EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0019

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  5. júla 2007 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre, k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Malte, k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Cypru a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Malty (CON/2007/19)

OJ C 160, 13.7.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 160/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. júla 2007

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre, k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Malte, k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Cypru a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Malty

(CON/2007/19)

(2007/C 160/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) prijala 25. mája 2007 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre, (1) a žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Malte (2). ECB prijala 4. júla 2007 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Cypru (3) a žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prepočítací kurz pre euro v prípade Malty (4). (ďalej len „navrhované nariadenia“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 123 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

1.   Pripomienky

1.1

Navrhované nariadenia umožnia zavedenie eura ako cyperskej meny a maltskej meny po tom, ako sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 122 ods. 2 zmluvy zruší výnimka pre Cyprus a Maltu.

1.2

ECB víta navrhované nariadenia.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. júla 2007

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 257 v konečnom znení.

(2)  KOM(2007) 260 v konečnom znení.

(3)  SEK(2007) 836 v konečnom znení.

(4)  SEK(2007) 837 v konečnom znení.


Top