EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC1001(03)

Zoznam návrhov právnych predpisov, ktoré prijala Komisia od 1. augusta 2004 do 31. augusta 2004

OJ C 244, 1.10.2004, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 244/20


ZOZNAM NÁVRHOV PRÁVNYCH PREDPISOV, KTORÉ PRIJALA KOMISIA OD 1. AUGUSTA 2004 DO 31. AUGUSTA 2004  (1)

(2004/C 244/05)

Dokument

Časť

Dátum prijatia

Názov

KOM(2004) 545

 

9.8.2004

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2287/2003 pokiaľ ide o rybárske príležitosti vo vodách Grónska

KOM(2004) 559

1

16.8.2004

Návrh rozhodnutia Rady o podpise zmluvy medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam, ktoré majú dopad na ich finančné záujmy

KOM(2004) 559

2

16.8.2004

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Zmluvy medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam, ktoré majú dopad na ich finančné záujmy

KOM(2004) 563

 

18.8.2004

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/328/EHS o skladovaní spermy hovädzieho dobytka určenej na obchodovanie v rámci spoločenstva

KOM(2004) 571

 

26.8.2004

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo zavedené na dovoz určitých grafitových elektródových systémov pôvodom z Indie

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Tento zoznam obsahuje len dokumenty KOM, ktoré spĺňajú podmienky na uverejnenie.


Top