačné kachle

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

EN 60335-2-61:1996

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-62: Osobitné požiadavky na elektrické umývacie drezy pre podniky verejného stravovania

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

EN 60335-2-62:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-65: Osobitné požiadavky na čističe vzduchu

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

EN 60335-2-65:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-66: Osobitné požiadavky na ohrievače vody pre vodné matrace.

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

EN 60335-2-66:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-70: Osobitné požiadavky na dojacie stroje

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

EN 60335-2-70:1996

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-71: Osobitné požiadavky na elektrické ohrievače na liahnutie a odchov zvierat

IEC 60335-2-71:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-71:1995

+ A1:1998

+ A2:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače

IEC 60335-2-73:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-73:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na prenosné ponorné ohrievače

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

EN 60335-2-74:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na výdajné zariadenia a predajné automaty pre podniky verejného stravovania

IEC 60335-2-75:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-63:1993

EN 60335-2-75:2002

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na grily na vonkajšie použitie

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

EN 60335-2-78:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-80: Osobitné požiadavky na ventilátory

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

EN 60335-2-80:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-81: Osobitné požiadavky na ohrievače nôh a ohrievacie rohože

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

EN 60335-2-81:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-82: Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

EN 60335-2-82:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-83: Osobitné požiadavky na ohrev strešných odtokov

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-84: Osobitné požiadavky na toalety.

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

EN 60335-2-84:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-85: Osobitné požiadavky na naparovače látok

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

EN 60335-2-85:1998

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-86: Osobitné požiadavky na elektrické rybárske zariadenia

IEC 60335-2-86:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-86:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Poznámka 3

16.11.2018

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

19.2.2019

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-87: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia na omračovanie zvierat

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

EN 60335-2-87:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-88: Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchu a ich používanie s vykurovacími, ventilačnými alebo klimatizačnými systémami

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

EN 60335-2-88:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-90: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné rúry

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

EN 60335-2-90:2002

+ A1:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-96: Osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností. Zmena A1

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-97: Osobitné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení

IEC 60335-2-97:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-97:2000

+ A11:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Poznámka 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-98: Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchu.

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

EN 60335-2-98:1997

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-99: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odsávače ****)

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-101: Osobitné požiadavky na odparovače

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2006

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-102: Osobitné požiadavky na spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné palivá s elektrickými prípojkami

IEC 60335-2-102:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 50165:1997

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60335-2-102:2006/A1:2010

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-102: Osobitné požiadavky na spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné palivá s elektrickými prípojkami

IEC 60335-2-102:2004 (Modifikovaná)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Modifikovaná) + A1:2008 (Modifikovaná)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

+ A2:2012

Poznámka 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-106: Osobitné požiadavky na vyhrievané koberce a vyhrievacie jednotky pod demontovateľné podlahy pre vyhrievanie miestností

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-108: Osobitné požiadavky na elektrolyzéry.

IEC 60335-2-108:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-109: Osobitné požiadavky na UV žiarenie spotrebičov na úpravu vody

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Väzobné kondenzátory a kapacitné deliče. Časť 1: Spoločné ustanovenia

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

HD 597 S1:1992

Poznámka 2.1

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Normalizovaná metóda merania oteplenia pätíc zdrojov svetla

IEC 60360:1998

8.7.2016

EN 60360:1989

+ A1:1994

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60399:2004

Oblý závit na objímky E 14 a E 27 s krúžkom na pripevnenie tienidla

IEC 60399:2004

8.7.2016

EN 60399:1993

+ A1:1997

+ A2:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry

IEC 60400:2008

8.7.2016

EN 60400:2000

+ A1:2002

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Vonkajšie priemery a závity elektroinštalačných rúrok a ich príslušenstva

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Žiarovky. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Žiarovky na všeobecné osvetlenie domácností a podobné použitie

IEC 60432-1:1999 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60432-1:1994

+ A1:1997

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Žiarovky. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Halogénové žiarovky na všeobecné osvetlenie domácností a na podobné použitie

IEC 60432-2:1999 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60432-2:1994

+ A1:1996

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Žiarovky. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Halogénové žiarovky (iné ako vozidlové)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

EN 60432-3:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60477:1997

Laboratórne rezistory na jednosmerný prúd

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60477-2:1997

Laboratórne rezistory. Časť 2: Laboratórne rezistory na striedavý prúd

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60519-1:2011

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60

IEC 60519-1:2010

8.7.2016

EN 60519-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Poznámka 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 2: Osobitné požiadavky na odporové elektrotepelné zariadenia

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

EN 60519-2:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení: Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné a kondukčné ohrievacie zariadenia a indukčné taviace zariadenia

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

EN 60519-3:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-4:2006

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece

IEC 60519-4:2006

8.7.2016

EN 60519-4:1997

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkovéh pece

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Poznámka 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 6: Špecifikácie bezpečnosti priemyselných mikrovlnných ohrievacích zariadení

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

EN 60519-6:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 7: Osobitné požiadavky na zariadenia s elektrónovými tryskami

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Bezpecnost elektrotepelných zariadení. Cast 8: Osobitné požiadavky na elektrotroskové pretavovacie pece

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Bezpecnost elektrotepelných zariadení. Cast 9: Osobitné požiadavky na zariadenia na vysokofrekvencný dielektrický ohrev

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

EN 60519-9:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-10:2005

Bezpecnost elektrotepelných zariadení. Cast 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové sprievodné ohrievacie sústavy na priemyselné a obchodné úcely

IEC 60519-10:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie sústavy na priemyselné a komerčné účely

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

EN 60519-10:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 12: Osobitné požiadavky na infračervené elektrotepelné zariadenia

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 21: Osobitné požiadavky na odporové ohrievacie zariadenia. Zariadenia na ohrev a tavenie skla

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

EN 60519-21:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60523:1993

Kompenzátory jednosmerného prúdu

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60524:1993

Odporové deliče jednosmerného napätia

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60529:1991

Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60529:1991/AC:1993

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Mostíky na meranie odporu jednosmerným prúdom

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60570:2003

Elektrické svietidlové prípojnicové sústavy.

