Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/6


Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

(2015/C 199/06)

Európska komisia schválila túto nepodstatnú zmenu v súlade článkom 6 ods. 2 tretím pododsekom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013 (1).

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE NEPODSTATNEJ ZMENY

Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012  (2)

„CORNISH PASTY“

EÚ č.: UK-PGI-0105-01256 – 12.08.2014

CHOP ( ) CHZO ( X ) ZTŠ ( )

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Názov:

Cornish Pasty Association

Adresa:

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1872865101

E-mail:

info@cornishpastyassociation.co.uk

Vyhlásenie o oprávnenom záujme skupiny žiadateľov:

Združenie Cornish Pasty Association je jedinou organizáciou zastupujúcou kolektívny záujem výrobcov pravých pirohov Cornish Pasty – ide o produkt, ktorému sa štatút CHZO udelil 11. augusta 2011. Združenie je žiadateľom, ktorý sa uvádza v danej špecifikácii CHZO. Všetci výrobcovia pravých Cornish Pasties sa aktívne nabádajú, aby vstúpili do združenia. V súčasnosti má 24 platiacich členov, ktorí predstavujú približne 50 % identifikovaných výrobcov vyrábajúcich vyše 90 % všetkého pekárskeho tovaru tohto druhu v Cornwalle. Účelom združenia, ako sa uvádza v jeho stanovách, je:

a)

predstavovať jediný uznávaný hlas zastupujúci výrobcov a predajcov pravých Cornish Pasties a podporovať ich;

b)

podnecovať a odrážať uvažovanie v tomto odvetví a v prípade potreby zaujať úlohu hovorcu členov;

c)

vyvíjať a realizovať priebežné stratégie ochrany a správy štatútu chráneného zemepisného označenia Európskej únie (CHZO) vrátane postupov regulácie systému CHZO, propagovať pravé Cornish Pasties a podnikať akékoľvek iné opatrenia potrebné na dosahovanie cieľov združenia;

d)

úzko spolupracovať s pracovnými skupinami, spoločnosťami a inými organizáciami v prospech členov.

Od udelenia štatútu CHZO sa zistilo, že viaceré menšie problémy negatívne ovplyvňujú audit a dodržiavanie predpisov, pretože recepty a výrobné postupy niektorých výrobcov sa nepatrne odlišujú od špecifikácie bez toho, aby to malo závažný vplyv na pravosť výrobku. Združenie zastáva názor, že tieto malé variácie by nemali brániť tomu, aby predmetné výrobky spĺňali predpisy.

Navrhované zmeny:

a)

sa netýkajú podstatných vlastností výrobku;

b)

nemajú za následok zmenu súvislostí v článku 7 ods. 1 písm. f) bode i) alebo ii);

c)

neobsahujú zmenu názvu výrobku ani žiadnej časti jeho názvu;

d)

nedotýkajú sa vymedzenej zemepisnej oblasti ani

e)

nemajú za následok väčšie obmedzenie obchodovania s výrobkom ani surovinami na jeho výrobu.

Navrhované zmeny sú teda koncipované tak, aby umožnili skupine výrobcov zrealizovať tieto záujmy:

1.

zabezpečiť zahrnutie moderných výrobných metód Cornish Pasty do rozsahu špecifikácie;

2.

umožniť všetkým výrobcom pravých Cornish Pasties legálne uvádzať na trh svoje výrobky s názvom a logom CHZO.

Zostavenie jednoznačnej a jasnej špecifikácie, ktorá umožní efektívny audit a posúdenie dodržiavania predpisov na základe dôkazov.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Spojené kráľovstvo

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

    Opis výrobku

    Dôkaz pôvodu

    Spôsob výroby

    Súvislosť

    Označovanie

    Iné (prosím, špecifikujte).

4.   Typy zmien

    Zmena špecifikácie výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrované CHOP alebo CHZO, ktorá sa považuje za nepodstatnú v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, v prípade ktorej nie je potrebná zmena uverejneného jednotného dokumentu.

