EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0830(01)

Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

OJ C 286, 30.8.2017, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/11


Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 286/08)

Európska komisia schválila túto nepodstatnú zmenu v súlade článkom 6 ods. 2 tretím pododsekom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 (1).

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE NEPODSTATNEJ ZMENY

Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012  (2)

„MONTASIO“

EÚ č.: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

CHOP ( X ) CHZO ( ) ZTŠ ( )

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio

Vicolo Resia, 1/2

33033 Codroipo (UD)

TALIANSKO

Tel. +39 0432912052

E-mail: info@formaggiomontasio.net

Konzorcium pre ochranu syra „Montasio“ združuje výrobcov syra „Parmigiano-Reggiano“ a smie žiadať o zmenu v zmysle článku 13 ods. 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky č. 12511 zo. 14. októbra 2013.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

Opis výrobku

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné [uveďte]

4.   Typ zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorá sa považuje za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nie je potrebná zmena uverejneného jednotného dokumentu.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorá sa považuje za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej je potrebná zmena uverejneného jednotného dokumentu.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorá sa považuje za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

Zmena špecifikácie registrovanej ZTŠ, ktorá sa považuje za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

5.   Zmena (zmeny)

Opis výrobku

Mierne sa upravujú parametre týkajúce sa hmotnosti a priemeru bochníka.

Súčasné znenie:

hmotnosť: 6 – 8 kg,

priemer bochníka: 30 – 35 cm

Zmenený text:

hmotnosť: 5,5 – 8 kg,

priemer bochníka: 27 – 35 cm,

Formy na výrobu syra „Montasio“, ktoré sa používajú už od počiatku činností konzorcia založeného v roku 1986, majú priemer od 30 cm do 35 cm. Počas tohto obdobia sa vždy používal najväčší priemer, čomu zodpovedá aj hmotnosť a priemer syra „Montasio“ po 60 dňoch zrenia uvedené v špecifikácii, ktoré zodpovedajú tomuto použitiu. Keď sa používa najmenšia forma s priemerom 30 cm, priemer hotového syra je nevyhnutne menší než 30 cm, keďže od 24 hodín po výrobe do 60 dní zrenia stratí syr „Montasio“ zhruba 15 % hmotnosti (z cca 6,5 kg na menej než 6 kg).

Syr vyrobený s použitím najmenšej formy by vyhovel jednak priamym zákazníkom, ktorí uprednostňujú menšie rozmery bochníka, a jednak veľkoobchodníkom, keďže takéto rozmery by lepšie zodpovedali ich požiadavkám na balenie.

Táto zmena sa považuje za nepodstatnú, keďže spomínaná úprava parametrov nemá vplyv na ďalšie etapy výroby a zrenia, a najmä na vlastnosti konečného výrobku, ktoré zostávajú také, ako sa uvádza v špecifikácii.

Spôsob výroby

Mierne sa upravuje odsek týkajúci sa kvality potravín určených na výkrm dobytka.

Súčasné znenie: „Zakázané je krmivo, ktoré má podľa syrárskej tradície nepriaznivé účinky na kazeifikáciu, napríklad krmivo pochádzajúce z močaristých území alebo území pri cestách s hustou dopravou. Nie sú povolené ani zelenina, ovocie a repka, ani vedľajšie produkty pochádzajúce zo spracovania ryže, živočíšne múčky, priemyselné krmivá používané na lekárske účely, mokrá alebo silážovaná dužina repy, vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe piva alebo destilátov, silážované krmivo (s výnimkou silážovaného sena a silážovanej kukurice) a fermentované látky pochádzajúce z priemyselného spracovania ovocia, repy, piva a destilátov.“

Zmenený text: „Sú zakázané priemyselné krmivá používané na lekárske účely a živočíšne múčky, a to jednak v čistej forme, jednak ako súčasť iných krmív. Nesmú sa používať nasledujúce potraviny v čerstvej forme: zelenina, ovocie, repka, vedľajšie produkty pochádzajúce zo spracovania ryže, dužina repy, vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe piva, spracovaní ovocia a výrobe destilátov. Smie sa používať silážované krmivo zo sena, z kukurice a obilnín.“

Cieľom zmeny bolo jasne a jednoznačne sformulovať zákaz priemyselných krmív používaných na lekárske účely a živočíšnych múčok v akejkoľvek forme. Spresňuje sa, že nemožno používať ani skvasiteľné vedľajšie produkty pochádzajúce zo spracovania zeleniny, ovocia atď.

