EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0205(01)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie 97/67/ECText s významom pre EHP

OJ C 30, 5.2.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/3


Oznámenie Komisie v rámci implementácie 97/67/EC

(2005/C 30/03)

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov (a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 13619:2002

Poštové služby. Automatická identifikácia zásielok. Optické charakteristiky na spracovanie listov

 

CEN

EN 13724:2002

Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 13850:2002

Poštové služby. Kvalita služieb. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky 1. triedy

 

CEN

EN 14012:2003

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie náhrad a reklamačné konanie

 

CEN

EN 14137:2003

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratených doporučených poštových zásielok

 

CEN

EN 14142-1:2003

Poštové služby. Databázy adries. Čast 1: Prvky poštových adries

 

CEN

EN 14508:2003

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času na prepravu obyčajnej poštovej zásielky a poštovej zásielky prvej triedy medzi koncovými bodmi poštových služieb

 

CEN

EN 14534:2003

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času na prepravu objemnej poštovej zásielky medzi koncovými bodmi poštových služieb

 

Poznámka 1: Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3: V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES (2) Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)   ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top