EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. októbra 2005 na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 254/4


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. októbra 2005

na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Európska centrálna banka (ECB) prijala 5. septembra 2005 žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev o stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 (ďalej len „navrhované nariadenie“).

2.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 prvej zarážke Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a na článku 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (1). V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

3.

Cieľom navrhovaného nariadenia je uskutočniť revíziu spoločného referenčného obdobia indexu pre všetky harmonizované indexy spotrebiteľských cien (HISC) z 1996=100 na 2005=100 a ustanoviť postup pre ďalšiu aktualizáciu referenčných období indexu. Navrhované nariadenie okrem toho ustanovuje technické špecifikácie pre používanie nového referenčného obdobia indexu a zaobchádzanie s novými podindexmi HISC.

4.

ECB víta navrhované nariadenie. Aktualizácia neovplyvňuje vypočítavané ročné miery inflácie meranej podľa HISC s výnimkou účinkov zaokrúhlenia, ktoré by zrejme mali byť malé. ECB nemá žiadne pripomienky k technickým špecifikáciám ustanoveným v navrhovanom nariadení.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. októbra 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 257, 27. 10. 1995, s. 1.


Top