Vymedzenie povoleného silážovaného krmiva sa rozširuje aj na obilniny, lebo postupne nahrádzajú tradičnú kukuričnú siláž, keďže sú menej náchylné na prítomnosť aflatoxínov, a teda zdravšie pre dobytok, ako aj z hľadiska výroby mlieka. Okrem toho sa odstraňuje všeobecný odkaz na potraviny, ktoré majú nepriaznivé účinky na kazeifikáciu, keďže táto definícia sa považuje za nekonzistentnú so špecifikáciou. Na identifikáciu a posudzovanie vývoja vo výkrme dobytka sa považuje užitočnejšie pozorne sledovať inovácie v tomto odvetví.

Treba uviesť, že uvedené zmeny nemajú vplyv na kvalitu mlieka používaného na výrobu syra „Montasio“, a preto sa považujú za nepodstatné.

Mierne sa mení aj posledný tretí pododsek bodu 5 ods. 11 špecifikácie, aby jeho ustanovenia boli jasnejšie a jednoznačnejšie.

Súčasné znenie: „Syr ‚Montasio‘ možno uvádzať na trh vcelku alebo porciovaný po minimálne 60-dňovom období zrenia.“

Zmenený text: „Syr ‚Montasio‘ možno ponúkať na konzumáciu po minimálne 60-dňovom období zrenia. Syr ‚Montasio‘ možno uvádzať na trh balený, porciovaný atď. po minimálne 60-dňovom období zrenia.“

Cieľom bolo objasniť, že uvádzaním syra „Montasio“ na trh sa myslí ponúkanie syra priamym zákazníkom, a nie subjektom na skorších úrovniach výrobného reťazca, keď sa syr ešte len má stať syrom „Montasio“.

Okrem toho sa uznalo za vhodné spresniť, že k baleniu, porciovaniu, ku krájaniu na kocky, k strúhaniu atď. dochádza až po minimálnom 60-dňovom období zrenia.

Navyše sa odstraňuje posledný pododsek bodu 5 ods. 11 špecifikácie týkajúci sa strúhaného syra.

Súčasné znenie:

„Syr ‚Montasio‘ s CHOP sa strúha až po minimálnom období zrenia 12 mesiacov a keď má syr drobivú štruktúru, slamovožltú farbu a nepočetné, drobné dierky.“

Usúdilo sa, že je vhodnejšie vypustiť toto medzičasom zastarané obmedzenie používania syra „Montasio“, ktoré bolo zjavne adresované spotrebiteľom, keďže spôsob konzumácie a používania by sa si mali zvoli sami spotrebitelia. Táto zmena vychádza aj z vývoja chutí a zvykov, ku ktorému dochádza v posledných rokoch.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„MONTASIO“

EÚ č.: PDO-IT-02251 – 21.12.2016

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Názov

„Montasio“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.3. Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Montasio“ je syr z kravského mlieka so stredným alebo dlhým zrením. Má valcovitý tvar s rovným alebo takmer rovným povrchom bočnej strany a rovnou alebo mierne vypuklou spodnou a vrchnou stranou. Syr „Montasio“ sa vyrába z nepasterizovaného mlieka; pri jeho výrobe sa používajú výlučne prírodné mliečne baktérie alebo povolené štartovacie kultúry, musí zrieť minimálne 60 dní a obsah vlhkosti sa kontroluje na vzorkách po desiatom a šesťdesiatom dni dozrievania. Po 60 dňoch dozrievania musí mať syr s CHOP „Montasio“ tieto vlastnosti: maximálny obsah vlhkosti 36,72 %, podiel tuku v sušine: minimálne 40 %, hmotnosť: 5,5 – 8 kg, priemer bochníka: 27 – 35 cm, bok valca: najviac 8 cm, kôrka: hladká, pravidelná a pružná, hmota: kompaktná s niekoľkými otvormi, farba: prírodná, mierne slamovožltá, vôňa: výrazná, chuť: príjemná a pri vyzretom syre „Montasio“ prechádza do pikantnej.

Syr „Montasio“ možno ponúkať na konzumáciu po minimálne 60-dňovom období zrenia. Syr „Montasio“ možno uvádzať na trh balený, porciovaný atď. po minimálne 60-dňovom období zrenia. Syr „Montasio“ možno uvádzať na trh s obchodným označením „fresco“ (čerstvý), ak zrel minimálne 60 dní, s obchodným označením „mezzano“ (stredne vyzretý), ak zrel minimálne 120 dní, s obchodným označením „staggionato“ (vyzretý), ak zrel minimálne 10 mesiacov a s obchodným označením „stravecchio“ (extra vyzretý), ak zrel minimálne 18 mesiacov.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Syr s CHOP „Montasio“ sa vyrába z mlieka pochádzajúceho z chovov nachádzajúcich sa v oblasti výroby. Hlavnými chovnými plemenami v zemepisnej oblasti výroby sú Bruno Alpina, Pezzata Rossa Italianna a Pezzata Nera a ich kríženci. Nepridávajú sa žiadne konzervačné látky a nie je povolená žiadna tepelná úprava s výnimkou chladenia na minimálnu teplotu 4 °C.

