EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0614(01)

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

OJ C 139, 14.6.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/19


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2006/C 139/03)

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Taliansko (Kampánia)

Číslo pomoci: N 77/06

Názov: Intervencie v prospech poľnohospodárskych oblastí postihnutých prírodnými pohromami (mráz v období od 31. januára do 8. marca 2005 v provincii Salerno)

Účel: Náhrada škôd na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok

Právny základ: Decreto legislativo n. 102/2004

Rozpočet: Odkazuje sa na schválenú schému (NN 54/A/04)

Intenzita alebo výška pomoci: Až do výšky 100 %

Trvanie: Do skončenia platieb

Ďalšie informácie: Vykonávacie opatrenie schémy schválenej Komisiou v rámci spisu štátnej pomoci NN 54/A/2004 (List Komisie K(2005) 1622, konečné znenie zo 7. júna 2005)

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Číslo pomoci: N 88/2006

Názov: Povinný šľachtiteľský program na odolnosť oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám (ďalej PSE)

Účel: Zaviesť povinný šľachtiteľský program na odolnosť oviec voči PSE prostredníctvom genotypizácie a odstránenia z chovu baranov, ktorí sú nositeľmi alely VRQ

Právny základ: Nebol zatiaľ schválený. Právne predpisy týkajúce sa genotypizácie oviec vstupujú do platnosti v apríli 2006

Rozpočet: 53,1 miliónov GBP (77,8 miliónov EUR)

Intenzita alebo výška pomoci: Až do výšky 100 %

Trvanie: Od apríla 2006 do apríla 2011

Pôvodný text(y) rozhodnutia bez dôverných informácií sa nachádza na internetovej stránke http:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Francúzsko

Číslo pomoci: N 105/06

Názov: Rozšírenie: Pomoc pre sektor rastlín určených na výrobu parfémov, aromatických rastlín a liečivých rastlín

Účel: Predĺženie pomoci pre sektor rastlín určených na výrobu parfémov, aromatických rastlín a liečivých rastlín na 5 rokov s navýšením rozpočtu

Právny základ: Code Rural legislative part, Articles L 621-1 to 621-11

Rozpočet: Navýšenie rozpočtu: 250 000 EUR (50 000 EUR ročne)

Intenzita alebo výška pomoci: Až do výšky 100 %

Trvanie: Predĺženie na 5 rokov do roku 2011

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Česká republika

Číslo pomoci: N 111/2005

Názov: Podpora udelená Vinárskym fondom

Účel: Podpora na zlepšenie produkcie a uvádzania akostných vín na trh, poskytovania technickej podpory na šírenie informácií o vinohradníctve a vinárstve a o reklame na vína vyrábané v súlade s článkami 54 až 58 nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

Právny základ:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Rozpočet: Ročný rozpočet: 70 000 000 CZK (približne 2,3 miliónov EUR)

Intenzita alebo výška pomoci: Pohyblivá

Trvanie: neobmedzené

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Portugalsko

Číslo pomoci: N 291/2005

Názov: Úverový fond týkajúci sa krmív pre zvieratá

Účel: Kompenzácia vlastníkov extenzívnych chovov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ako aj včelárov v oblastiach intervencie regionálneho riadenia poľnohospodárstva v Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e Algarve za vzniknuté škody spôsobené suchom, ktoré Portugalsko sužuje od novembra 2004

Právny základ: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Rozpočet: 2,25 miliónov EUR

Intenzita alebo výška pomoci: maximálne 4,5 %

Trvanie: Do konca roka 2006

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia:

Členský štát: Česká republika

Číslo pomoci: N 427/2005

Názov: Národný program eradikácie infekčnej bovinnej rhinotracheitídy (IBR)

Účel: Pomoc na boj s chorobami zvierat

Právny základ: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Rozpočet: Rozpočet celkom: 458 000 000 CZK (približne 16 131 000 miliónov EUR)

Ročne:

2006 – 112 000 000 CZK

2007 – 63 000 000 CZK

2008 – 62 000 000 CZK

2009 – 69 000 000 CZK

2010 – 70 000 000 CZK

2011 – 55 000 000 CZK

2012 – 27 000 000 CZK

Intenzita a výška pomoci: 50 %

Trvanie: 2006 – 2012

Autentické znenie(-ia) rozhodnutia, ktoré neobsahuje(-ú) dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Top