    Zmena špecifikácie výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrované CHOP alebo CHZO, ktorá sa považuje za nepodstatnú v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, v prípade ktorej je potrebná zmena uverejneného jednotného dokumentu.

    Zmena špecifikácie výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrované CHOP alebo CHZO, ktorá sa považuje za nepodstatnú v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, v prípade ktorej sa jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument) neuverejnil.

    Zmena špecifikácie výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrované ZTŠ, ktorá sa považuje za nepodstatnú v súlade s článkom 53 ods. 2 štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

5.   Zmena(-y)

Zmena 1:

Opis výrobku

Predmetom tejto zmeny je glazúra, ktorú možno pred tepelnou úpravou naniesť na Cornish Pasty.

Dôvod zmeny:

Aktuálne znenie špecifikácie nie je jednoznačné. Účelom pôvodného znenia špecifikácie bolo povoliť používať zložky vajec a mlieka, ako aj glazúry podľa vlastného receptu na základe vajec a mlieka a ďalej aj vajcia a mlieko, pretože sa bežne používajú. Ukázalo sa však, že formulácia nebola dostatočne jasná.

Znenie v súčasnej špecifikácii:

Pečivo môže byť buď krehké, hrubšie lístkové cesto alebo lístkové cesto urobené podľa receptu jednotlivých pekárov. Po naplnení sa pečivo môže označiť pre identifikačné účely napr. zarezaním noža, vrúbkovaním, alebo vyrezaním nejakého tvaru a môže sa poliať mliekom, potrieť vajíčkom, alebo obomi, vďaka čomu získa svoju zlatistú farbu. Povrch pečiva je chutný a dostatočne pevný na to, aby si udržal svoj tvar počas varenia, chladenia, spracovania, a aby zabránil rozdeleniu či prasknutiu pirohu.

sa mení na:

Pečivo môže byť krehké, hrubšie lístkové cesto alebo lístkové cesto urobené podľa receptu jednotlivých pekárov. Po naplnení sa pečivo môže označiť na identifikačné účely napr. zárezom noža, vrúbkovaním alebo vyrezaním určitého tvaru a môže sa poliať glazúrou zo zložiek mlieka, vajíčka alebo oboch, vďaka čomu získa svoju zlatistú farbu. Povrch pečiva je chutný a dostatočne pevný na to, aby si udržal svoj tvar počas tepelnej úpravy, chladenia, spracovania a aby zabránil rozdeleniu či prasknutiu piroha.

Zmena 2:

Opis výrobku

Účelom tejto zmeny je umožniť používanie veľmi malých množstiev voliteľných prísad v plnke pirohov, a to buď na dosiahnutie väčšej miery šťavnatosti, alebo ako technologické pomocné látky, ktoré však neovplyvňujú celkový chuťový profil plnky výrobku Cornish Pasty. Zároveň je cieľom dosiahnuť jasnejšiu formuláciu týkajúcu sa uzavretia pirohov.

Dôvody zmeny:

Hoci je potrebné dôrazne chrániť chuťový profil pravých Cornish Pasty, ktorý tvoria hlavné prísady, ukázalo sa, že pri výrobe sa využívajú mnohé malé variácie, pričom nejedna z nich sa traduje z generácie na generáciu. Ich výsledkom sú decentné variácie hotového výrobku, na ktoré sú jednotliví pekári hrdí a ktoré sú súčasťou tradície. Účelom tejto žiadosti o zmenu za žiadnych okolností nie je povoliť používanie iných hlavných prísad, než sú prísady stanovené v špecifikácii, ani dodatočných prísad, ktoré by pozmenili celkový chuťový profil pirohov.

Využívanie moderných výrobných metód znamená aj to, že niektorí pekári využívajú technologické pomocné látky, ktoré neovplyvňujú chuťový profil výrobku, napríklad kukuričnú škrobovú múčku, ktorá uľahčuje nanášanie plnky. Ide síce o veľmi malé množstvá, ale v pôvodnej špecifikácii sa táto skutočnosť neuvádzala.

