EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0625(03)

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

OJ C 185, 25.6.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 185/10


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2011/C 185/05

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

SUSINA DI DRO

ES č.: IT-PDO-0005-0779-30.06.2009

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Susina di Dro“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované.

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Cieľom chráneného označenia pôvodu „Susina di Dro“ je chrániť čerstvý plod miestnej odrody slivky „Prugna di Dro“, ktorá sa všeobecne nazýva „Susina di Dro“.

Čerstvé plody sa musia uvádzať na trh neporušené, musia vyzerať čerstvo a zdravo, nesmú obsahovať cudzorodé látky a cudzie pachy. Plody majú oválny mierne predĺžený tvar s kompaktnou dužinou. Pokrýva ich charakteristický belavý povlak.

Čerstvé plody sa vyznačujú týmto typickým zafarbením:

šupka má červenofialovú až tmavú modrofialovú farbu s jemným povlakom, s občasným výskytom malých zelenkavých škvŕn,

dužina má žltú alebo zelenožltú farbu.

Chemické vlastnosti:

 

Cukry – minimálna hodnota pri zbere 9,0 °Brix

 

Polyfenoly – minimálna hodnota 900 mg/kg

Pokiaľ ide o organoleptické vlastnosti, produkt s CHOP „Susina di Dro“ sa vyznačuje jemne sladkokyslou, aromatickou chuťou a príjemnou múčnatou konzistenciou.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Pestovanie, čistenie a balenie sa musia uskutočniť v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4, aby sa vyhlo poškodeniu plodov a plesniam. Okrem toho rýchle uzavretie reťazca má pozitívny vplyv na zachovanie charakteristickej vrstvy povlaku, ktorá plody pokrýva.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Plod s CHOP „Susina di Dro“ sa musí baliť v súlade s platnými právnymi predpismi. Všetky typy balenia sa uzatvárajú pomocou sieťky, fólie alebo vrchnáku.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Balenia musia obsahovať označenie CHOP „Susina di Dro” spolu s logom, ktoré sa opisuje nižšie. Predstavuje štylizovanú slivku fialovej farby so zelenými listami na jej vrchu. V prostriedku slivky je biely nápis „SUSINA DI DRO DOP“ a pozdĺž vnútorného okraju plodu sa nachádza nápis „DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA“.

Logo:

Image

Zakazuje sa pridávať k označeniu akýkoľvek údaj o pôvode, ktorý nie je výslovne stanovený, ani akýkoľvek doplňujúci údaj, ktorý by mohol uviesť spotrebiteľa do omylu.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Oblasť produkcie CHOP „Susina di Dro“ zahŕňa územia nasledujúcich obcí autonómnej provincie Trento: Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Calavino, Cavedine, Fiavè, Dorsino, Drena, Dro, Lasino, Lomaso, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale, Stenico, Tenno, Terlago, Vezzano a Trento. Pokiaľ ide o Trento, oblasť sa obmedzuje na časti Cadine, Sopramonte, Sant’Anna, Vigolo Baselga a Baselga del Bondone.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Oblasť produkcie CHOP „Susina di Dro“ sa vyznačuje osobitným podnebím v súvislosti s blízkosťou jazera Lago di Garda. Aj keď sa oblasť nachádza v srdci alpského regiónu, sú tu veľmi príjemné teploty, ktorých ročný priemer predstavuje 12,4 °C. Oblasť sa zároveň vyznačuje dlhým obdobím intenzívneho svetla, ktoré súvisí s takmer stále bezoblačnou oblohou. Denné svetlo trvá v priemere 10 hodín, t. j. 36 000 sekúnd celkového nahromadeného slnečného svitu (priemerný údaj k 21. júnu každého roku). Aj v zimných mesiacoch, ktoré sa v predalpskej oblasti Talianska, rovnako ako v strednej a západnej Európe, vyznačujú hustými hmlami, sa tu zaznamenáva 100 až 120 hodín slnečného svitu mesačne, t. j. v priemere 3 až 4 hodiny slnečného svitu denne. Tento jav je spôsobený predovšetkým pravidelnosťou vetrov, to znamená striedaním prúdov zostupujúcich z údolí a prúdov stúpajúcich nahor (nazývaných „Òra del Garda“) z jazera. „Òra del Garda“, druh vlažného vetra, okrem toho, že zaručuje jasnosť oblohy, zároveň v zime zabraňuje príchodu studených vetrov zo severu, zatiaľ čo v lete prospešne zmierňuje najvyššie poobedné teploty, ktoré by inak mali nepriaznivý vplyv na fenolovú zložku plodu a na hromadenie cukrov. V oblasti produkcie CHOP „Susina di Dro“ sú teda zimné obdobia obzvlášť mierne, pričom v lete sa obdobia sucha a extrémnych teplôt vyskytujú iba ojedinele. K týmto vlastnostiam treba dodať vysokú kvalitu pôdy na pozemkoch, ktoré sa z geologického hľadiska utvárali procesom usadzovania na dne mora. Pozemky sa prakticky v celej oblasti vyznačujú mierne alkalickou reakciou, ktorá je podmienkou na lepšiu dostupnosť a dynamickosť minerálov, a to najmä v prípade absorpcie fosforu, vápniku a horčíku.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Slivka „Susina di Dro“ je domorodá odroda, ktorá sa už dlho pestuje v údolí rieky Sarca, kde sa geneticky stabilizovala.

