Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0246

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Úprava minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, podľa inflácie

COM/2016/0246 final

V Bruseli10. 5. 2016

COM(2016) 246 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Úprava minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, podľa inflácie


Úprava minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, podľa inflácie 1

V súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, sa v roku 2015 prehodnotili sumy stanovené v eurách v článku 9 ods.1, aby sa zohľadnili zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien zahŕňajúceho všetky členské štáty, ktorý zverejnil Eurostat.

V dôsledku tohto prehodnotenia sa sumy v eurách stanovujú takto:

   v prípade ujmy na zdraví sa výška minimálneho poistného krytia zvyšuje na 1 220 000 EUR na poškodeného alebo 6 070 000 EUR na nehodu, bez ohľadu na počet poškodených,

   v prípade majetkovej škody, sa minimálna suma zvyšuje na 1 220 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených.

(1)

     Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11.

Top