Opravené znenie jednoznačne ponecháva požiadavku, aby plnka do Cornish Pasty neobsahovala umelé prísady.

Variácie vzhľadu hotového výrobku sú výsledkom tradičných metód zahýbania okraja – ktorý môže byť zahnutý napríklad v 45-stupňovom uhle, v iných prípadoch je plochý v tvare D. Cornish Pasties sa po nanesení plnky tvarujú do písmena D, ale z dôvodu zahnutia okraja sa môže stať, že hotový výrobok nemá presný tvar D. Tento postup však nie je to isté ako stlačenie okrajov na vrchnej strane pirohov, ktoré nie je charakteristickou metódou používanou pri výrobe Cornish Pasties a ktorá sa nemá začleniť do rozsahu špecifikácie.

Znenie v súčasnej špecifikácii:

Prísady do náplne Cornish Pasty:

plátky alebo kocky zemiakov,

kvaka,

cibuľa,

(obsah zeleniny v pirohu musí tvoriť aspoň 25 %),

(obsah mäsa v pirohu musí tvoriť aspoň 12,5 %),

korenie na ochutenie, najmä soľ a čierne korenie.

Do náplne sa nepridávajú žiadne iné druhy mäsa, zeleniny, ako napr. mrkva, ani umelé prísady a predtým, než sa pečivo uzavrie, musia sa doň pridať všetky prísady v surovom stave.

Poznámka: V grófstve Cornwall sa názvom kvaka (brassica napobrassica) označuje okrúhlica (brassica rapa), preto sa tieto dva pojmy dajú zameniť, avšak skutočnou prísadou je kvaka (brassica napobrassica). Pirohy Cornish Pasty sa formujú v tvare písmena D a okraje sa ručne alebo mechanicky zahnú na jednu stranu, nikdy nie dohora.

Piroh sa pečie pomaly, aby sa čo najviac zvýraznili chute surových prísad. Ďalším charakteristickým znakom Cornish Pasty je, že jednotlivé prísady sa dajú rozpoznať podľa tvaru, chuti a štruktúry, a zároveň zmes chutí surového hovädzieho mäsa a zeleniny vytvára prirodzene pikantnú chuť celého produktu. Aj pečivo získava jemne pikantnú príchuť.

Cornish Pasty nesmie obsahovať umelé farbivá, dochucovadlá ani konzervačné látky. Predáva sa v rôznych veľkostiach a hmotnostiach na rôznych predajných miestach vrátane mäsiarstiev a pekární, supermarketov, lahôdok a stravovacích zariadení.

sa mení na:

Povinné prísady plnky do Cornish Pasties:

plátky alebo kocky zemiakov,

kvaka,

cibuľa,

(obsah zeleniny musí tvoriť aspoň 25 % celého piroha),

nakrájané alebo mleté hovädzie mäso (obsah mäsa musí tvoriť aspoň 12,5 % celého piroha),

korenie na ochutenie, najmä soľ a čierne korenie.

Uvedené povinné prísady plnky musia byť v čase uzavretia výrobku v surovom stave.

Ako prísadu do plnky nemožno použiť iné mäso než hovädzie ani iné druhy zeleniny než druhy uvedené medzi povinnými prísadami. Je však možné pridať malé množstvá voliteľných dodatočných prísad buď na dosiahnutie väčšej miery šťavnatosti a intenzívnejšej chute, alebo ako technologické pomocné látky. Nesmú však pozmeniť chuťový profil daný povinnými prísadami. Objem technologických pomocných látok a iných dodatočných prísad spolu nesmie presahovať 5 hmotnostných % plnky v surových pirohoch.

Plnka upečených pirohov nesmie obsahovať žiadne umelé prísady.

