Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(07)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z  23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére Text s významom pre EHP (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

OJ C 338, 18.11.2011, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/56


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2011/C 338/02

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane predlisovacích strojov

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

Toto je prvá publikácia

EN 1127-1:2007

Poznámka 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo (Konsolidovaný text)

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

20.8.2008

EN 1710:2005

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu

16.4.2010

EN 1755:2000

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Stroje na lakovanie ponorom a elektroforeticky na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpečnostné požiadavky.

17.9.2010

EN 12581:2005

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje na dodávku a/alebo cirkuláciu nanášacích materiálov pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

17.9.2010

EN 12621:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie materiálov na nanášanie povlakov. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Čerpacie stanice pohonných hmôt. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 1: Základné metódy a požiadavky

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 2: Ochrana krytom s obmedzeným dýchaním „fr“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 3: Ochrana pevným uzáverom „d“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnou konštrukciou „c“

Toto je prvá publikácia

EN 13463-5:2003

Poznámka 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 6: Ochrana kontrolou zdroja iniciácie „b“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrické zariadenia do potencionálne výbušných atmosfér. Časť 8: Ochrana ponorením do kvapaliny „k“

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Ochranné zariadenia proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné ropné palivá

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných nárazových ventilov

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného prachu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV rozvíreného prachu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systémy potlačenia výbuchu

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Zariadenie odolné proti účinkom výbuchu

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Ochranné systémy na uvoľnenie výbuchu prachu

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Mechanické vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Mechanické zdvíhadlá

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Stanovenie teploty samovznietenia plynov a pár

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Konštrukcia ventilátora v nevýbušnom vyhotovení odolná tlaku pri výbuchu 2 bar

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Uzávery z vodných korýtok

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace zariadenia pre raziace stroje

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárna výroba ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace stanice. Časť 1: Výdajné stojany (Konsolidovaný text)

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrickej oblúkovej peci

8.6.2011

EN 14681:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) horľavých plynov a pár

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Zariadenia na uvoľnenie výbuchu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravné pásy na používanie v podzemí. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a ochranu proti horľavosti (Konsolidovaný text)

7.7.2010

EN 14973:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na odvod banského plynu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ochranné systémy na uvoľnenie (tlaku pri) výbuchu plynu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systémy na oddelenie výbuchu

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Stanovenie spontánneho správania pri vznietení nahromadeného prachu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodika posudzovania rizika neelektrických zariadení a prvkov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie ponorných čerpacích zostáv

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

Toto je prvá publikácia

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Poznámka 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Zariadenia na bezplameňové odľahčenie výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 16020:2011

Odchyľovače výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (ISO 16852: 2008, vrátane Cor 1:2008 a Cor 2: 2009)

17.9.2010

EN 12874:2001

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Elektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Elektrostatické ručné striekacie zariadenia

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzku a skúšobné metódy

4.2.2011

EN 50104:2002

a jej zmena

Poznámka 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie zápalných kvapalných povlakových látok. Bezpečnostné požiadavky

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionárne elektrostatické zariadenia na aplikáciu zápalných povlakových práškov. Bezpečnostné požiadavky

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionárne elektrostatické zariadenia na nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Prístoje na detekciu horľavých alebo toxických plynov a pár otvorenou cestou. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Prístroje na detekciu horľavých alebo toxických plynov a pár otvorenou cestou. Časť 2: Požiadavky na vyhotovenie prístrojov na detekciu horľavých plynov

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo digitálne technológie

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo horľavým prachom

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Bezpečnostné prístroje požadované na bezpečné fungovanie zariadení vzhľadom na riziká výbuchu

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Poznámka 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d“

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadení krytom vnútorným pretlakom „p“

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom „q“

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení olejovým uzáverom „o“

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadenia iskrovou bezpečnosťou

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení typom ochrany „n“

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Poznámka 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Poznámka 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Materiálové charakteristiky na klasifikáciu plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Poznámka 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosové systémy využívajúce optickú radiáciu

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynov. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikovaná)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Prevádzkové požiadavky na vyhotovenie detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikovaná)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

a jej zmena

+ EN 50241-2:1999

Poznámka 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu pomocou uzáveru „t“

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Poznámka 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry. Časť 35-1: Prilbové svietidlá na použitie v baniach s možnosťou výskytu banského plynu. Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vo vzťahu k nebezpečenstvu výbuchu

IEC 60079-35-1:2011

Toto je prvá publikácia

EN 62013-1:2006

Poznámka 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 4: Druh ochrany „pD“

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 11: Ochrana iskrovou bezpečnosťou „iD“

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Prilbové svietidlá do baní s výskytom banského plynu. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vzhľadom na riziko výbuchu

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry. Časť 34: Aplikácia systémov kvality pri výrobe zariadení

ISO/IEC 80079-34:2011 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

EN 13980:2002

Poznámka 2.1

25.5.2014

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top