IEC 60570:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60570:1996

+ A11:1998

+ A12:2000

+ A1:1998

+ A2:2000

EN 60570-2-1:1994

+ A1:1996

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60598-1:2008

Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

IEC 60

IEC 60598-1:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60598-1:2004

+ A1:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 60598-1:2008/A11:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

IEC 60598-1:2014 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Poznámka 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 1: Stacionárne svietidlá na všeobecné použitie

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Svietidlá. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Zapustené svietidlá

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

EN 60598-2-2:1996

+ A1:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

EN 60598-2-3:1994

+ A1:1997

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 4: Prenosné svietidlá na všeobecné použitie

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

EN 60598-2-4:1989

+ A3:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60598-2-5:1998

Svietidlá. Časť 2-5: Osobitné požiadavky. Širokouhlé svetlomety

IEC 60598-2-5:1998

8.7.2016

EN 60598-2-5:1989

+ A2:1994

Poznámka 2.1

 

 

EN 60598-2-5:1998/AC:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Svietidlá. Časť 2-5: Osobitné požiadavky. Širokouhlé svetlomety

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Poznámka 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 7 – Prenosné svietidlá do záhrad

IEC 60598-2-7:1982 (Modifikovaná) + A1:1987 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-2-8:1997

Svietidlá – Časť 2-8: Osobitné požiadavky – Ručné svietidlá

IEC 60598-2-8:1996 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60598-2-8:1989

+ A2:1993

Poznámka 2.1

 

 

EN 60598-2-8:1997/A2:2008

IEC 60598-2-8:1996/A2:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60598-2-8:1997/A1:2000

IEC 60598-2-8:1996/A1:2000

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Svietidlá. Časť 2-8: Osobitné požiadavky. Ručné svietidlá

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

EN 60598-2-8:1997

+ A1:2000

+ A2:2008

Poznámka 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 9 – Svietidlá na neprofesionálne fotografovanie a filmovanie

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 10 – Prenosné detské svietidlá

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2005

Svietidlá. Časť 2-11: Osobitné požiadavky.

IEC 60598-2-11:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-11:2005/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Svietidlá. Časť 2-11: Osobitné požiadavky. Akváriové svietidlá

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

EN 60598-2-11:2005

Poznámka 2.1

20.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-12:2006

Svietidlá. Časť 2-12: Osobitné požiadavky. Nočné svietidlá do sieťových zásuviek

IEC 60598

IEC 60598-2-12:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-12:2006/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Svietidlá. Časť 2-12: Osobitné požiadavky. Nočné svietidlá do sieťových zásuviek

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

EN 60598-2-12:2006

Poznámka 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Svietidlá. Časť 2-14: Osobitné požiadavky. Svietidlá pre trubicové výbojky so studenou katódou (neónové trubice) a podobné zariadenia

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 17: Svietidlá na osvetlenie javísk, televíznych, filmových a fotografických štúdií (vonkajšie a vnútorné)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19 – Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

IEC 60598-2-19:1981 (Modifikovaná) + A1:1987 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2010

Svietidlá. Časť 2-20: Osobitné požiadavky. Svietiace reťazce

IEC 60598-2-20:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60598-2-20:1997

+ A1:1998

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 60598-2-20:2010/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Svietidlá. Časť 2-20: Osobitné požiadavky. Svetelné reťazce

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Poznámka 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Svietidlá. Časť 2-21: Osobitné požiadavky. Utesnené svetelné reťazce

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:1998

Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie

IEC 60598-2-22:1997 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60598-2-22:1990

Poznámka 2.1

 

 

EN 60598-2-22:1998/A2:2008

IEC 60598-2-22:1997/A2:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-22:1998/A1:2003

IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Poznámka 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 23: Osvetľovacie sústavy na malé napätie so žiarovkami

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60598-2-24:1998

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 24: Svietidlá s ohraničenými povrchovými teplotami

IEC 60598-2-24:1997 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Svietidlá. Časť 2-24: Osobitné požiadavky. Svietidlá s ohraničenými povrchovými teplotami

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Poznámka 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 25. Svietidlá do klinických priestorov nemocníc a liečební

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Induktívne deliče napätia

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60645-1:2001

Elektroakustika. Audiometre. Časť 1: Audiometre na čistý tón

IEC 60645-1:2001

8.7.2016

EN 60645-1:1994

Poznámka 2.1

1.10.2004

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 1: Zariadenia pre audiometriu čistého tónu

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Poznámka 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 3: Skúšobné signály s krátkym trvaním

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

EN 60645-3:1995

Poznámka 2.1

1.6.2010

Cenelec

EN 60645-4:1995

Audiometre. Časť 4: Prístroje na audiometriu čistými tónmi v rozsahu vysokých frekvencií

IEC 60645-4:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 6: Prístroje na meranie otoakustických emisií

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 7: Prístroje na meranie sluchových evokovaných potenciálov

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60664-1:2007

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

IEC 60664-1:2007

8.7.2016

EN 60664-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60664-3:2003

Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

IEC 60664-3:2003

8.7.2016

HD 625.3 S1:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60664-3:2003/A1:2010

IEC 60664-3:2003/A1:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60664-4:2006

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapätových sietach. Cast 4: Zvažovanie namáhania vysokofrekvencným napätím

IEC 60664-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60664-4:2006/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60669-1:1998 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60669-1:1995

+ A2:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Elektronické spínače

IEC 60669-2-1:2002 (Modifikovaná) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Spínače s elektromagnetickým diaľkovým ovládaním (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

EN 60669-2-2:1997

+ A1:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Časové spínače (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

EN 60669-2-3:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a pre podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Spínače na bezpečné odpojenie

IEC 60669-2-4:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-6: Požiarny spínač pre vonkajšie a vnútorné značky a svietidlá

IEC 60669-2-6:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 50425:2008

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Škatule a kryty pre elektrické príslušenstvá pre domácnosť a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60670-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 21: Osobitné požiadavky na škatule a úplné kryty s pokynmi na závesné prostriedky

IEC 60670-21:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 22: Osobitné požiadavky na pripájacie škatule a kryty

IEC 60670-22:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 23: Osobitné požiadavky na škatule a úplné kryty umiestnené v podlahe

IEC 60670-23:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 24: Osobitné požiadavky na úplné kryty zapuzdrených ochranných zariadení a iných elektrických prístrojov uvoľňujúcich energiu

IEC 60670-24:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Elektrické meracie prevodníky na prevod striedavých elektrických veličín na analógové alebo digitálne signály

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Tepelné poistky. Požiadavky a návod na použitie

IEC 60691:2002

8.7.2016

EN 60691:1995

+ A2:2000

Poznámka 2.1

1.12.2005

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

1.12.2009

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Poznámka 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60695-2-10:2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2-10: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Zariadenie a spoločné skúšobné postupy

IEC 60695-2-10:2000

8.7.2016

EN 60695-2-1/0:1996

Poznámka 2.1

1.11.2003

Cenelec

EN 60695-2-10:2013

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-10: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Zariadenie a spoločný skúšobný postup

IEC 60695-2-10:2013

8.7.2016

EN 60695-2-10:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60695-2-11:2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2-11: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Skúšky horľavosti finálnych výrobkov žeravým drôtom

IEC 60695-2-11:2000

8.7.2016

EN 60695-2-1/1:1996

Poznámka 2.1

1.11.2003

Cenelec

EN 60695-2-11:2014

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2-11: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Skúšky horľavosti finálnych výrobkov žeravým drôtom

IEC 60695-2-11:2014

8.7.2016

EN 60695-2-11:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60695-10-2:2003

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-2: Abnormálne teplo. Tlaková skúška guľôčkou

IEC 60695-10-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-10-2:2014

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-2: Abnormálne teplo. Tlaková skúška guľkou

IEC 60695-10-2:2014

8.7.2016

EN 60695-10-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60695-10-3:2002

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie spôsobenej uvoľnením napätí pri tvárnení

IEC 60695-10-3:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-2:2003

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň s menovitým výkonom 1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a pokyn.

