EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC1105(02)

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

OJ C 274, 5.11.2005, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/10


Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

(2005/C 274/05)

Toto uverejnenie udeľuje právo námietky v zmysle článku 7 a 12 d uvedeného nariadenia. Každá námietka proti tejto žiadosti musí byť postúpená v lehote šiestich mesiacov od tohto uverejnenia prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, alebo tretej krajiny uznanej podľa článku 12 odsek 3. Uverejnenie je odôvodnené nasledujúcimi náležitosťami, najmä bodom 4.6, podľa ktorého sa žiadosť považuje za odôvodnenú v zmysle nariadenia (EHS) č. 2081/92.

SÚHRNNÁ SPRÁVA

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2081/92

„PONIENTE DE GRANADA“

č. ES: ES/00273/23.01.2003

CHOP (X) CHZO ( )

Tento oznam je informatívnym zhrnutím. Úplné informácie môžu záujemcovia a najmä výrobcovia výrobkov chránených označeniami CHOP alebo CHZO získať v kompletnej verzii špecifikácie u vnútroštátnych orgánov alebo na príslušných útvaroch Európskej komisie (1).

1.   Príslušný orgán členského štátu:

Názov:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Adresa:

Paseo Infanta Isabel, 1

ES-28071 Madrid

Telefón:

(34) 913 47 53 94

Fax:

(34) 913 47 54 10

2.   Združenie:

2.1.   Názov: Asociación de aceites de oliva del Poniente de Granada

2.2.   Adresa:

Carretera de Priego s/n, ES-18270 Montefrío (Granada)

Telefón: (34) 58 33 62 35

Fax: (34) 58 33 65 44

2.3.   Členstvo: Výrobca/spracovateľ (X) iný ( )

3.   Druh výrobku:

Panenský olivový olej extra. – Trieda 1.5. – Tuky a oleje.

4.   Opis špecifikácie:

(Prehľad ustanovení podľa článku 4 ods. 2)

4.1.   Názov: „Poniente de Granada“

4.2.   Opis: Panenský olivový olej extra získaný z olív olivovníka (Olea europea, L.) z rôznych odrôd: Picudo, Picual ó Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada a Loaime.

Sú to pomerne stabilné oleje vďaka ich vysokým koncentráciám polyfenolov. Z dietetického hľadiska vykazujú veľmi vyvážené zloženie mastných kyselín. Je tomu tak vďaka rôznym existujúcim odrodám a zemepisnému prostrediu. Miera obsahu kyseliny olejovej je od stredne vysokej po vysokú, vysoký je obsah kyseliny linolovej a vysoký je aj pomer mastných nenasýtených/nasýtených kyselín.

Z organoleptického hľadiska sú tieto oleje ľahké v ústach. Poskytujú širokú škálu vôní po čerstvom zrelom ovocí, bylinách, ricíne atď. Okrem toho vďaka vynikajúcej kombinácii rôznych vlastností môžeme nájsť vyvážené a ušľachtilé oleje, ktoré majú určitú horkastú a pikantnú chuť v dokonalej harmónii so sladkými chuťami.

Farba olejov sa mení od zelenožltej po zlatožltú v závislosti od obdobia zberu, klimatických podmienok, odrôd a zemepisného umiestnenia v rámci regiónu.

Oleje chránené označením pôvodu budú musieť byť panenskými olejmi extra a musia vyhovovať týmto rozborovým požiadavkám, ktoré sú vyjadrené maximálnymi prípustnými hodnotami:

Obsah peroxidov: maximálne 15 m.e.q. aktívneho kyslíka na kilogram oleja.

Pohltivosť pri ultrafialovom žiarení (K270): maximálne 0,15.

Vlhkosť: maximálne 0,2 ku 100 pri nefiltrovaných olejoch a 0,1 ku 100 pri filtrovaných olejoch.

Nečistoty: maximálne 0,1 ku 100.

Organoleptické označenie (panelovým testom): minimálne 6,5.

4.3.   Zemepisná oblasť: Pestovateľská oblasť sa nachádza na západe provincie Granada (na západe Granady, ako sa uvádza v samotnom označení).

Túto oblasť tvoria pozemky, ktoré sú v obciach: Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra a v obci Moclín, teda v západnej oblasti siahajúcej až po prírodnú hranicu, ktorú tvorí rieka Velillos, pričom všetky tieto okrsky patria do provincie Granada.

