EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42022D1046

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2022/1046 z 29. júna 2022 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ST/9007/2022/INIT

OJ L 173, 30.6.2022, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1046/oj

30.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/77


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ) 2022/1046

z 29. júna 2022

o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 254 a 255,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie dvadsiatich šiestich sudcov Všeobecného súdu sa skončí 31. augusta 2022. Je potrebné pristúpiť k vymenovaniam na účely obsadenia týchto funkcií na obdobie od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2028.

(2)

Na obnovenie ich funkčného obdobia sudcu Všeobecného súdu boli navrhnuté kandidatúry pána Iona GÂLEU, pána Marca JAEGERA, pána Deana SPIELMANNA a pani Mirely STANCUOVEJ.

(3)

Pán Steven VERSCHUUR bol navrhnutý na prvé funkčné obdobie sudcu Všeobecného súdu.

(4)

V článku 48 Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie v znení zmenenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 (1) sa ustanovuje, že počet sudcov Všeobecného súdu sa zvýši v troch etapách, pričom od 1. septembra 2019 sa skladá z dvoch sudcov z každého členského štátu. Na základe článku 2 písm. a) uvedeného nariadenia si prvá etapa zvyšovania počtu sudcov Všeobecného súdu vyžaduje vymenovanie dvanástich ďalších sudcov, pričom funkčné obdobie šiestich z nich sa skončí 31. augusta 2016. Uvedení šiesti sudcovia sa určia tak, že vlády šiestich členských štátov navrhnú dvoch sudcov na čiastočnú obmenu Všeobecného súdu v roku 2016, pričom ich funkčné obdobie trvá od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2022. Miesto ďalšieho sudcu, ktorý sa má vymenovať na návrh vlády Slovenskej republiky, patrí medzi šesť miest ďalších sudcov, ktorých sa týkala čiastočná obmena v roku 2016. Na toto miesto ďalšieho sudcu Všeobecného súdu bola navrhnutá pani Beatrix RICZIOVÁ.

(5)

Na základe článku 7 Protokolu č. 3 a v dôsledku úmrtia pána Barnu BERKEHO je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu Všeobecného súdu na zvyšný čas funkčného obdobia pána Barnu BERKEHO, ktoré trvá do 31. augusta 2022.

(6)

Na uvoľnené miesto bol ako kandidát navrhnutý pán Tihamér TÓTH.

(7)

Výbor ustanovený v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaujal kladné stanovisko k vhodnosti uvedených kandidátov vykonávať funkciu sudcu Všeobecného súdu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudkyňu a za sudcov Všeobecného súdu na obdobie od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2028 sa týmto vymenúvajú:

pán Ion GÂLEA,

pán Marc JAEGER,

pán Dean SPIELMANN,

pani Mirela STANCU,

pán Steven VERSCHUUR.

Článok 2

Za sudkyňu a za sudcu Všeobecného súdu sa na obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia do 31. augusta 2022 vymenúvajú:

pani Beatrix RICZIOVÁ,

pán Tihamér TÓTH.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júna 2022

Predseda

P. LÉGLISE-COSTA


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14).


Top