IEC 60695-11-2:2003

8.7.2016

EN 60695-2-4/1:1993

+ A1:1996

Poznámka 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 60695-11-2:2014

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň s menovitým výkonom 1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod

IEC 60695-11-2:2013

8.7.2016

EN 60695-11-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60695-11-3:2012

Skúšanie nebezbečenstva požiaru. Časť 11-3: Skúšobné plamene. 500 W plameň. Zariadenie a overovacie skúšobné metódy

IEC 60695-11-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-4:2011

Skúšanie nebezbečenstva požiaru. Časť 11-4: Skúšobné plamene. 50 W plameň. Zariadenie a overovacie skúšobné metódy

IEC 60695-11-4:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-5:2005

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-5: Skúšobné plamene. Metódy skúšok ihlovým plameňom. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod.

IEC 60695-11-5:2004

8.7.2016

EN 60695-2-2:1994

+ A1:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60695-11-10:1999

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri horizontálnej a vertikálnej polohe vzorky

IEC 60695-11-10:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60695-11-10:1999/A1:2003

IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-10:2013

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri horizontálnej a vertikálnej polohe vzorky

IEC 60695-11-10:2013

8.7.2016

EN 60695-11-10:1999

+ A1:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-20:1999

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

IEC 60695-11-20:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60695-11-20:1999/A1:2003

IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-20:2015

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

IEC 60695-11-20:2015

8.7.2016

EN 60695-11-20:1999

+ A1:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 1: Káble

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

HD 586.1 S1:1994

Poznámka 2.1

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Káble s minerálnou izoláciou a ich koncovky na menovité napätie do 750 V. Časť 2: Káblové koncovky

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

HD 586.2 S1:1994

Poznámka 2.1

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Rozmery spínacích a riadiacich zariadení nízkeho napätia. Normalizované montážne lišty na mechanické pripevnenie elektrických zariadení v rozvádzačoch

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Výpočet najmenších a najväčších vonkajších rozmerov káblov s medeným kruhovým jadrom a s menovitým napätím do 450/750 V a vrátane

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

EN 60728-11:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60730-1:1999 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-1:1995

+ A11:1996

+ A12:1996

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A16:1999

+ A17:2000

+ A18:2003

+ A1:1997

+ A2:1998

Poznámka 2.1

4.5.1998

 

EN 60730-1:2000/A12:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.6.2010

 

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

1.6.2011

 

EN 60730-1:2000/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:2000/A13:2004

8.7.2016

Poznámka 3

1.9.2007

 

EN 60730-1:2000/A14:2005

8.7.2016

Poznámka 3

1.6.2010

 

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

17.3.2005

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60730-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-1:2000

+ A11:2002

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A15:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60730-1:1993 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-1:1991

+ A11:1991

+ A12:1993

+ A14:1995

+ A1:1991

Poznámka 2.1

1.10.2013

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

8.7.2016

Poznámka 3

1.1.1998

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

8.7.2016

Poznámka 3

24.8.1998

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

8.7.2016

Poznámka 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/AC:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

8.7.2016

Poznámka 3

24.8.1998

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

8.7.2016

Poznámka 3

1.10.2000

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

8.7.2016

Poznámka 3

1.10.2002

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.6.2010

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na tepelné ochrany motorov

IEC 60730-2-2:2001 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-2:1991

+ A11:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na tepelné chrániče predradníkov trubicových žiariviek

IEC 60730-2-3:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-3:1992

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatické elektrické zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na tepelné chrániče motorov pre hermetické a polohermetické motorové kompresory

IEC 60730-2-4:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-4:1993

+ A1:1998

+ A2:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov

IEC 60730-2-5:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-5:1995

+ A1:1996

+ A2:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov

IEC 60730-2-5:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Poznámka 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na automatické elektrické tlakové riadiace zariadenia vrátane mechanických požiadaviek

IEC 60730-2-6:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-6:1995

+ A1:1997

+ A2:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na automatické elektrické tlakové riadiace zariadenia vrátane mechanických požiadaviek

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Poznámka 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na časovače a časové spínače

IEC 60730-2-7:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-7:1991

+ A11:1994

+ A12:1993

+ A13:2003

+ A14:2003

+ A1:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané vodné ventily vrátane mechanických požiadaviek

IEC 60730-2-8:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty

IEC 60730-2-9:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-9:2002

+ A11:2003

+ A12:2004

+ A1:2003

+ A2:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na spúšťacie relé motorov

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

EN 60730-2-10:1995

+ A1:1996

+ A2:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na regulátory energie

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

EN 60730-2-11:1993

+ A11:2005

+ A1:1997

+ A2:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnost a na podobné úcely. Cast 2-12: Osobitné požiadavky na zámky do dverí s elektrickým ovládaním

IEC 60730-2-12:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-12:1993

+ A11:2005

+ A1:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia citlivé na vlhkosť

IEC 60730-2-13:2006 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-13:1998

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače

IEC 60730-2-14:1995 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace zariadenia so snímaním prietoku vzduchu, prietoku vody a vodnej hladiny

IEC 60730-2-15:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60730-2-15:1995

+ A11:2005

+ A1:1998

EN 60730-2-16:1997

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2001

EN 60730-2-18:1999

+ A11:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na elektricky poháňané ventily na olej vrátane mechanických požiadaviek

IEC 60730-2-19:1997 (Modifikovaná) + A1:2000 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Skúšanie plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu kyselinotvorných halogénových plynov

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Poznámka 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Skúšanie plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov káblov. Časť 2: Stanovenie stupňa kyslosti (meraním pH) a vodivosti

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Poznámka 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Elektrické príslušenstvá. Prívodné šnúry a prepájacie šnúry

IEC 60799:1998

8.7.2016

EN 60799:1987

+ A1:1994

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 100: Všeobecne

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

EN 60811-4-1:2004

EN 60811-4-2:2004

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-201:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 201: Všeobecné skúšky. Meranie hrúbky izolácie

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-202:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 202: Všeobecné skúšky. Meranie hrúbky nekovových plášťov

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-203:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 202: Všeobecné skúšky. Meranie celkových rozmerov

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-301:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 301: Elektrické skúšky. Meranie permitivity plniacich zmesí pri teplote 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-302:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 302: Elektrické skúšky. Meranie jednosmernej rezistivity plniacich zmesí pri teplote 23 oC a 100 oC

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-401:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 401: Rozličné skúšky. Metódy tepelného starnutia. Starnutie v teplovzdušnej sušiarni

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-402:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 402: Rozličné skúšky. Skúšky absorpcie vody