Oblasť spracovania a balenia sa zhoduje s pestovateľskou oblasťou.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Olivy sú z povolených odrôd z olivových plantáží registrovaných v označení pôvodu. Olej pochádza z registrovaných lisovní oleja v pestovateľskej oblasti. Olej sa skladuje takisto v registrovaných lisovniach a baliarňach, ktoré majú príslušné zariadenia zabezpečujúce jeho optimálne uchovávanie. Regulačná rada stanoví plán dozoru, ktorý sa bude uplatňovať až po konečné osvedčenie olejov. Zadná očíslovaná etiketa vydávaná regulačnou radou zaručí, že oleje s viditeľným označením pôvodu spĺňajú požiadavky uvedené v špecifikácii.

4.5.   Metóda získavania: Stromy sa vysádzajú do radov na plochách s hustotou výsadby, ktorá sa pohybuje od 60 do 125 stromov na hektár, približne s 2 – 3 štepmi na jeden strom. Viac ako 85 % olivovej plantáže je na suchej pôde. Pestovanie sa zakladá na tradičných postupoch danej oblasti s tendenciou rešpektovať životné prostredie. Zber sa zameriava na zdravé a zrelé plody oberané priamo zo stromu tradičnými spôsobmi, ako je obíjanie, mechanické trasenie alebo kombinovaním obíjania s mechanickým trasením. Plody sa prepravujú do lisovne vždy vo voľne sypaných hromadách na vlečkách alebo v pevných kontajneroch. Kapacita lisovne je primeraná na to, aby bolo možné spracovať najväčšie denné vstupy olív. Olivy sa lisujú v registrovaných lisovniach v maximálnej lehote do 48 hodín od ich zberu, a to nepretržite v kladivkových šrotovníkoch z neoxidujúceho materiálu povoleného na používanie v potravinárskom priemysle. Kontroluje sa, aby teplota trenia masy v najnepriaznivejšom bode nikdy neprekročila 33 °C. Jediným povoleným pomocným prostriedkom je náležite homologizovaný potravinársky púder v maximálnej dávke 2,5 %. Oddelenie fáz sa zabezpečuje najmä odstreďovaním. Oleje získané druhým odstredením pást (rafinované oleje) sa nemôžu schváliť pod označením pôvodu „Poniente de Granada“. Teplota vody pridávanej do odkalovača (v horizontálnych odstredivkách) nesmie prekročiť 32 °C. Teplota vody pridávanej do vertikálnych odstrediviek je taká, aby zabránila prípadnej inverzii fáz. Dĺžka odkalovania nie je kratšia ako 6 hodín na odstreďovanie a 36 hodín na gravitačné odkalovanie. Panenský olivový olej extra sa skladuje v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele povrchovo upravenej tak, aby kvalitou vyhovovala potravinárskej výrobe, ako aj lisovniam. Všetky nádrže musia byť úplne uzavreté a musia mať poklop na čistenie, naklonené dno alebo zrezané kónické dno a zariadenie na odber vzorky. Sklady a nádrže musia byť dostatočne upravené na to, aby odolávali veľkým teplotným výkyvom, ktoré by znehodnotili vlastnosti olejov. V prípade olejov s chráneným označením sa povoľuje len preprava voľne uložených olejov v zemepisnom okruhu pestovateľskej oblasti. Oblasť spracovania a oblasť balenia sú totožné s pestovateľskou oblasťou. Baliareň má k dispozícii systémy na odsledovanie olejov balených pod označením pôvodu. Oleje sa balia do nádob, ktoré zaručia potravinársku bezpečnosť bez poškodenia kvality a dobrého mena olejov s chráneným označením.