Poznámka: V grófstve Cornwall sa názvom kvaka (brassica napobrassica) označuje okrúhlica (brassica rapa), preto sa tieto dva pojmy dajú zameniť, avšak skutočnou prísadou je kvaka (brassica napobrassica).

Cornish Pasties sa stláčajú do tvaru D a okraje pirohov sa následne zahýbajú buď manuálne, alebo strojovo. Zahýbanie okraja je tradičný postup uzatvárania okrajov výrobku Cornish Pasty. Vzniknutý zahnutý okraj sa nachádza len na jednej strane piroha a líši sa od okraja, ktorý sa stláča dokopy na vrchnej strane piroha, s ktorým nemôže byť zameniteľný.

Piroh sa pečie pomaly, aby sa čo najviac zvýraznili chute surových prísad. Ďalším charakteristickým znakom Cornish Pasty je to, že jednotlivé prísady sa dajú rozpoznať podľa tvaru, chuti a štruktúry a zároveň zmes chutí vznikajúca pri tepelnej úprave surového hovädzieho mäsa a zeleniny vytvára prirodzene pikantnú chuť celého produktu. Aj pečivo získava jemne pikantnú príchuť.

Predáva sa v rôznych veľkostiach a hmotnostiach na rôznych predajných miestach vrátane mäsiarstiev a pekární, supermarketov, lahôdok a stravovacích zariadení.

Zmena 3:

Dôkaz pôvodu

Na objasnenie metód vysledovateľnosti.

Dôvod zmeny:

Zmenou sa odstránia nejednoznačné formulácie a vytvorí sa jediná metóda vysledovateľnosti pôvodu výrobku bez ohľadu na veľkosť a typ výrobcu. Napríklad zdravotná značka uvedená na aktuálnom znení sa týka len výrobcov balených výrobkov.

Znenie v súčasnej špecifikácii:

Dôkaz toho, že výrobok sa vyrába vo vymedzenej oblasti, možno predložiť v podobe záznamov výrobcu a pomocou zavedených systémov vysledovateľnosti. Poverený kontrolný orgán pri každom výrobcovi bude vykonávať ročné kontroly v snahe zabezpečiť, aby dodržiavali špecifikáciu.

Kontrolný orgán pridelí každému členovi vlastné certifikačné číslo, ktoré bude musieť uvádzať na balení a všetkých materiáloch predajného miesta Cornish Pasties. Pomocou tohto jedinečného čísla bude možné vysledovať každý predaný piroh až k jeho výrobcovi. Pokiaľ ide o malých výrobcov, niektoré výrobky sa predávajú len v ich vlastných malopredajniach, veľkí členovia naproti tomu predávajú svoje výrobky prostredníctvom veľkých predajcov.

Zdravotné značky výrobcom vystavuje agentúra pre potravinárske normy (Food Standards Agency) a spolu s kódom dátumu zabezpečujú úplnú vysledovateľnosť výrobku od miesta predaja po výrobnú dávku prostredníctvom schváleného dodávateľa každej zložky prísad.

Združenie Cornish Pasty Association bude dohliadať na používanie svojej certifikačnej známky, ktorú poskytuje všetkým členom a ktorú je takisto potrebné uvádzať na všetkých obaloch i materiáloch predajného miesta.

sa mení na:

Dôkaz toho, že výrobok sa vyrába vo vymedzenej oblasti, možno predložiť v podobe záznamov výrobcu a pomocou zavedených systémov vysledovateľnosti.

Združenie Cornish Pasty Association každému výrobcovi pridelí vlastné certifikačné číslo, ktoré musí uvádzať na balení a v mieste predaja. Pomocou tohto jedinečného čísla bude možné vysledovať každý predaný piroh až k jeho výrobcovi. Združenie Cornish Pasty Association bude viesť register certifikačných čísiel na základe dohody s poverenými kontrolnými orgánmi.

Združenie Cornish Pasty Association bude dohliadať na používanie svojej certifikačnej značky, ktorú poskytuje všetkým členom.

