Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1003(04)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie — Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy

OJ C 348, 3.10.2014, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/29


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy)

(2014/C 348/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

16.12.2013

Číslo pomoci

SA.37769 (2013/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Právny základ

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby zvierat

Forma pomoci

Dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0,38 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 0,065 (v mil.)

Intenzita

66 %

Trvanie

01.01.2014 – 31.12.2019

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

24.01.2014

Číslo pomoci

SA.37809 (2013/N)

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Právny základ

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

24.01.2014 – 31.12.2015

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

23.06.2014

Číslo pomoci

SA.38672 (2014/N)

Členský štát

Holandsko

Región

NEDERLAND

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Právny základ

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia, Nástroje horizontálnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva

Forma pomoci

Odklad platenia dane, Zníženie daňovej sadzby

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 73,2 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 12,2 (v mil.)

Intenzita

15,08 %

Trvanie

01.01.2015 – 31.12.2020

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

13.06.2014

Číslo pomoci

SA.38768 (2014/N)

Členský štát

Fínsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Právny základ

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Predčasný odchod do dôchodku

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 67 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

01.01.2015 – 31.12.2018

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

27.06.2014

Číslo pomoci

SA.38803 (2014/N)

Členský štát

Slovinsko

Región

Slovenia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Právny základ

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Nepriaznivé poveternostné podmienky, Sektorový rozvoj

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0,35 (v mil.)

Intenzita

45 %

Trvanie

do 31.12.2015

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

27.06.2014

Číslo pomoci

SA.38851 (2014/N)

Členský štát

Taliansko

Región

SARDEGNA

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Právny základ

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Reklama (AGRI)

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

80 %

Trvanie

do 30.06.2015

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

27.06.2014

Číslo pomoci

SA.38852 (2014/N)

Členský štát

Taliansko

Región

SARDEGNA

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Právny základ

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Technická pomoc (AGRI)

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

do 30.06.2015

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

27.06.2014

Číslo pomoci

SA.38853 (2014/N)

Členský štát

Nemecko

Región

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Právny základ

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

01.07.2014 – 31.12.2014

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top