Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0306

Stanovisko Komisie podľa článku 251 ods. 2 tretieho pododseku písm. c) Zmluvy o ES k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii Rady týkajúcej sa návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorými sa mení a dopĺňa návrh Komisie podľa článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES

/* KOM/2009/0306 v konečnom znení */

52009PC0306

Stanovisko Komisie podľa článku 251 ods. 2 tretieho pododseku písm. c) Zmluvy o ES k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii Rady týkajúcej sa návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorými sa mení a dopĺňa návrh Komisie podľa článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES /* KOM/2009/0306 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

V Bruseli 22.6.2009

KOM(2009)306 v konečnom znení

2007/0098/COD

STANOVISKO KOMISIE podľa článku 251 ods. 2 tretieho pododseku písm. c) Zmluvy o ES k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii Rady týkajúcej sa návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,

KTORÝM I SA MENÍ A DOPĹŇA NÁVRH KOMISIEpodľa článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES

STANOVISKO KOMISIEpodľa článku 251 ods. 2 tretieho pododseku písm. c) Zmluvy o ESk pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentuk spoločnej pozícii Rady týkajúcej sanávrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

1. Úvod

V článku 251 ods. 2 treťom pododseku písm. c) Zmluvy o ES sa ustanovuje, že Komisia zaujme stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré Európsky parlament navrhol v druhom čítaní. Stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu sa uvádza ďalej v texte.

2. Kontext

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade (dokument KOM(2007) 263 v konečnom znení – 2007/0098/COD): | 23. mája 2007. |

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: | 16. januára 2008. |

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní: | 21. mája 2008. |

Dátum predloženia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu: | 13. júna 2008. |

Dátum prijatia spoločnej pozície: | 9. januára 2009. |

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v druhom čítaní | 23. apríla 2009. |

3. Cieľ návrhu

Cieľom návrhu je ustanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri vykonávaní povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Návrh je novým právnym predpisom, ktorým sa má nahradiť smernica 96/26/ES, s cieľom dosiahnuť lepšiu harmonizáciu a podporovať spravodlivejšiu súťaž medzi prevádzkovateľmi v rámci vnútorného trhu.

4. Stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom európskeho parlamentu

Po niekoľkomesačnom rokovaní v rámci českého predsedníctva sa Parlament a Rada dohodli na kompromise v druhom čítaní, najmä pokiaľ ide o zriadenie elektronických registrov dopravných podnikov. Komisia môže prijať kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré schválil Parlament po druhom čítaní, s cieľom potvrdiť túto dohodu.

5. Záver

Podľa článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES Komisia mení a dopĺňa svoj návrh tak, ako je uvedené v predchádzajúcom texte.

Top