EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0427

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/427 z 15. marca 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

ST/7125/2022/INIT

OJ L 87I , 15.3.2022, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/427/oj

15.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 87/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/427

z 15. marca 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Prezident Ruskej federácie 24. februára 2022 ohlásil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útočiť na Ukrajinu. Tento útok je flagrantným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty Organizácie Spojených národov a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada sa v úzkej koordinácii s partnermi a spojencami Únie dohodla na ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré budú mať pre Rusko za jeho konanie ďalekosiahle a vážne dôsledky.

(5)

Rada 25. februára 2022 prijala nariadenie (EÚ) 2022/330 (2), ktorým sa zmenili kritériá označovania tak, aby zahŕňali osoby a subjekty, ktoré podporujú vládu Ruskej federácie a majú z nej prospech, osoby a subjekty, ktoré vláde Ruskej federácie poskytujú značné zdroje príjmov, a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú spojené s osobami alebo subjektmi zaradenými do zoznamu.

(6)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa malo doplniť 15 osôb a 9 subjektov.

(7)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/330 z 25. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2022, s. 1).


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (po rusky: Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

oligarcha blízky Vladimírovi Putinovi; významný akcionár spoločnosti Evraz; bývalý guvernér Čukotky

Dátum narodenia: 24.10.1966

Miesto narodenia: Saratov, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Vladimír Putin

Subjekty, s ktorými je spojený: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovič je ruský oligarcha, ktorý má dlhé a úzke väzby s Vladimírom Putinom. Má k prezidentovi privilegovaný prístup a udržiava s ním veľmi dobré vzťahy. Toto spojenie s ruským vodcom mu pomohlo udržať si značné bohatstvo. Je významným akcionárom oceliarskej skupiny Evraz, ktorá je jedným z najväčších ruských daňovníkov.

Má teda prospech z väzieb na ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny. Je tiež jedným z popredných ruských podnikateľov pôsobiacich v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

880.

German Borisovich KHAN (po rusky: Герман Борисович ХАН)

oligarcha blízky Vladimírovi Putinovi; jeden z hlavných akcionárov skupiny Alfa Group

Dátum narodenia: 24.10.1961

Miesto narodenia: Kyjev, Ukrajina

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Vladimír Putin, Michail Fridman, Petr Aven, Alexej Kuzmičev

Subjekty, s ktorými je spojený: Alfa Group, Alfa Bank

German Chan je významným akcionárom konglomerátu Alfa Group, ktorého súčasťou je Alfa Bank, jeden z najväčších ruských daňovníkov. Je považovaný za jednu z najvplyvnejších osôb v Rusku. Podobne ako ostatní vlastníci banky Alfa (Michail Fridman a Petr Aven) udržiava úzke vzťahy s Vladimírom Putinom a naďalej si navzájom poskytujú významné protislužby. Vlastníci skupiny Alfa Group z tohto vzťahu získavajú obchodné a právne výhody. Najstaršia dcéra Vladimíra Putina Maria viedla charitatívny projekt Alfa-Endo, ktorý financovala banka Alfa Bank. Vladimír Putin odmenil skupinu Alfa Group za jej lojalitu voči ruským orgánom tým, že jej poskytol politickú pomoc pri jej plánoch v oblasti zahraničných investícií.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporuje ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu Ukrajiny a má z nich prospech. Je tiež jedným z popredných ruských podnikateľov pôsobiacich v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV (po rusky: Виктор Филиппович РАШНИКОВ)

oligarcha; vlastník, predseda správnej rady a predseda výboru pre strategické plánovanie spoločnosti Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Dátum narodenia: 3.10.1948

Miesto narodenia: Magnitogorsk, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Subjekty, s ktorými je spojený: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rašnikov je popredný ruský oligarcha, ktorý je vlastníkom a predsedom správnej rady spoločnosti Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK je jedným z najväčších ruských daňovníkov. Daňové zaťaženie spoločnosti sa v poslednom čase zvýšilo, čo viedlo k výrazne vyšším príjmom do ruského štátneho rozpočtu.

Je teda popredným ruským podnikateľom pôsobiacim v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (po rusky: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

oligarcha blízky Vladimírovi Putinovi; jeden z hlavných akcionárov skupiny Alfa Group

Dátum narodenia: 15.10.1962

Miesto narodenia: Kirov, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Vladimír Putin, Michail Fridman, Petr Aven, German Chan

Subjekty, s ktorými je spojený: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmičev je významným akcionárom konglomerátu Alfa Group, ktorého súčasťou je Alfa Bank, jeden z najväčších ruských daňovníkov. Je považovaný za jednu z najvplyvnejších osôb v Rusku. Má pevné väzby s ruským prezidentom. Najstaršia dcéra Vladimíra Putina Maria viedla charitatívny projekt Alfa-Endo, ktorý financovala banka Alfa Bank. Vladimír Putin odmenil skupinu Alfa Group za jej lojalitu voči ruským orgánom tým, že jej poskytol politickú pomoc pri jej plánoch v oblasti zahraničných investícií.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporuje ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu Ukrajiny a má z nich prospech. Je tiež popredným ruským podnikateľom pôsobiacim v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

883.

