EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  23. mája 2013 k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 176/11


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 23. mája 2013

k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 16. mája 2013 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4, 128 ods. 2, 133 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže sa navrhované nariadenie týka nominálnych hodnôt a technických špecifikácií euromincí. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Účel a obsah

V navrhovanom nariadení sa prevažne opakuje obsah nariadenia Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (2) a zohľadňujú sa odporúčania uvedené v stanovisku ECB CON/2011/18 (3), t. j. zmeniť a doplniť článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 975/98 a jeho prílohu I a vypustiť bod odôvodnenia 13.

Zmeny spočívajú najmä v nahradení všetkých existujúcich hodnôt týkajúcich sa hrúbky mincí uvedených v tabuľke v článku 1 nariadenia (ES) č. 975/98 hodnotami skutočnej hrúbky euromincí. Mincovne tieto hodnoty dobre poznajú a používajú ich ako referenčné hodnoty pri výrobe euromincí.

Všeobecné pripomienky

ECB víta túto iniciatívu Komisie prepracovať nariadenie Rady (ES) č. 975/98, keďže navrhované nariadenie zohľadňuje skoršie odporúčania ECB vo vzťahu k technickým špecifikáciám euromincí, ktoré sú v ňom zapracované.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. mája 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM (2013) 184 final.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Stanovisko CON/2011/18 zo 4. marca 2011 k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ C 114, 12.4.2011, s. 1). Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu


Top