Špecifickou hodnotou CHOP „Susina di Dro“ je jej obsah polyfenolov. Tie významne ovplyvňujú organoleptické vlastnosti, farbu a chuť plodu a z farmakologického hľadiska majú veľký význam.

Plody sa zároveň vyznačujú minimálnym obsahom cukrov, ktorý je rozhodujúci na dosiahnutie typickej sladkokyslej chuti tohto miestneho ekotypu.

Špecifickosť tohto plodu, pokiaľ ide o obsah polyfenolov a cukrov je zdôrazňovaná v štúdiách uverejňovaných po roku 1975. Toto zhromažďovanie údajov spolu s niektorými nedávno vypracovanými charakterizačnými štúdiami svedčí o tom, do akej miery sú vlastnosti produktu „Susina di Dro“ dlhodobo uznávané a v súčasnosti potvrdené.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Miestnu odrodu slivky „Prugna di Dro“ vyšľachtili v priebehu stáročí vďaka znalostiam poľnohospodárov oblasti produkcie, ktorí získavali nové stromy prevažne zo semien alebo výhonkov koreňov, pričom vykonávali neustále kontroly a usilovali sa o genetické vylepšovanie celej odrody založené na pozorovaní fenotypických znakov spojených hlavne s produkčnými vlastnosťami stromov a organoleptickými vlastnosťami plodov.

Tvorba a zhromažďovanie polyfenolov a cukrov v CHOP „Susina di Dro“ úzko súvisia s podnebím v oblasti produkcie a najmä s množstvom slnečného žiarenia, ktorému sú stromy vystavené a ktoré určuje teplotu prostredia. Tieto klimatické faktory zohrávajú zásadnú úlohu v prípade úrovne a rytmu aktivity enzýmov v metabolizme fenolov a v mechanizmoch fotosyntézy, ktoré sú rozhodujúce pri zhromažďovaní sacharidov a teda cukrov.

Tieto biologické javy súvisia s obzvlášť priaznivými podmienkami prostredia oblasti produkcie, vyplývajúcimi zo zmierňujúceho vplyvu najväčšieho talianskeho jazera „Lago di Garda“ a vánkov, ktoré od neho vejú. Zvláštny význam má typický vánok „Òra del Garda“, ktorý veje v poobedných hodinách a zaručuje tak jasnú oblohu a zmierňuje najvyššie letné teploty.

Zhromažďovanie antokyanínov v šupke, pigmentov spôsobujúcich fialovomodré zafarbenie slivky, závisí vo veľkej miere od stupňa žiarenia, ktoré na plody dopadá, zatiaľ čo obsah cukru súvisí s miestnymi teplotami, zmierňovanými prostredníctvom vánkov, ktoré umožňujú stromom a ich plodom vyhýbať sa stresu.

V oblasti produkcie CHOP „Susina di Dro“ má pestovanie tohto ovocia aj zo spoločensko-hospodárskeho hľadiska zásadný význam porovnateľný s pestovaním viniča a jabloní.

Pestovanie sliviek má totiž v kultúre tejto oblasti už po stáročia hlboké korene, o čom svedčia zmienky v 42 kapitolách „Carte di Regola“ (zásady správnej výrobnej praxe) pre oblasť „Piano del Sarca“ pochádzajúcich z roku 1284.

V nedávnejších dobách všetci obyvatelia údolia rieky Sarca, ktorí sa vždy snažili o vyzdvihnutie špecifických vlastností CHOP „Susina di Dro“, zintenzívnili svoje úsilie v kultúrnej oblasti prepojením turistiky, územného rozvoja a poľnohospodársko-potravinárského odvetvia. Z významných iniciatív stojí za zmienku stretnutie „Settimana del Prugno Fiorito di Dro“, ktoré sa organizovalo od 70. rokov a neskôr sa premenilo na modernejšie podujatie, ktoré sa koná v auguste a nazýva sa „Dro: il tempo delle prugne“ (Dro: obdobie sliviek).

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Súčasné správne orgány začali vnútroštátne námietkové konanie uverejnením žiadosti o uznanie chráneného označenia pôvodu „Susina di Dro“ v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 100 z 2. mája 2009.

Konsolidované znenie špecifikácie výrobku je dostupné webovej stránke:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

alebo

priamo na webovej stránke Ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesnej politiky (http://www.politicheagricole.it) kliknutím na „Prodotti di Qualità“ (Kvalitné výrobky) (vľavo na obrazovke) a potom na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]“ [Špecifikácie, ktoré EÚ práve skúma (v súlade s nariadením (ES) č. 510/2006)].


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top