Zmena 4:

Spôsob výroby

Dopĺňa sa formulácia „alebo zomelú“ v záujme objasnenia prísad plnky a poskytnutia precíznejšieho opisu spôsobu výroby.

Dôvod zmeny:

Zmenou sa dosiahne precíznejšia formulácia zvyšnej časti špecifikácie a vypúšťajú sa zbytočne opakované časti.

Súčasné znenie:

Osobitne vybrané kusy hovädzieho mäsa a zemiaky, cibuľa a kvaka/okrúhlica sa nahrubo nakrájajú a tak pripravia na ďalšie spracovanie. Pripraví sa cesto a vyvaľká do požadovaného tvaru.

Prísady plnky v surovom stave sa zľahka osolia a okorenia a umiestnia na kus cesta. Kus cesta sa preloží a stlačí tak, aby bolo v tvare D. Potom sa na piroh nanesie glazúra a následne sa pomaly pečie, aby sa mohli rozvinúť arómy surových prísad. Čas pečenia závisí od rozmerov výrobku, ktoré môžu byť rôzne.

Pirohy sa predávajú maloobchodne, pričom škála siaha od veľkých supermarketov až po vlastné predajne výrobcov.

sa mení na:

Osobitne vybrané kusy hovädzieho mäsa a zemiaky, cibuľa a kvaka/okrúhlica sa nahrubo nakrájajú alebo zomelú a tak pripravia na ďalšie spracovanie. Pripraví sa cesto a vyvaľká do požadovaného tvaru.

Prísady plnky v surovom stave sa zľahka ochutia a umiestnia na kus cesta. Kus cesta sa preloží tak, aby bolo v tvare D. Potom sa cesto zahne a na piroh sa nanesie glazúra a následne sa pomaly pečie, aby sa mohli rozvinúť arómy surových prísad. Čas pečenia závisí od rozmerov výrobku, ktoré môžu byť rôzne.

Zmena 5:

Iné – označovanie

Účelom je vynechať požiadavku používať logo združenia Cornish Pasty Association na všetkých baleniach.

Dôvod zmeny:

V pôvodnom znení sa vyžadovalo, aby všetky výrobky boli označené logom združenia Cornish Pasty Association, pričom túto požiadavku nie je možné presadzovať, keďže nie všetci výrobcovia Cornish Pasty sú povinní stať sa členom združenia Cornish Pasty Association a jeho logo môžu používať výhradne jeho členovia.

Povinnosť zobrazovať symbol CHZO zostáva v platnosti, ale nie je potrebné túto skutočnosť opakovať v tomto dokumente, pretože sa na ňu vzťahujú všeobecné právne predpisy o chránených názvoch potravín.

Súčasné znenie:

Schválený symbol CHZO sa bude používať v miestach predaja alebo na všetkých baleniach, ktoré obsahujú predmetný výrobok a na ktorých je zobrazené logo slúžiace ako dôkaz pravosti; táto povinnosť sa vzťahuje aj na materiály na miesta predaja.

sa mení na:

(nevypĺňať)

Zmena 6:

Iné – aktualizácia údajov povereného kontrolného orgánu

Dôvod zmeny:

Aktualizovali sa údaje o súčasných kontrolných orgánoch. Spoločnosť Connaught Compliance Services Ltd už nevyvíja činnosť v oblasti obchodu, a preto sa vypúšťa. Ako kontrolný orgán sa dopĺňa aj inštitúcia Cornwall Council, vďaka čomu majú výrobcovia možnosť vybrať si z väčšej škály kontrolných orgánov.

