Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0416(03)R(01)

Korigendum k uverejneniu žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( Ú. v. EÚ C 87, 16.4.2009 )

OJ C 215, 21.7.2011, p. 34–34 (CS, DA, DE, ET, EN, FR, LV, HU, MT, NL, PT, RO, SK, FI)

21.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/34


Korigendum k uverejneniu žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

( Úradný vestník Európskej únie C 87 zo 16. apríla 2009 )

2011/C 215/16

Na strane 17 v bode 3.5 druhom pododseku,

namiesto:

„Po minimálnej dobe zrenia sa vykonajú skúšky na kontrolu súladu s výrobnými špecifikáciami.“

má byť:

„Po minimálnej dobe zrenia sa vykoná výber na overenie súladu s výrobnými špecifikáciami.“

Na strane 17 v bode 3.5 druhom pododseku,

namiesto:

„Používanie vybraných štartovacích kultúr je zakázané. Po zrážaní, ktoré sa dosiahne výlučne použitím teľacej srvátky, sa zrazené mlieko rozdelí a varí.“

má byť:

„Používanie vybraných štartovacích kultúr je zakázané. Po zrážaní, ktoré sa dosiahne výlučne použitím teľacieho syridla, sa zrazené mlieko rozdelí a varí.“

Na strane 18 v bode 3.6 treťom pododseku,

namiesto:

„Porcie syra „Parmigiano Reggiano“ môžu byť balené v roku, v ktorom sú pripravené.“

má byť:

„Porciovanie syra „Parmigiano Reggiano“ je povolené v maloobchodnej prevádzke.“


Top