EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(09)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ C 207, 13.7.2012, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 207/52


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 207/05

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34765 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS

ESPANA

Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Názov opatrenia pomoci

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification SA.22902

Trvanie

21.4.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 326,30 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Zvýhodnená pôžička

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

60 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34767 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS

GUIPUZCOA

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Názov opatrenia pomoci

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification SA.32624

Trvanie

24.4.2012-31.12.2014

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 6,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

60 EUR

Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov (článok 37)

50 EUR

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34771 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

ES

Názov regiónu(NUTS

CATALUNA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Názov opatrenia pomoci

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

6.4.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 0,75 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

25 %

0 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

0 %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

25 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

10 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

25 %

0 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

0 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

25 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

25 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34779 (12/X)

Členský štát

Poľsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

PL

Názov regiónu(NUTS

Slaskie

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Názov opatrenia pomoci

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

14.10.2011

Príslušné odvetvia hospodárstva

Ostatné osobné služby

Typ príjemcu

MSP – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

56 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34780 (12/X)

Členský štát

Poľsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

PL

Názov regiónu(NUTS

Slaskie

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Názov opatrenia pomoci

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

11.10.2011

Príslušné odvetvia hospodárstva

Ostatné osobné služby

Typ príjemcu

MSP – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

PLZ 0,01 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

56 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572


Top