Súčasné znenie:

Kontrolný orgán:

Názov:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adresa:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1903237799

Fax

+44 1903204445

E-mail:

paul.wright@thepaigroup.com

Názov:

Connaught Compliance Services Ltd

Adresa:

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 2920856505

E-mail:

 

Názov

:

SAI Global

Adresa

:

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon Drive

Milton Keynes

MK6 1AX

UNITED KINGDOM

sa mení na:

Kontrolný orgán:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adresa:

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1423878878

E-mail:

food@thepaigroup.com

Názov:

SAI Global

Adresa:

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1926854111

E-mail:

info.emea@saiglobal.com

Názov:

Cornwall Council

Adresa:

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

UNITED KINGOM

Tel.

+44 3001234191

E-mail:

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Kontrolný orgán dodržiava zásady normy EN45011.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„CORNISH PASTY“

EÚ č.: UK-PGI-0105-01256 – 12.08.2014

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov:

„Cornish Pasty“.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Spojené kráľovstvo.

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 2.3. Chlieb, pečivo, koláčiky, cukrárske výrobky, sušienky a ostatný pekársky tovar.

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Cornish Pasty je chutný piroh v tvare písmena D plnený hovädzím mäsom, zeleninou a korením.

Pečivo:

Pečivo môže byť krehké, hrubšie lístkové cesto alebo lístkové cesto urobené podľa receptu jednotlivých pekárov. Po naplnení sa pečivo môže označiť na identifikačné účely napr. zárezom noža, vrúbkovaním alebo vyrezaním určitého tvaru a môže sa poliať glazúrou zo zložiek mlieka, vajíčka alebo oboch, vďaka čomu získa svoju zlatistú farbu. Povrch pečiva je chutný a dostatočne pevný na to, aby si udržal svoj tvar počas tepelnej úpravy, chladenia, spracovania a aby zabránil rozdeleniu či prasknutiu piroha.

Plnka pečiva:

Povinné prísady plnky do Cornish Pasties:

plátky alebo kocky zemiakov,

kvaka,

cibuľa,

(obsah zeleniny musí tvoriť aspoň 25 % celého piroha),

nakrájané alebo mleté hovädzie mäso (obsah mäsa musí tvoriť aspoň 12,5 % celého piroha),

korenie na ochutenie, najmä soľ a čierne korenie.

Uvedené povinné prísady plnky musia byť v čase uzavretia výrobku v surovom stave.

Ako prísadu do plnky nemožno použiť iné mäso než hovädzie a iné druhy zeleniny než druhy uvedené medzi povinnými prísadami. Je však možné pridať malé množstvá voliteľných dodatočných prísad buď na dosiahnutie väčšej miery šťavnatosti a intenzívnejšiu chuť, alebo ako technologická pomocná látka. Nesmú však pozmeniť chuťový profil daný povinnými prísadami. Objem technologických pomocných látok a iných dodatočných prísad spolu nesmie presahovať 5 hmotnostných % plnky v surových pirohoch.

Príklady voliteľných prísad, ktoré sú povolené za predpokladu, že ich použitie nebráni tomu, aby konečný výrobok spĺňal všetky požiadavky tejto špecifikácie:

Na zvýšenie miery šťavnatosti: tuky (napr. maslo, hustá smotana alebo hovädzí loj).

Na doplnenie chutí plnky: prísady ako hovädzí alebo zeleninový vývar.

Ako technologická pomocná látka: prísady ako kukuričná škrobová múčka, zemiakový škrob a sulfity.

Plnka upečených pirohov nesmie obsahovať žiadne umelé prísady.

Poznámka: V grófstve Cornwall sa názvom kvaka (brassica napobrassica) označuje okrúhlica (brassica rapa), preto sa tieto dva pojmy dajú zameniť, avšak skutočnou prísadou je kvaka (brassica napobrassica).

Cornish Pasties sa stláčajú do tvaru D a okraje pirohov sa následne zahýbajú buď manuálne, alebo strojovo. Zahýbanie okraja je tradičný postup uzatvárania okrajov výrobku Cornish Pasty. Vzniknutý zahnutý okraj sa nachádza len na jednej strane piroha a líši sa od okraja, ktorý sa stláča dokopy na vrchnej strane piroha, s ktorým nemôže byť zameniteľný.

