EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0811(01)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky Text s významom pre EHP

OJ C 217, 11.8.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 217/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP)

2010/C 217/01

Dátum prijatia rozhodnutia

9.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 63/10

Členský štát

Španielsko

Región

Murcia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Právny základ

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 200 mil. EUR

Intenzita

11 %

Trvanie

2010 – 2015

Sektory hospodárstva

Letecká doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

2.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 160/10

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Recapitalisation of EBS

Právny základ

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie, Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 875 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Irish Minister for Finance

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

28.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 225/10

Členský štát

Maďarsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Právny základ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 4 000 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

1.7.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


Top