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-403:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 403: Rozličné skúšky. Skúšky odolnosti zosietených zmesí proti ozónu

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-404:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 404: Rozličné skúšky. Skúšky ponorením do minerálneho oleja pre plášte

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-405:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 405: Rozličné skúšky. Skúška tepelnej stability pre PVC izolácie a PVC plášte

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-406:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 406: Rozličné skúšky. Skúška odolnosti polyetylénových a polypropylénových zmesí proti tvorbe trhlín vplyvom prostredia

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-407:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 407: Rozličné skúšky. Meranie prírastku hmotnosti polyetylénových a polypropylénových zmesí

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-408:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 408: Rozličné skúšky. Skúška dlhodobej stability polyetylénových a polypropylénových zmesí

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-409:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 409: Rozličné skúšky. Skúška úbytku hmotnosti pre termoplastické izolácie a plášte

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-410:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 410: Rozličné skúšky. Skúšobná metóda meďou katalyzovanej oxidačnej degradácie pre vodiče s polyolefínovou izoláciou

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-411:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 411: Rozličné skúšky. Krehnutie plniacich zmesí pri nízkej teplote

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-412:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 412: Rozličné skúšky. Metódy tepelného starnutia. Starnutie v tlakovej nádobe so vzduchom

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

Poznámka 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-501:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 501: Mechanické skúšky. Skúšky na určenie mechanických vlastností izolačných a plášťových zmesí

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-502:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 502: Mechanické skúšky. Skúška zmraštenia pre izolácie

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-503:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 503: Mechanické skúšky. Skúška zmraštenia pre plášte

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-504:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 504: Mechanické skúšky. Skúšky ohybom pri nízkej teplote pre izoláciu a plášte

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-505:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 505: Mechanické skúšky. Predĺženie pri nízkej teplote pre izolácie a plášte

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-506:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 506: Mechanické skúšky. Skúška nárazom pri nízkej teplote pre izolácie a plášte

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-507:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 507: Mechanické skúšky. Hot set skúška pre zosietené materiály

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-508:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 508: Mechanické skúšky. Skúška tlakom pri vysokej teplote pre izoláciu a plášte

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-509:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 509: Mechanické skúšky. Skúška odolnosti izolácií a plášťov proti tvorbe trhlín

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-510:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 510: Mechanické skúšky. Metódy špecifické pre polyetylénové a polypropylénové zmesi. Skúška navíjaním po tepelnom starnutí na vzduchu

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-511:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 511: Mechanické skúšky. Meranie indexu toku taveniny polyetylénových a polypropylénových zmesí

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-512:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 512: Mechanické skúšky. Metódy špecifické pre polyetylénové a polypropylénové zmesi. Pevnosť v ťahu a predĺženie pri pretrhnutí po kondicionovaní pri zvýšenej teplote

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-513:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 513: Mechanické skúšky. Metódy špecifické pre polyetylénové a polypropylénové zmesi. Skúška navíjaním po kondicionovaní

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-601:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 601: Fyzikálne skúšky. Meranie bodu odkvapnutia plniacich zmesí

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-602:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 602: Fyzikálne skúšky. Oddeľovanie oleja v plniacich zmesiach

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-603:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 603: Fyzikálne skúšky. Meranie celkového čísla kyslosti plniacich zmesí

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-604:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 604: Fyzikálne skúšky. Meranie neprítomnosti korozívnych zložiek v plniacich zmesiach

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-605:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 605: Fyzikálne skúšky. Meranie obsahu sadzí a/alebo minerálneho plniva v polyetylénových zmesiach

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-606:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 606: Fyzikálne skúšky. Metódy stanovenia hustoty

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-607:2012

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 607: Fyzikálne skúšky. Skúška na hodnotenie rozptýlenia sadzí v polyetyléne a polypropyléne

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Poznámka 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60825-1:2007

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

IEC 60825-1:2007

8.7.2016

EN 60825-1:1994

+ A11:1996

+ A1:2002

+ A2:2001

Poznámka 2.1

1.9.2010

Cenelec

EN 60825-1:2014

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

EN 60825-1:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

EN 60825-2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov vo voľnom priestore používaných na prenos informácií

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:1996

Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 000  V vrátane. Časť 1: Všeobecne. Spôsobilosť, skúšanie a dimenzovanie. Bezpečnostné požiadavky. Návod na inštaláciu a prevádzku

IEC 60831-1:1996

8.7.2016

EN 60831-1:1993

Poznámka 2.1

 

 

EN 60831-1:1996/A1:2003

IEC 60831-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 000  V. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Požiadavky na bezpečnosť. Návod na inštaláciu a prevádzku

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Poznámka 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-2:1996

Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 000  V vrátane. Časť 2: Skúška starnutia, skúška samozotavenia a deštrukčná skúška

IEC 60831-2:1995

8.7.2016

EN 60831-2:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 000  V. Časť 2: Skúška starnutia, skúška samozotavenia a deštrukčná skúška

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Poznámka 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

EN 60838-1:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Poznámka 2.1

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Rôzne objímky. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 1: Objímky S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Rôzne objímky. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Konektory pre moduly LED

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 1: Ističe na prevádzku pri striedavom prúde

IEC 60898-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60898:1991

+ A11:1994

+ A12:1995

+ A13:1995

+ A14:1995

+ A15:1995

+ A16:1996

+ A17:1998

+ A18:1998

+ A19:2000

+ A1:1991

Poznámka 2.1

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 2: Ističe určené na prevádzku pri striedavom a jednosmernom prúde

IEC 60898-2:2000 (Modifikovaná) + A1:2003 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60898-2:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Paralelné výkonové kondenzátory nesamoregeneračného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 kV vrátane. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Bezpečnostné požiadavky. Pokyny na montáž a prevádzku

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

EN 60931-1:1993

Poznámka 2.1

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Paralelné výkonové kondenzátory nesamoregeneračného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 kV vrátane. Časť 2: Skúška trvanlivosti a deštrukčná skúška

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

EN 60931-2:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Paralelné výkonové kondenzátory nesamoregeneračného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 kV vrátane. Časť 3: Vnútorné poistky

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Ističe pre zariadenia (CBE)

IEC 60934:2000

8.7.2016

EN 60934:1994

+ A11:1998

+ A1:1994

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

EN 60947-1:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

14.10.2017

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-2:2006

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 2: Ističe

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

EN 60947-2:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Nizkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

EN 60947-3:1999

+ A1:2001

+ A2:2005

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Poznámka 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 4-1: Stýkače a spúšťače motorov. Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

EN 60947-4-1:2001

+ A1:2002

+ A2:2005

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-2: Stýkače a spúšťače motorov. Polovodičové regulátory a spúšťače motorov na striedavý prúd

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

EN 60947-4-2:2000

+ A1:2002

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-3: Stýkače a spúšťače motorov. Striedavé polovodičové regulátory a stýkače pre nemotorické zaťaženie

