EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0006

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky zo 17. marca 2005 k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (CON/2005/6)

OJ C 75, 24.3.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 75/14


STANOVISKO RADY GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. marca 2005

k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(CON/2005/6)

(2005/C 75/07)

1.

Listom z 8. marca 2005 predsedníctvo Rady Európskej únie požiadalo Radu guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) o prijatie stanoviska k odporúčaniu Rady 2005/207/ES z 8. marca 2005 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (1).

2.

Vyššie uvedené odporúčanie, ktoré sa po konzultácii s Radou guvernérov ECB a Európskym parlamentom predloží na rozhodnutie hlavám štátov alebo predsedom vlád členských štátov, ktoré prijali euro, odporúča vymenovať pána Lorenza Biniho Smaghiho za člena Výkonnej rady ECB na osemročné funkčné obdobie s účinnosťou od 1. júna 2005.

3.

Rada guvernérov ECB je toho názoru, že navrhovaný kandidát je uznávaným a skúseným odborníkom v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 112 ods. 2 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

4.

Rada guvernérov ECB nemá žiadne námietky voči odporúčaniu Rady o vymenovaní navrhovaného kandidáta za člena Výkonnej rady ECB.

5.

Rada guvernérov ECB prijala toto stanovisko v súlade s článkom 112 ods. 2 písm. b) zmluvy a článkom 11.2 a článkom 43.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. marca 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 40.


Top