EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  3. apríla 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 88/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. apríla 2008

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 19. marca 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „navrhované nariadenie“), ktorým sa kodifikuje nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Pripomienky

ECB nemá žiadne konkrétne pripomienky k navrhovanému nariadeniu.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. apríla 2008

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2103/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 1).


Top