IEC 60947-4-3:1999

8.7.2016

HD 419.2 S1:1987

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-4-3:2000/A2:2011

IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-3: Stýkače a spúšťače motorov. Striedavé polovodičové regulátory a stýkače pre nemotorické zaťaženie

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Poznámka 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

EN 60947-5-1:1997

+ A12:1999

+ A1:1999

+ A2:2000

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-2: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Bezdotykové spínače

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

EN 60947-5-2:1998

+ A1:1999

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-3: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s definovaným správaním v podmienkach poruchy (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-4: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Metódy na stanovenie spôsobilosti slaboprúdových kontaktov. Osobitné skúšky

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

EN 60947-5-4:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prístroj na elektrické núdzové zastavenie s mechanickým zaistením

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Nízkonapäťové spínacie zariadenia. Časť 5-7: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s analógovým výstupom

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

EN 50319:1999

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-8: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Spínače umožnujúce tri polohy

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prietokové spínače

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Nízkonapätové spínacie a riadiace zariadenia. Cast 6-1: Spínace s viacerými funkciami. Prepínacie zariadenia

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

EN 60947-6-1:1991

+ A11:1997

+ A1:1994

+ A2:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami. Riadiace a ochranné spínacie prístroje (alebo zariadenia)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

EN 60947-6-2:1993

+ A11:1997

+ A1:1997

+ A2:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-1: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre medené vodiče

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

EN 60947-7-1:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-2: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre ochranné medené vodiče

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

EN 60947-7-2:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Nizkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-3: Pomocné zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na poistkové svorkovnice

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

EN 60947-7-3:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 8: Riadiace jednotky pre vstavanú tepelnú ochranu (PTC) točivých elektrických strojov

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 60950-1:2006

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60950-1:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60950-1:2001

+ A11:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 60950-1:2006/A12:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60950-1:2006/AC:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-1:2006/A11:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 60950-1:2006/A2:2013

IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

2.7.2016

Cenelec

EN 60950-21:2003

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 21: Diaľkové napájanie

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 22: Zariadenia nainštalované vonku

IEC 60950-22:2005 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 23: Zariadenia s veľkokapacitnou pamäťou

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60968:2013

Zdroje svetla s integrovanými predradníkmi určené na všeobecné osvetľovanie. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 60968:2012

8.7.2016

EN 60968:1990

+ A1:1993

+ A2:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 60968:2013/A11:2014

8.7.2016

Poznámka 3

9.12.2016

Cenelec

EN 60968:2015

Žiarivky s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 60968:2015 (Modifikovaná)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Poznámka 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 1: Zdroje zváracieho prúdu

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

EN 60974-1:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-2:2008

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 2: Kvapalinové chladiace sústavy

IEC 60974-2:2007

8.7.2016

EN 60974-2:2003

Poznámka 2.1

1.2.2011

Cenelec

EN 60974-2:2013

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 2: Kvapalinové chladiace sústavy

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

EN 60974-2:2008

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-3:2007

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 3: Zariadenia na štartovanie a stabilizáciu oblúka

IEC 60974-3:2007

8.7.2016

EN 60974-3:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 3: Zariadenia na štartovanie a stabilizáciu oblúka

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Poznámka 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2008

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 5: Podávače drôtu

IEC 60974-5:2007

8.7.2016

EN 60974-5:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-5:2013

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 5: Podávače drôtu

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

EN 60974-5:2008

Poznámka 2.1

27.6.2016

Cenelec

EN 60974-6:2011

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 6: Zdroje s obmedzeným trvaním prevádzky

IEC 60974-6:2010

8.7.2016

EN 60974-6:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 6: Zariadenia s obmedzeným trvaním prevádzky

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

 

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2005

Zariadenia na oblúkové zváranie. Cast 7: Horáky a pištole

IEC 60974-7:2005

8.7.2016

EN 60974-7:2000

Poznámka 2.1

1.8.2008

Cenelec

EN 60974-7:2013

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 7: Horáky

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

EN 60974-7:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 8: Zariadenia na ovládanie plynov pre systémy na zváranie a plazmové rezanie

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

EN 60974-8:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 11: Držiaky elektród

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

EN 60974-11:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Zariadenie na oblúkové zváranie. Časť 12: Zariadenia na spájanie zváracích káblov

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

EN 60974-12:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Zariadenie na oblúkové zváranie. Časť 13: Kliešte na pripojenie zvarku

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60998-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60998-1:1993

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so skrutkovými svorkami

IEC 60998-2-1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60998-2-1:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky s bezskrutkovými svorkami

IEC 60998-2-2:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60998-2-2:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so svorkami prenikajúcimi izoláciou

IEC 60998-2-3:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60998-2-3:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na otočné svorky.

IEC 60998-2-4:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60998-2-4:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Spájacie zariadenia – Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče od 0,2  mm|exp(2)| do 35 mm|exp(2)| (vrátane)

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

EN 60999-1:1993

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Spájacie zariadenia. Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 2: Osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče nad 35 mm2 do 300 mm2 (vrátane)

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2004

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosti a na podobné použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61008-1:1996 (Modifikovaná) + A1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61008-1:1994

+ A11:1995

+ A12:1998

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A17:2000

+ A2:1995

Poznámka 2.1

 

 

EN 61008-1:2004/A11:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61008-1:2004/A12:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosti a na podobné použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61008-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

Poznámka 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Poznámka 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie (RCCB). Časť 2-1: Použitie všeobecných pravidiel pre prúdové chrániče funkčne nezávislé od sieťového napätia

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2004

Chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou na požitie v budovách a na podobné použitie (RCBO). Časť 1: Všeobecné pravidlá.

IEC 61009-1:1996 (Modifikovaná) + A1:2002 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61009-1:1994

+ A11:1995

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A19:2000

+ A1:1995

+ A2:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 61009-1:2004/AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-1:2004/A11:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61009-1:2004/A13:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61009-1:2004/A12:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosti a na podobné použitie (RCBO). Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61009-1:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

Poznámka 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Poznámka 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosť a na podobné použitie (RCBO). Časť 2-1: Použitie všeobecných pravidiel pre prúdové chrániče funkčne nezávislé od sieťového napätia

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

EN 61010-1:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2003

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-010: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia na ohrev materiálov

IEC 61010-2-010:2003

8.7.2016

EN 61010-2-010:1994

+ A1:1996

Poznámka 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-010: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia na ohrev materiálov

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

EN 61010-2-010:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-020: Osobitné požiadavky na laboratórne odstredivky

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

EN 61010-2-020:1994

+ A1:1996

Poznámka 2.1

1.7.2009

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-030: Osobitné požiadavky na skúšobné a meracie obvody

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-032: Osobitné požiadavky na ručné prúdové snímače na elektrické skúšky a merania

