Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC1222(01)

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES — Predĺženie lehoty — Žiadosť členského štátu

OJ C 325, 22.12.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 325/2


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES — Predĺženie lehoty

Žiadosť členského štátu

(2005/C 325/02)

Dňa 8.11.2005 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1).

Táto žiadosť Spojeného kráľovstva sa týka výroby elektrickej energie v tejto krajine s výnimkou Severného Írska (žiadosť sa teda týka výroby elektrickej energie v Anglicku, Škótsku a Walese). Žiadosť bola uverejnená v Ú. v. C 305/19 z 2.12.2005. Pôvodná lehota uplynie 9.2.2006.

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary Komisie potrebujú získať a preskúmať ďalšie informácie a v súlade s ustanoveniami ustanovenými v článku 30 odseku 6 tretej vete, sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia o tejto žiadosti, predlžuje o jeden mesiac.

Lehota teda uplynie 10.3.2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.


Top