EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1019(03)

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – Žiadosť podaná obstarávateľom

OJ C 303, 19.10.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 303, 19.10.2013, p. 20–20 (HR)

19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/28


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

Žiadosť podaná obstarávateľom

2013/C 303/13

Dňa 1. októbra 2013 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 2. október 2013.

Táto žiadosť, ktorú podala spoločnosť Österreichische Post AG, sa týka poštových služieb a ostatných služieb iných ako poštové služby uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b) a c) smernice 2004/17/ES v Rakúsku. V uvedenom článku 30 sa stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Tieto podmienky sa vyhodnocujú výlučne na účely smernice 2004/17/ES a nie je nimi dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od pracovného dňa uvedeného vyššie. Uvedená lehota teda uplynie 2. januára 2014.

Táto lehota sa môže predĺžiť o tri mesiace. Prípadné predĺženie lehoty sa musí uverejniť.

Podľa článku 30 ods. 6 druhého pododseku sa ďalšie žiadosti týkajúce sa poštových služieb a ostatných služieb iných ako poštové služby v Rakúsku, predložené pred uplynutím lehoty stanovenej v súvislosti s touto žiadosťou, nebudú považovať za nové konania a budú sa vybavovať v rámci tejto žiadosti.


Top