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

EN 61010-2-032:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-033: Osobitné požiadavky na ručné multimetre a iné ručné meracie prístroje pre domáce a profesionálne použitie, vhodné na meranie sieťového napätia

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-040: Osobitné požiadavky na sterilizátory a umývacie dezinfikátory používané na ošetrenie zdravotníckeho materiálu

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

EN 61010-2-041:1996

EN 61010-2-042:1997

EN 61010-2-043:1997

EN 61010-2-045:2000

Poznámka 2.1

1.6.2008

Cenelec

EN 61010-2-051:2003

Bezpečnostné požiadavky na elektrické meracie, riadiace a laboratórne zariadenia. Časť 2-051: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia určené na zmiešavanie a miešanie

IEC 61010-2-051:2003

8.7.2016

EN 61010-2-051:1995

Poznámka 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-051: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia určené na zmiešavanie a miešanie

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

EN 61010-2-051:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

ezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-061: Osobitné požiadavky na laboratórne spektrometre s tepelnou atomizáciou a ionizáciou

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

EN 61010-2-061:1996

Poznámka 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-061:2015

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-061: Osobitné požiadavky na atómové laboratórne spektrometre s tepelnou atomizáciou a ionizáciou

IEC 61010-2-061:2015

8.7.2016

EN 61010-2-061:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-081:2002

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-081: Osobitné požiadavky na automatické a poloautomatické laboratórne zariadenia na analýzu a iné účely

IEC 61010-2-081:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-081:2002/A1:2003

IEC 61010-2-081:2001/A1:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-081:2015

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-081: Osobitné požiadavky na automatické a poloautomatické laboratórne zariadenia na analýzu a iné účely

IEC 61010-2-081:2015

8.7.2016

EN 61010-2-081:2002

+ A1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-091:2012

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-091: Osobitné požiadavky na skriňové röntgenové systémy

IEC 61010-2-091:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-201: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2002

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 031: Bezpečnostné požiadavky na ručné zostavy sond na meranie a skúšanie

IEC 61010-031:2002

8.7.2016

EN 61010-2-031:1994

Poznámka 2.1

1.2.2005

 

EN 61010-031:2002/A1:2008

IEC 61010-031:2002/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

1.3.2011

Cenelec

EN 61010-031:2015

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 031: Bezpečnostné požiadavky na ručné zostavy sond na meranie a skúšanie

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

EN 61010-031:2002

+ A1:2008

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61028:1993

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 1: Skúšobné zariadenie

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

EN 50268-1:1999

Poznámka 2.1

1.6.2008

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

EN 50268-2:1999

Poznámka 2.1

1.6.2008

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

25.6.2016

Cenelec

EN 61048:2006

Kondenzátory do obvodov trubicových žiariviek a iných výbojok. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

IEC 61048:2006

8.7.2016

EN 61048:1993

+ A1:1996

+ A2:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Poznámka 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformátory s výstupným napätím naprázdno nad 1000 V na napájanie výbojkových trubíc. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

IEC 61050:1991 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Spínače na spotrebiče. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61058-1:2000 (Modifikovaná) + A1:2001

8.7.2016

EN 61058-1:1992

+ A1:1993

Poznámka 2.1

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Spínače na spotrebiče. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na šnúrové spínače

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

EN 61058-2-1:1993

+ A11:2002

+ A1:1996

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Spínače na spotrebiče. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na samostatne pripevnené spínače

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Spínače na spotrebiče. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na voliče

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

EN 61058-2-5:1994

+ A11:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61071:2007

Kondenzátory pre výkonovú elektroniku

IEC 61071:2007

8.7.2016

EN 61071-1:1996

EN 61071-2:1996

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromechanické stýkače pre domácnosť a podobné účely

IEC 61095:2009

8.7.2016

EN 61095:1993

+ A11:1996

+ A1:2000

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programovateľné regulátory. Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

EN 61131-2:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61138:2007

Káble na prenosné uzemňovacie a skratovacie súpravy

IEC 61138:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61138:1997

+ A11:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61140:2002

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektrické meracie prístroje. Zapisovače X-t. Časť 1: Definície a požiadavky

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektrické meracie prístroje. Zapisovače X-t. Časť 2: Odporúčané doplňujúce skúšobné metódy

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonetové objímky

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

EN 61184:1997

+ A1:2001

+ A2:2004

Poznámka 2.1

 

 

EN 61184:2008/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrické a elektronické meracie zariadenia. Sprievodná dokumentácia

IEC 61187:1993 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Dvojpäticové žiarivky. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 61195:1999

8.7.2016

EN 61195:1994

+ A1:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Jednopäticové žiarivky. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 61199:2011

8.7.2016

EN 61199:1999

Poznámka 2.1

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Poznámka 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Nízkonapäťové napájacie zariadenia s jednosmerným výstupom. Charakteristiky spôsobilosti

IEC 61204:1993 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Nízkonapäťové napájacie zariadenia s jednosmerným výstupom. Časť 7: Požiadavky na bezpečnosť

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:2006/A11:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Pripájacie zariadenia. Ploché násuvné spoje pre medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky

IEC 61210:2010 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61210:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61230:2008

Práce pod napätím. Prenosné uzemňovacie alebo uzemňovacie a skratovacie súpravy

IEC 61230:2008

8.7.2016

EN 61230:1995

+ A11:1999

Poznámka 2.1

1.10.2011

Cenelec

EN 61242:1997

Elektrické príslušenstvo. Navíjacie káblové predlžovacie prívody pre domácnosť a na podobné účely

IEC 61242:1995 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Poznámka 3

3.12.2018

Cenelec

EN 61243-3:2010

Práce pod napätím. Skúšačky napätia. Časť 3: Skúšačky dvojpólového typu na nízke napätie

IEC 61243-3:2009

8.7.2016

EN 61243-3:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Práce pod napätím. Skúšačky napätia. Časť 3: Skúšačky dvojpólového typu na nízke napätie

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Poznámka 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kondenzátory pre mikrovlnné rúry. Časť 1: Všeobecne

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

EN 61310-1:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

EN 61310-2:1995

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

EN 61310-3:1999

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61316:1999

Cievky na priemyselné káble

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2008

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

IEC 61347-1:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61347-1:2001

+ A1:2008

Poznámka 2.1

 

 

EN 61347-1:2008/A2:2013

IEC 61347-1:2007/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61347-1:2008/A1:2011

IEC 61347-1:2007/A1:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Poznámka 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na elektronické znižujúce meniče napätia napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom pre žiarovky

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

EN 61347-2-2:2001

+ A1:2006

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky žiariviek napájané striedavým a/alebo jednosmerným prúdom

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

EN 61347-2-3:2001

+ A1:2004

+ A2:2006

EN 61347-2-4:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na elektronické riadiace zariadenia napájané batériovým zdrojom na núdzové osvetlenie (samostatné)

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

EN 61347-2-7:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na predradníky žiariviek

