EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2684

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2023/2684 z 21. novembra 2023 o schválení objemu emisie mincí v roku 2024 (ECB/2023/28)

ECB/2023/28

Ú. v. EÚ L, 2023/2684, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2684

28.11.2023

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2023/2684

z 21. novembra 2023

o schválení objemu emisie mincí v roku 2024 (ECB/2023/28)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí (ECB/2015/43) (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 9,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktorých menou euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“).

(2)

20 členských štátov eurozóny predložilo ECB na schválenie svoje žiadosti o schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2024, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu. Niektoré z týchto členských štátov eurozóny poskytli aj dodatočné informácie, ktoré sa týkajú obehových mincí, ak ich mali dotknuté členské štáty eurozóny k dispozícii a považovali ich za dôležité na odôvodnenie ich žiadosti.

(3)

Keďže právo členských štátov eurozóny vydávať euromince je obmedzené objemom emisie, ktorý schvaľuje ECB, členské štáty eurozóny v súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43) nemôžu prekročiť objemy schválené ECB bez toho, aby to vopred schválila.

(4)

Podľa článku 2 ods. 9 rozhodnutia (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43), keďže nie je potrebná úprava požadovaného objemu emisie mincí, Výkonná rada je oprávnená prijať toto rozhodnutie o ročných žiadostiach predložených členskými štátmi eurozóny o schválenie objemu emisie mincí v roku 2024,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 1 rozhodnutia (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43).

Článok 2

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2024

ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú členské štáty eurozóny vydať v roku 2024, ako je uvedené v tejto tabuľke:

 

Schválený objem euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2024

Obehové mince

Zberateľské mince

(neurčené do obehu)

Objem emisie mincí

(v miliónoch EUR)

(v miliónoch EUR)

(v miliónoch EUR)

Belgicko

22,40

0,30

22,70

Nemecko

419,00

172,00

591,00

Estónsko

12,60

0,46

13,06

Írsko

32,36

0,50

32,86

Grécko

129,90

0,61

130,51

Španielsko

280,47

40,00

320,47

Francúzsko

334,00

60,00

394,00

Taliansko

268,81

4,88

273,69

Cyprus

6,50

0,01

6,51

Chorvátsko

42,78

0,20

42,98

Lotyšsko

7,90

0,20

8,10

Litva

12,00

0,48

12,48

Luxembursko

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Holandsko

34,00

1,00

35,00

Rakúsko

128,50

176,76

305,26

Portugalsko

74,60

1,70

76,30

Slovinsko

22,00

1,00

23,00

Slovensko

14,00

2,50

16,50

Fínsko

10,00

5,00

15,00

Spolu

1 872,02

468,42

2 340,44

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. novembra 2023

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)   Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2015, s. 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top