Piroh sa pečie pomaly, aby sa čo najviac zvýraznili chute surových prísad. Ďalším charakteristickým znakom Cornish Pasty je to, že jednotlivé prísady sa dajú rozpoznať podľa tvaru, chuti a štruktúry a zároveň zmes chutí vznikajúca pri tepelnej úprave surového hovädzieho mäsa a zeleniny vytvára prirodzene pikantnú chuť celého produktu. Aj pečivo získava jemne pikantnú príchuť.

Predáva sa v rôznych veľkostiach a hmotnostiach na rôznych predajných miestach vrátane mäsiarstiev a pekární, supermarketov, lahôdok a stravovacích zariadení.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

krehké cesto, hrubšie lístkové cesto alebo lístkové cesto,

hovädzie mäso,

zemiaky,

cibuľa,

kvaka,

koreniny.

Voliteľné prísady a technologické pomocné látky podľa podmienok stanovených v odseku 3.2.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Príprava pirohov na pečenie musí prebiehať vo vymedzenej oblasti.

Samotné pečenie nemusí prebiehať v príslušnej zemepisnej oblasti, pripravené neupečené a/alebo zmrazené pirohy sa môžu poslať do pekární alebo iných predajní mimo príslušnej oblasti, kde sa pred konzumáciou upečú v rúrach na pečenie.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania

Ak je výrobok balený, musí sa na obale uvádzať jedinečné certifikačné číslo výrobcu, ak výrobok nie je balený, musí sa dané číslo uvádzať v mieste predaja.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Správne územie Cornwall.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Charakter Cornwallskej klímy – vlhký a mierny – a jeho zemepisné danosti predstavujú ideálne prostredie na výrobu hovädzieho mäsa a pestovanie zeleniny. Zemiaky a kvaka/okrúhlica sú v Cornwalle už oddávna jednými z najdôležitejších poľnohospodárskych plodín. Aj keď sa nevyžaduje, aby surové prísady pochádzali z Cornwallu, v skutočnosti mnohé z nich stále dodávajú miestni poľnohospodári a tak sa naďalej posilňuje dlhodobý symbiotický vzťah medzi cornwallskými poľnohospodármi a pekármi.

Ťažba nerastných surovín sa v Cornwalle začala pred mnohými storočiami, ťažobný priemysel však dosiahol svoj vrchol v 18. a 19. storočí. Ťažba nerastných surovín má na tomto území taký význam, že aj keď už v súčasnosti toto odvetvie zaniklo, niektoré banícke oblasti v Cornwalle boli v roku 2006 zaradené do zoznamu svetového dedičstva.

Baníci a poľnohospodári si brávali tento ľahko prenášateľný a praktický pokrm do práce, keďže bol na tento účel veľmi vhodný. Pirohy sa ľahko prenášali (väčšinou vo vrecku) vďaka svojej veľkosti a tvaru, ich povrch izoloval vnútorný obsah a bol dostatočne odolný na to, aby sa pirohy nezničili. Výživné látky, ktoré pirohy obsahovali, dodávali poľnohospodárom silu počas dlhých, namáhavých dní. O tvare piroha existuje mnoho príbehov, jedným z najpopulárnejších je, že tvar písmena D umožňoval baníkom v cínových baniach ohriať si pirohy aj v podzemí a bezpečne ich skonzumovať. Kôrka (zahnutý okraj) sa používala na uchopenie piroha a po jeho zjedení sa zahodila kvôli vysokému výskytu arzénu v cínových baniach.

Mnoho historických dôkazov potvrdzuje význam Cornish Pasty, ktoré je súčasťou kulinárskeho dedičstva v grófstve Cornwall. Piroh v 16. a 17. storočí zovšednel a svoju pravú cornwallskú identitu získal za posledných 200 rokov.

