EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0028

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 3. júla 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Slovenska (CON/2008/28)

OJ C 180, 17.7.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 180/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. júla 2008

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Slovenska

(CON/2008/28)

(2008/C 180/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 20. mája 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku (1). ECB prijala 30. júna 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Slovenska (2).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 123 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“). V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

Pripomienky

1.

Navrhované nariadenia umožnia zavedenie eura ako slovenskej meny po tom, ako sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 122 ods. 2 zmluvy zruší výnimka pre Slovensko.

2.

ECB vita navrhované nariadenie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. júla 2008

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 250 v konečnom znení.

(2)  SEK(2008) 2107 v konečnom znení.


Top