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

EN 60920:1991

+ A11:2000

+ A1:1993

+ A2:1996

Poznámka 2.1

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Elektromagnetické ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na elektromagnetické ovládacie zariadenia výbojok (iných než žiarivky)

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

EN 61347-2-9:2001

+ A1:2003

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na elektronické striedače a meniče na vysokofrekvenčnú prevádzku trubicových výbojok so studeným štartom (neónových trubíc)

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na rozličné elektronické obvody používané so svietidlami

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Cast 2-12: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky výbojok napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom (iných ako žiarivky)

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2006

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom pre moduly LED

IEC 61347-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-13:2006/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2014

Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia LED modulov napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom

IEC 61347-2-13:2014

8.7.2016

EN 61347-2-13:2006

Poznámka 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 61386-1:2008

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61386-1:2008

8.7.2016

EN 61386-1:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61386-21:2004

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 21: Osobitné požiadavky. Tuhé systémy elektroinštalačných rúrok

IEC 61386-21:2002

8.7.2016

EN 50086-2-1:1995

+ A11:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 61386-21:2004/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61386-21:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-22:2004

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 22: Osobitné požiadavky. Ohybné systémy elektroinštalačných rúrok

IEC 61386-22:2002

8.7.2016

EN 50086-2-2:1995

+ A11:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 61386-22:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-22:2004/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61386-23:2004

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 23: Osobitné požiadavky. Pružné systémy elektroinštalačných rúrok

IEC 61386-23:2002

8.7.2016

EN 50086-2-3:1995

+ A11:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 61386-23:2004/A11:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61386-23:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-24:2010

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 24: Osobitné požiadavky. Systémy elektroinštalačných rúrok uložených pod zemou

IEC 61386-24:2004

8.7.2016

EN 50086-2-4:1994

+ A1:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61386-25:2011

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 25: Osobitné požiadavky. Pripevňovacie zariadenia elektroinštalačných rúrok

IEC 61386-25:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

IEC 61439-1:2011

8.7.2016

EN 61439-1:2009

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61439-2:2011

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače

IEC 61439-2:2011

8.7.2016

EN 61439-2:2009

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)

IEC 61439-3:2012

8.7.2016

EN 60439-3:1991

+ A1:1994

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS)

IEC 61439-4:2012

8.7.2016

EN 60439-4:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

IEC 61439-5:2010

8.7.2016

EN 60439-5:2006

Poznámka 2.1

3.1.2016

Cenelec

EN 61439-5:2015

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

IEC 61439-5:2014

8.7.2016

EN 61439-5:2011

Poznámka 2.1

 

 

EN 61439-5:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicové systémy

IEC 61439-6:2012

8.7.2016

EN 60439-2:2000

+ A1:2005

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61534-1:2011

Systémy zbernicového vedenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61

IEC 61534-1:2011

8.7.2016

EN 61534-1:2003

Poznámka 2.1

 

 

EN 61534-1:2011/A1:2014

IEC 61534-1:2011/A1:2014

8.7.2016

Poznámka 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61534-21:2006

Systémy zbernicového vedenia. Časť 21: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia na montáž na stenu a strop

IEC 61534-21:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-21:2014

Systémy zbernicového vedenia. Časť 21: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia určené na montáž na stenu a na strop

IEC 61534-21:2014

8.7.2016

EN 61534-21:2006

Poznámka 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61534-22:2009

Systémy zbernicového vedenia. Časť 22: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia určené na inštaláciu na podlahu a pod podlahu

IEC 61534-22:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-22:2014

Systémy zbernicového vedenia. Časť 22: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia určené na montáž na podlahu alebo pod podlahu

IEC 61534-22:2014

8.7.2016

EN 61534-22:2009

Poznámka 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61535:2009

Inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách

IEC 61535:2009 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61535:2009/A1:2013

IEC 61535:2009/A1:2012

8.7.2016

Poznámka 3

20.6.2015

Cenelec

EN 61537:2007

Príslušenstvo káblov. Systémy žľabov a roštov

IEC 61537:2006

8.7.2016

EN 61537:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61549:2003

Rozličné svetelné zdroje.

IEC 61549:2003

8.7.2016

EN 61549:1996

+ A1:1997

+ A2:2001

Poznámka 2.1

 

 

EN 61549:2003/A1:2005

IEC 61549:2003/A1:2005

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61549:2003/A3:2012

IEC 61549:2003/A3:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61549:2003/A2:2010

IEC 61549:2003/A2:2010

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61557-1:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61557-1:2007

8.7.2016

EN 61557-1:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-2:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 2: Izolačný odpor

IEC 61557-2:2007

8.7.2016

EN 61557-2:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-3:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 3: Impedancia slučky

IEC 61557-3:2007

8.7.2016

EN 61557-3:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-4:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 4: Odpor vodičov uzemnenia, ochranného pospájania na vyrovnanie potenciálu

IEC 61557-4:2007

8.7.2016

EN 61557-4:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-5:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 5: Odpor uzemnenia

IEC 61557-5:2007

8.7.2016

EN 61557-5:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-6:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 6: Účinnosť prúdových chráničov (RCD) v rozvodných sieťach TT, TN a IT

IEC 61557-6:2007

8.7.2016

EN 61557-6:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-7:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 7: Sled fáz

IEC 61557-7:2007

8.7.2016

EN 61557-7:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-8:2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Zariadenia na monitorovanie stavu izolácie v rozvodných sieťach IT

IEC 61

IEC 61557-8:2007

8.7.2016

EN 61557-8:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-8:2015

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v sieťach IT

IEC 61557-8:2014

8.7.2016

EN 61557-8:2007

Poznámka 2.1

15.1.2018

Cenelec

EN 61557-9:2009

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

IEC 61557-9:2009

8.7.2016

EN 61557-9:1999

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61557-9:2015

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

IEC 61557-9:2014

8.7.2016

EN 61557-9:2009

Poznámka 2.1

15.1.2018

Cenelec

EN 61557-10:2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 10: Kombinované meracie zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany

IEC 61557-10:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-10:2013

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 10: Kombinované meracie zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany

IEC 61557-10:2013

8.7.2016

EN 61557-10:2001

Poznámka 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 61557-11:2009

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie prostriedkov ochrany. Časť 11: Účinnosť monitorovania zvyškového prúdu (RCMs) typu A a typu B v TT, TN a IT sieťach

IEC 61557-11:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na meranie a sledovanie funkčnej spôsobilosti (PMD)

IEC 61557-12:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-13:2011

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie prostriedkov ochrany. Časť 13: Ručné kliešťové ampérmetre a snímače na meranie unikajúceho prúdu v elektrických rozvodných sieťach

IEC 61557-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-14:2013

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 14: Zariadenia na skúšanie bezpečnosti elektrického príslušenstva strojových zariadení

IEC 61557-14:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-15:2014

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo monitorovanie prostriedkov ochrany. Časť 15: Požiadavky na funkčnú bezpečnosť zariadení monitorujúcich izoláciu a zariadení na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

