Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0221(04)R(10)

Korigendum k schváleniu poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( Ú. v. EÚ C 50, 21.2.2014 )

OJ C 92, 29.3.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/32


Korigendum k schváleniu poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

( Úradný vestník Európskej únie C 50 z 21. februára 2014 )

2014/C 92/05

Na strane 22 sa text odvolávajúci sa na štátnu pomoc SA.37549 zrušuje a nahrádza takto:

„Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP okrem produktov, ktoré patria pod prílohu I k zmluve)

Datum för antagande av beslutet

16.12.2013

Stöd nr

SA.37549 (2013/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

SAARLAND

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Rättslig grund

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Åtaganden att bedriva miljövänligt jordbruk

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: EUR 0,02 (i miljoner)

 

Årlig budget: EUR 0,02 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

1.1.2014 - 31.12.2014

Ekonomisk sektor

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm“


Top