EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42019D0163

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2019/163 z 1. februára 2019 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ST/15850/2018/INIT

OJ L 32, 4.2.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/163/oj

4.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/5


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ, Euratom) 2019/163

z 1. februára 2019

o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 254 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie dvadsiatich troch sudcov Všeobecného súdu sa skončí 31. augusta 2019. Je potrebné pristúpiť k vymenovaniam na účely obsadenia týchto funkcií na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2025.

(2)

Pán Stéphane GERVASONI, pani Mariana KANČEVOVÁ, pán Alexander KORNEZOV, pán Ulf ÖBERG, pani Inga REINE a pán Fredrik SCHALIN boli navrhnutí na opätovné vymenovanie do funkcií.

(3)

V článku 48 Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 (1), sa okrem toho uvádza, že Všeobecný súd sa od 1. septembra 2019 skladá z 2 sudcov za každý členský štát. V článku 2 písm. c) uvedeného nariadenia sa stanovuje dĺžka funkčného obdobia deviatich ďalších sudcov vymenovaných od 1. septembra 2019 tak, aby skončenie tohto funkčného obdobia zodpovedalo čiastočným obmenám Všeobecného súdu, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2022 a 1. septembra 2025.

(4)

Za ďalších sudcov Všeobecného súdu boli ako kandidáti navrhnutí pani Mirela STANCUOVÁ a pán Laurent TRUCHOT.

(5)

Výbor zriadený článkom 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydal stanovisko k vhodnosti pána Stéphana GERVASONIHO, pani Mariany KANČEVOVEJ, pána Alexandra KORNEZOVA, pána Ulfa ÖBERGA, pani Ingy REINEOVEJ, pána Fredrika SCHALINA, pani Mirely STANCUOVEJ a pána Laurenta TRUCHOTA vykonávať funkciu sudcu Všeobecného súdu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Za sudcov Všeobecného súdu sa týmto na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2025 vymenúvajú:

pán Stéphane GERVASONI,

pani Mariana KANČEVA,

pán Alexander KORNEZOV,

pán Ulf ÖBERG,

pani Inga REINEOVÁ,

pán Fredrik SCHALIN,

pán Laurent TRUCHOT.

2.   Za sudkyňu Všeobecného súdu sa týmto na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2022 vymenúva pani Mirela STANCUOVÁ.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2019

predsedníčka

L. ODOBESCU


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14).


Top