Najmenej 60 % krmiva pochádza zo zemepisnej oblasti.

Krmivo kráv pozostáva aspoň zo 60 % z obilnín, sena, zeleného krmiva a silážovaného krmiva. Ostatnú časť krmiva tvoria proteínové koncentráty a pokrutiny.

Sú zakázané priemyselné krmivá používané na lekárske účely a živočíšne múčky, a to jednak v čistej forme, jednak ako súčasť iných krmív.

Nesmú sa používať nasledujúce potraviny v čerstvej forme: zelenina, ovocie, repka, vedľajšie produkty pochádzajúce zo spracovania ryže, dužina repy, vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe piva, spracovaní ovocia a výrobe destilátov.

Smie sa používať silážované krmivo zo sena, z kukurice a obilnín.

Povoľuje sa používať minerálne a vitamínové výživové doplnky.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Celý proces výroby (chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka, zrážanie, spracovanie syreniny, formovanie, cedenie, solenie a dozrievanie syra) sa musí uskutočňovať v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Identifikácia výrobku sa vykonáva v mieste pôvodu označením prostredníctvom osobitnej formy, ktorá obsahuje kód výrobcu, skratku provincie a dátum výroby (rok, mesiac, deň). Značka pôvodu CHOP „Montasio“ pozostáva zo slova „Montasio“ vytlačeného uhlopriečne, a to striedavo v správnom smere i dole hlavou (pozri obrázok 1).

Táto „značka pôvodu“ sa aplikuje na všetky výrobky, ktoré boli vyrobené v súlade s výrobnou špecifikáciou, bez ohľadu na to, či je výrobný podnik členom Konzorcia na ochranu syra Montasio alebo nie.

Obrázok 1

Image

1. Vypálená značka označenia „Montasio“ a štítok s nápisom „PDM“.

2. Mesiac výroby/3. Deň výroby/4. Kód výrobcu syra/5. Skratka provincie/VI. Rok výroby

Logo chráneného označenia sa skladá z veľkého štylizovaného písmena „M“, pod ktorým je uvedený nápis „MONTASIO“. Na vyhotovenie tohto loga sa vždy musí použiť typ písma „HORATIO“. Rozmer loga musí vždy zodpovedať pomeru podľa obrázku 2 (napríklad šírka 8 cm pri výške 6 cm).

Obrázok 2

Image

Ak celý proces výroby – od produkcie mlieka až po dozrievanie v trvaní minimálne 60 dní – prebieha v oblasti považovanej za hornatú oblasť v zmysle platných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorá sa nachádza v oblasti výroby CHOP, na syr sa môže umiestniť štítok s nápisom „prodotto della montagna“ („horský výrobok“). V týchto prípadoch sa na bok syra umiestni štítok s nápisom „PDM“ (čo je skratka označenia „prodotto della montagna“, t. j. „horský výrobok“).

Konzorcium na ochranu syra Montasio (Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio) môže na žiadosť výrobcov (bez ohľadu na to, či sú členmi konzorcia) rozhodnúť o vypálení loga označenia na bok bochníkov syra „Montasio“, ktoré dozrievali viac ako 100 dní, po predchádzajúcom overení tejto skutočnosti (obrázok 2).

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť výroby syra s CHOP „Montasio“ zahŕňa: celé územie regiónu Furlansko-Júlske Benátsko, v regióne Benátsko celé územie provincií Belluno a Treviso a časť provincií Padova a Benátky vymedzenú takto: „od priesečníka hraničnej línie provincie Padova s provinciou Treviso až po diaľnicu A4 (‚Serenissima‘), ďalej pokračuje pozdĺž tejto línie až po diaľničný most cez rieku Brenta a následne pozdĺž rieky až po jej ústie.“

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Prírodné faktory sú späté s klimatickými podmienkami oblasti výroby, ktorú tvoria prevažne horské masívy a podhorské oblasti, ktoré sa doposiaľ využívajú ako pastviny a horské pastviny, čo má vplyv na kvalitu krmiva dojníc.