4.6.   Súvislosti: Prvé historické zmienky o oleji sa v tomto regióne objavili približne v 16. a 17. storočí, a to v obciach s najväčšou olivovníckou tradíciou, ako sú: Loja, Montefrío a Illora. Existujú historické dokumenty, v ktorých sa spomína dôležitý právny predpis pre mlyny na olivy z roku 1586, kedy boli vydané „Ordenanzas Municipales de Molinos de aceites de la Ciudad de Loja“ (Obecné nariadenia pre mlyny na olivy v meste Loja), ktoré pretrvali až do 18. storočia (Sekcia vládneho úradu miestneho starostu, kniha 2, 1709, Obecná knižnica mesta Loja). Markíz de Ensenada v roku 1752 opisuje význam výroby olivového oleja v obci Montefrío. Medzinárodný olejársky výbor vo svojej publikácii „Enciclopedia Mundial del Olivo“ (Svetová encyklopédia olivovníctva) (1996) opisuje v rámci španielskych odrôd olivovníkov dve samostatné odrody pochádzajúce z oblasti Montefrío: Manzanilla de Montefrío a Chorreao de Montefrío. Pascual Madoz („Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España“ – Geografický, štatistický a historický slovník Španielska, 1845) opisuje obec Illora z hľadiska vhodných vlastností jej pôdy na pestovanie olivovníkov, pričom vyzdvihuje statok „El Soto de Roma“ vo vlastníctve vojvodov z Wellingtonu, na ktorom sa nachádza preslávený „Kráľovský mlyn“ postavený v roku 1800. Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a výživy vo svojej publikácii „Las Raíces del Aceite de Oliva“ (Korene olivového oleja) (1984) opisuje oleje z obcí Loja, Montefrío a Illora ako najkvalitnejšie oleje z celej provincie Granada.

Pestovateľská oblasť sa vyznačuje typickými stredomorskými podnebnými vlastnosťami s kontinentálnym teplotným režimom. Umiestnenie regiónu v strede medzi západnou a východnou Andalúziou s horopisom, na ktorý vplýva v tejto oblasti sa nachádzajúce veľké údolie (nivy rieky Genil) zasadené medzi dvoma horskými pásmami, Subbetickým pásmom na severe a Penibetickým pásmom na juhu, je však veľmi priaznivé pre mikroklímu tejto oblasti, ktorá sa vyznačuje režimom extrémnych kontinentálnych teplôt, s dlhými, studenými zimami a dlhými, horúcimi letami, s veľkými teplotnými výkyvmi medzi zimou a letom a medzi nocou a dňom. Tento režim extrémnych teplôt ovplyvňuje konečné dozrievanie olív tak, že spôsobuje zvýšenie obsahu kyseliny olejovej a ovplyvňuje pomer nenasýtených/nasýtených mastných kyselín. Zároveň pôsobí na obsahy polyfenolov v olivách tak, že zvyšuje ich koncentráciu.

Hlavným poznávacím znakom olejov Poniente de Granada je to, že pochádzajú z kombinácie šiestich odrôd, a to: Picual, Hojiblanca, Picudo, Lucio, Loaime a Nevadillo de Alhama de Granada. Vysadenie rôznych odrôd olivovníka na jednom pozemku je starým zvykom poľnohospodárov v tejto oblasti. Dôvodom je na jednej strane predpoklad lepšieho opeľovania olivovníka a na druhej strane potlačenie nepravidelného rodenia olivovníkov v dôsledku klimatických nepravidelností medzi jednotlivými rokmi, ktoré sú v tomto kraji obvyklé.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

Consejo Regulador de la denominación de origen «Poniente de Granada»

Adresa:

Plaza Pedro Afán de Ribera, no 1

ES-18270 Montefrío (Granada)

Tel:

(34) 958 33 68 79

Fax:

(34) 958 33 68 79

Kontrolný orgán spĺňa normu EN-45.011.

4.8.   Označovanie etiketami: Povinne sa uvádza nápis: Označenie pôvodu „Poniente de Granada“. Etikety schvaľuje regulačná rada. Zadné etikety vydáva regulačná rada a postupne sa číslujú.

4.9.   Vnútroštátne požiadavky:

Zákon 25/1970 z 2. decembra, právna norma pre vinárstvo, víno a alkoholické nápoje.

Výnos 835/1972 z 23. marca o vykonávacích predpisoch zákona 25/1970, nariadenie z 25. januára 1994, ktorým sa upresňuje vzťah medzi španielskymi právnymi predpismi a nariadením (EHS) 2081/92, pokiaľ ide o označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Kráľovský výnos 1643/1999 z 22. októbra, ktorým sa ustanovuje postup pri vybavovaní žiadostí o zápis do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Spoločenstva.


(1)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo, oddelenie politiky kvality poľnohospodárskych výrobkov, B-1049, Brusel.


Top