EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1014

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2024/1014 z 26. marca 2024 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2023/2078 (EUNAVFOR MED IRINI/1/2024)

ST/7906/2024/INIT

Ú. v. EÚ L, 2024/1014, 3.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1014/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1014/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/1014

3.4.2024

ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2024/1014

z 26. marca 2024

o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2023/2078 (EUNAVFOR MED IRINI/1/2024)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/472 z 31. marca 2020 o vojenskej operácii Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 31. marca 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/472, ktorým zriadila a začala vojenskú operáciu Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI).

(2)

Podľa článku 8 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2020/472 Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV), aby prijímal rozhodnutia o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUNAVFOR MED IRINI.

(3)

PBV 26. septembra 2023 prijal rozhodnutie (SZBP) 2023/2078 (2), ktorým bol za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUNAVFOR MED IRINI od 1. októbra 2023 vymenovaný komodor Konstantinos BAKALAKOS.

(4)

Talianske vojenské orgány 29. februára 2024 navrhli vymenovať kapitána vojenského námorníctva Armanda Paola SIMIHO za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUNAVFOR MED IRINI ako nástupcu po komodorovi Konstantinosovi BAKALAKOSOVI. Veliteľ operácie EÚ toto navrhované vymenovanie podporil.

(5)

Vojenský výbor EÚ 6. marca 2024 podporil odporúčanie talianskych vojenských orgánov a súhlasil s tým, aby bol kapitán vojenského námorníctva Armando Paolo SIMI vymenovaný za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUNAVFOR MED IRINI. Predseda Vojenského výboru EÚ uviedol, že sa očakáva, že kapitán vojenského námorníctva Armando Paolo SIMI bude pri svojom vymenovaní za veliteľa ozbrojených síl EÚ povýšený do hodnosti kontraadmirála. Veliteľ operácie EÚ uviedol, že dňom vymenovania by mal byť 5. apríl 2024.

(6)

Malo by sa prijať rozhodnutie o vymenovaní kontradmirála Armanda Paola SIMIHO za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUNAVFOR MED IRINI.

(7)

Rozhodnutie (SZBP) 2023/2078 by sa malo zrušiť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kontradmirál Armando Paolo SIMI sa týmto vymenúva za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI) od 5. apríla 2024.

Článok 2

Rozhodnutie (SZBP) 2023/2078 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 5. apríla 2024.

V Bruseli 26. marca 2024

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

D. PRONK


(1)   Ú. v. EÚ L 101, 1.4.2020, s. 4.

(2)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2023/2078 z 26. septembra 2023 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2023/743 (EUNAVFOR MED IRINI/3/2023) (Ú. v. EÚ L 239, 28.9.2023, s. 35).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1014/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top