IEC 61557-15:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-16:2015

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000  V a s jednosmerným napätím do 1 500  V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 16: Zariadenia na skúšanie účinnosti prostriedkov ochrany elektrických zariadení popísaných v IEC 62638 a zdravotníckych elektrických zariadení popísaných v IEC 62353

IEC 61557-16:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:1997

Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov a podobne. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

IEC 61558-1:1997 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 60742:1995

Poznámka 2.1

1.12.2005

 

EN 61558-1:1997/A11:2003

8.7.2016

Poznámka 3

1.12.2005

 

EN 61558-1:1997/A1:1998

IEC 61558-1:1997/A1:1998

8.7.2016

Poznámka 3

1.1.2001

 

EN 61558-1:1997/AC:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:2005

Bezpecnost výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných zariadení. Cast 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

IEC 61558-1:2005

8.7.2016

EN 61558-1:1997

+ A11:2003

+ A1:1998

Poznámka 2.1

 

 

EN 61558-1:2005/A1:2009

IEC 61558-1:2005/A1:2009

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61558-1:2005/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-1:2007

Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-1: Osobitné požiadavky a skúšky na oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými oddeľovacími transformátormi na všeobecné aplikácie

IEC 61558-2-1:2007

8.7.2016

EN 61558-2-1:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-2:2007

Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-2: Osobitné požiadavky a skúšky regulačných transformátorov a napájacích zdrojov so zabudovanými regulačnými transformátormi

IEC 61558-2-2:2007

8.7.2016

EN 61558-2-2:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-3:2010

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-3: Osobitné požiadavky a skúšky na zapaľovacie transformátory na plynové a naftové horáky

IEC 61558-2-3:2010

8.7.2016

EN 61558-2-3:2000

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-4:2009

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napätia do 1 100  V. Časť 2-4: Osobitné požiadavky a skúšky na oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými oddeľovacími transformátormi

IEC 61558-2-4:2009

8.7.2016

EN 61558-2-4:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-5:2010

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-5: Osobitné požiadavky a skúšky na transformátory pre holiace strojčeky, napájacie zdroje pre holiace strojčeky a napájacie jednotky pre holiace strojčeky

IEC 61558-2-5:2010

8.7.2016

EN 61558-2-5:1998

+ A11:2004

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-6:2009

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napätia do 1 100  V. Časť 2-6: Osobitné požiadavky a skúšky na bezpečnostné oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými bezpečnostnými oddeľovacími transformátormi

IEC 61558-2-6:2009

8.7.2016

EN 61558-2-6:1997

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-7:2007

Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-7: Osobitné požiadavky a skúšky transformátorov a napájacích zdrojov pre hračky

IEC 61558-2-7:2007 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61558-2-7:1997

+ A11:2002

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-8:2010

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-8: Osobitné požiadavky a skúšky na transformátory a napájacie zdroje pre zvončeky a gongy

IEC 61558-2-8:2010

8.7.2016

EN 61558-2-8:1998

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-9:2011

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na transformátory a napájacie zdroje pre ručné svietidlá triedy ochrany III so žiarovkami s volfrámovým vláknom a ich skúšky

IEC 61558-2-9:2010

8.7.2016

EN 61558-2-9:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-12:2011

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na transformátory konštantného napätia a na napájacie zdroje konštantného napätia a ich skúšky

IEC 61558-2-12:2011

8.7.2016

EN 61558-2-12:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-13:2009

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napätia do 1 100  V. Časť 2-13: Osobitné požiadavky a skúšky na autotransformátory a napájacie zdroje so zabudovanými autotransformátormi

IEC 61558-2-13:2009

8.7.2016

EN 61558-2-13:2000

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-14:2013

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na regulačné transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými regulačnými transformátormi a ich skúšky

IEC 61558-2-14:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-15:2012

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-15: Osobitné požiadavky a skúšky na oddeľovacie transformátory na napájanie zdravotníckych priestorov

IEC 61558-2-15:2011

8.7.2016

EN 61558-2-15:2001

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-16:2009

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napätia do 1 100  V. Časť 2-16: Osobitné požiadavky a skúšky na spínané napájacie zdroje a transformátory na spínané napájacie zdroje

IEC 61558-2-16:2009

8.7.2016

EN 61558-2-17:1997

Poznámka 2.1

 

 

EN 61558-2-16:2009/A1:2013

IEC 61558-2-16:2009/A1:2013

8.7.2016

Poznámka 3

16.9.2016

Cenelec

EN 61558-2-20:2011

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na malé tlmivky a ich skúšky

IEC 61558-2-20:2010

8.7.2016

EN 61558-2-20:2000

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-23:2010

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-23: Osobitné požiadavky a skúšky transformátorov a napájacích zdrojov pre staveniská

IEC 61558-2-23:2010

8.7.2016

EN 61558-2-23:2000

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-26:2013

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-26: Osobitné požiadavky na transformátory a napájacie zdroje na úsporu energie a iné účely a ich skúšky

IEC 61558-2-26:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61643-11:2012

Nízkonapäťové prepäťové ochrané zariadenia. Časť 11: Prepäťové ochrany zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy

IEC 61643-11:2011 (Modifikovaná)

8.7.2016

EN 61643-11:2002

+ A11:2007

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61643-21:2001

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 21: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy

IEC 616

IEC 61643-21:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61643-21:2001/A1:2009

IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Modifikovaná)

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61643-21:2001/A2:2013

IEC 61643-21:2000/A2:2012

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61730-1:2007

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky

IEC 61730-1:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61730-1:2007/A1:2012

IEC 61730-1:2004/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61730-1:2007/A2:2013

IEC 61730-1:2004/A2:2013

8.7.2016

Poznámka 3

 

 

EN 61730-1:2007/A11:2014

8.7.2016

Poznámka 3

13.10.2017

Cenelec

EN 61730-2:2007

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 2: Požiadavky na skúšanie

IEC 61730-2:2004 (Modifikovaná)

8.7.2016

 

 

 

EN 61730-2:2007/A1:2012

IEC 61730-2:2004/A1:2011

8.7.2016

Poznámka 3

 

Cenelec

EN 61770:2009

Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám hadicových sústav

IEC 61770:2008

8.7.2016

EN 61770:1999

+ A1:2004

+ A2:2006

Poznámka 2.1

 

 

EN 61770:2009/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-5-1:2007

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-1: Bezpečnostné požiadavky. Elektrické, tepelné a energetické požiadavky

IEC 61800-5-1:2007

8.7.2016

EN 61800-5-1:2003

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Časové relé na priemyselné a obytné použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšky

IEC 61812-1:2011

8.7.2016

EN 61812-1:1996

+ A11:1999

Poznámka 2.1

 

Cenelec

EN 61851-1:2011

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61851-1:2010

8.7.2016

EN 61851-1:2001