Prieskum ukázal, že prepojenosť medzi pirohom a Cronwallom je v súčasnosti rovnako silná ako pred 200 rokmi, a to v rámci grófstva aj mimo neho. Turisti navštevujú Cornwall od vzniku železničného spojenia do grófstva a Cornish Pasty patrí k neoddeliteľnej súčasti zážitku návštevníkov. Z prieskumu zameraného na postoje k miestnym potravinovým výrobkom v Cornwalle vyplýva, že návštevníci najčastejšie ochutnajú Cornish clotted cream (už CHOP) a Cornish Pasty. Ľudia, ktorí sa zúčastnili na uvedenom prieskume, opísali pirohy, ktoré počas návštevy grófstva jedli, ako „pravé pirohy“, čím naznačovali podstatný rozdiel medzi Cornish Pasty z Cornwallu a bežnými masovo vyrábanými druhmi pirohov, ktoré v súčasnosti možno kúpiť pod rovnakým názvom. Cornish Pasty a Cornish clotted cream patria tiež k produktom, ktoré si návštevníci s najväčšou pravdepodobnosťou privezú domov, či už poštovou objednávkou, alebo z miestnych predajní (zdroj: „Consumer Attitudes to Cornish Produce“ Ruth Huxley 2002).

Pre vzhľad Cornish Pasty je charakteristický tvar písmena D a zahnutý okraj. Tento tvar uľahčoval prenášanie pirohov (zvyčajne vo vrecku) a umožňoval baníkom v cínových baniach ohriať si pirohy aj v podzemí a bezpečne ich skonzumovať. Kôrka (zahnutý okraj) sa používala na uchopenie piroha a po jeho zjedení sa zahodila kvôli vysokému výskytu arzénu v cínových baniach. Povrch piroha izoloval jeho vnútorný obsah a bol dostatočne odolný na to, aby sa piroh nezničil a výživné látky, ktoré obsahoval, dodávali poľnohospodárom silu počas dlhých, namáhavých dní.

Slávne Cornish Pasty má v kulinárskom dedičstve Cornwallu pevné miesto a píše sa o ňom už mnoho storočí. Piroh v 16. a 17. storočí zovšednel a svoju pravú cornwallskú identitu získal za posledných 200 rokov.

Koncom 18. storočia sa Cornish Pasty stal hlavným pokrmom cornwallských pracujúcich mužov, ako aj ich rodín. Baníci a poľnohospodári si brávali tento ľahko prenášateľný a praktický pokrm do práce, keďže bol na tento účel veľmi vhodný.

Dôkaz o Cornish Pasty ako tradičnom cornwallskom pokrme bol nájdený v diele s názvom Worgan’s Agricultural Survey of Cornwall z roku 1808. Spomína sa v ňom „pracujúci muž, ktorý si do svojho piroha zvyčajne dáva kúsok hovädzieho mäsa“. Záznamy zo 60. rokov 19. storočia ukazujú, že aj deti pracujúce v baniach si so sebou brávali pirohy ako súčasť ich „crib“ alebo „croust“ (v miestnom dialekte to znamenalo desiatu alebo ľahký obed).

Na začiatku 20. storočia sa už Cornish Pasty vyrábalo vo veľkom v celom grófstve a predstavovalo základnú potravu pre poľnohospodárov a baníkov. Na pohľadniciach z obdobia vlády kráľa Eduarda datovaných približne do rokov 1901 – 1910 sú zobrazené Cornish Pasty a úryvky z kuchárskych kníh Good Things in England (Dobré veci v Anglicku, 1922) a Cornish Recipes, Ancient and Modern (Cornwallské recepty, starodávne aj moderné) (1929) s tradičnými receptami na pirohy.

Prieskum ukázal, že prepojenosť medzi pirohom a Cronwallom je v súčasnosti rovnako silná ako pred 200 rokmi, a to v rámci grófstva aj mimo neho. Turisti navštevujú Cornwall od vzniku železničného spojenia do grófstva a Cornish Pasty patrí k neoddeliteľnej súčasti zážitku návštevníkov.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top