Syr „Montasio“ je zaradený do cenníka San Daniele a Udine od rokov 1773 a 1775. To svedčí o tom, že so syrom „Montasio“ sa obchodovalo, a teda nešlo len o miestnu výrobu alebo výrobu určenú na vlastnú spotrebu. O úzkom prepojení syra „Montasio“ s oblasťou výroby svedčí rozsah, v akom výroba tohto syra podporila rozvoj výrobných družstiev. Syr „Montasio“ a špecifická technológia jeho výroby sa rýchlo rozšírili vo Furlansku a vo východnom Benátsku vďaka ľudským a technickým faktorom (ako vytvorenie nových družstevných syrární či založenie školy pre odborníkov na výrobu syra), pričom do šesťdesiatych rokov 20. storočia bolo v prevádzke viac ako 650 syrární. Tento stabilný vývoj by však nebol možný v inom prostredí než v tom, v ktorom sa pôvodne rozšírila táto technológia.

Pokiaľ ide o vlastnosti oblasti výroby, východ Talianska sa odjakživa vyznačuje vysokými jarnými a jesennými zrážkami, čo má priaznivý vplyv na pastviny a pestovanie obilnín (pšenice a jačmeňa), ktoré sú základným krmivom dojníc. Časom takisto nadobudlo význam pestovanie kukurice a tým aj využívanie kukurice ako čerstvého a silážovaného krmiva. V posledných rokoch sa pre oblasť výroby stalo príznačným pestovanie sóje ako proteínového doplnku.

Hlavnou vlastnosťou syra „Montasio“ je jeho veľká schopnosť dlhodobého/strednodobého dozrievania. V škále talianskych syrov sa „Montasio“ zaraďuje medzi polotvrdé syry. Keďže však môže dozrievať až 36 mesiacov, zaraďuje sa aj do kategórie vzácnych tvrdých vyzretých syrov.

Ďalšia charakteristická vlastnosť syra „Montasio“ spočíva v rozmeroch bochníka.

Okrem toho si syr s CHOP „Montasio“ zachoval vo svojej špecifikácii zákaz pasterizovať mlieko, čím sa v mlieku vyprodukovanom v tejto oblasti výroby zachováva v čo najväčšej možnej miere prirodzené množstvo baktérií.

Schopnosť dlhodobého/strednodobého dozrievania je výsledkom „jemnej“ technológie: dávky používaných mliečnych kvasiniek sú totiž nízke (približne 1 %), varenie prebieha pri nízkych teplotách (od 42 do 48 °C) a cedenie a lisovanie dodávajú syru strednú pevnosť s podielom vlhkosti približne 36 % po dvoch mesiacoch zrenia (ide o minimálny podiel pri predaji syra).

Prostredie, v ktorom vznikol syr „Montasio“, sa vyznačuje mikrobiologickými vlastnosťami, ktoré prispeli k jeho rozvoju a rozšíreniu. Syr „Montasio“ sa totiž vyznačuje prítomnosťou termofilnej mikrobiálnej flóry, vďaka ktorej sa dodnes získava jedinečný syrársky výrobok, ktorý možno konzumovať čerstvý (v súčasnosti minimálne dva mesiace dozrievania, pretože sa vyrába z nepasterizovaného mlieka), ale je možné ho aj nechať vyzrieť až 36 mesiacov. Tento syr sa teda vyznačuje organoleptickými vlastnosťami, konzistenciou, arómami a chuťami, ktoré sa časom menia, práve vďaka baktériám, ktoré sa prirodzene vyskytujú na lúkach/pasienkoch a v krmovinách v oblasti výroby.

Po dvojmesačnom dozrievaní sa teda syr „Montasio“ prezentuje ako stredne tvrdý syr s jemnou chuťou pripomínajúcou chuť mlieka, z ktorého je vyrobený. Pri dlhšom dozrievaní sa látky koncentrujú a syr „Montasio“ nadobúda výraznejšiu a mierne pikantnú chuť a hmota sa stáva pevnejšou a drobivou.

Vzhľadom na zlepšovanie technológií chovu, racionalizáciu pestovania plodín a zavádzanie čoraz hygienickejších metód dojenia sa objavila potreba obohacovať mlieko syrárskymi mikroorganizmami prospešnými pri výrobe syra „Montasio“. Preto sa začali používať štartovacie kultúry a vybrané kvasinky (bohaté na koky a chudobné na tyčinkovité baktérie), ktoré pochádzajú z oblasti výroby, a táto prax sa následne rozšírila.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

Konsolidované znenie výrobnej špecifikácie je dostupné na webovej lokalite: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alebo

priamo na domovskej stránke Ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Prodotti DOP IGP“ (vpravo hore na obrazovke), potom na „Prodotti DOP, IGP e STG“ (vľavo na obrazovke) a napokon na „Disciplinari di produzione all’esame dell’UE“.


(1)  Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top