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (po rusky: Александр Александрович МИХЕЕВ)

generálny riaditeľ JSC Rosoboronexport

Dátum narodenia: 18.11.1961

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Osoby, s ktorými je spojený: Sergej Čemezov

Subjekty, s ktorými je spojený: Rosoboronexport, Rostec, Federal Service of Military-Technical Cooperation

Alexander Michejev je generálnym riaditeľom spoločnosti Rosoboronexport, ktorá je jediným oficiálnym štátnym sprostredkovateľským subjektom Ruska pre vývoz a dovoz vojenských výrobkov, technológií a služieb a výrobkov, technológií a služieb s dvojakým použitím. Rosoboronexport je dcérskou spoločnosťou Rostec-u, štátom vlastnenej spoločnosti, ktorá kontroluje výskum a vývoj vojenských technológií a vlastní niekoľko výrobných zariadení, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri dodávaní uvedených technológií na miesto bojov. Obchod so zbraňami je pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov. Využíva sa aj na dosahovanie hospodárskych a strategických cieľov Ruska. V rokoch 2000 až 2020 spoločnosť Rosoboronexport predala zahraničným zákazníkom zbrane v hodnote 180 miliárd USD.

Je teda popredným podnikateľom pôsobiacim v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (po rusky: Александр Николаевич ШОХИН)

Prezident Ruskej únie priemyselníkov a podnikateľov

Podpredseda správnej rady spoločnosti Mechel PAO

Člen predsedníctva najvyššej rady politickej strany „Jednotné Rusko“

Dátum narodenia: 25.12.1951

Miesto narodenia: Savinskoje, Kirilovský okres, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexander Nikolajevič Šochin je prezident Ruskej únie priemyselníkov a podnikateľov – lobistickej skupiny, ktorá presadzuje záujmy podnikov v Rusku. Je tiež podpredsedom správnej rady spoločnosti Mechel PAO – jednej z hlavných ruských ťažobných a metalurgických spoločností, ktorá je jedným zo zdrojov príjmov vlády Ruskej federácie.

Po anexii Krymu zo strany Ruska Šochin verejne vyhlásil, že je potrebné, aby Rusko na Kryme viac investovalo s cieľom potlačiť prípadnú hospodársku blokádu zo strany Západu. Šochin sa 24. februára 2022 zúčastnil na stretnutí oligarchov s Vladimírom Putinom v Kremli, aby prediskutovali vplyv postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najužšieho kruhu oligarchov blízkych Vladimírovi Putinovi a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

15.3.2022

 

 

 

Dokazuje to tiež, že je jedným z popredných podnikateľov pôsobiacich v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

885.

Andrey Valerievich RYUMIN (po rusky: Андрей Валерьевич РЮМИН)

Výkonný riaditeľ spoločnosti Rosseti PJSC (do augusta 2014 známej ako Russian Grids), predseda správnej rady

Dátum narodenia: 12.6.1980

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrej Rjumin je výkonným riaditeľom spoločnosti Rosseti PJSC, spoločnosti pod kontrolou ruského štátu, ktorá je v Rusku prevádzkovateľom energetických sietí, zabezpečuje služby technologického pripojenia, prenosu elektrickej energie a distribučné služby.

Spoločnosť Rosseti PJSC postavila rozvodňu The Port, ktorá zabezpečuje železničnú trakciu cez Krymský most a zásobuje časť námorného prístavu Taman vyhradenú pre suchý náklad, ako aj diaľnice, najmä diaľnicu M25 z Novorossijska do Kerčského prielivu.

15.3.2022

 

 

 

Rjumin sa 24. februára 2022 zúčastnil na stretnutí oligarchov s Vladimírom Putinom v Kremli, aby prediskutovali vplyv postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najužšieho kruhu oligarchov blízkych Vladimírovi Putinovi a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

 

Dokazuje to tiež, že je jedným z popredných podnikateľov pôsobiacich v hospodárskom odvetví, ktoré poskytuje významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (po rusky: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Publicista, propagandista, člen správnej rady televízie „Russia Today“

Dátum narodenia: 4.7.1975

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Armen Gasparjan moderuje vlastnú show „Nabľudenje“ pre ruské médium Sputnik a rozhlasovú show v rádiu „Vesti FM“. Vydáva tiež knihy a audioknihy a vystupuje ako odborník v rozhlasovej show „Poľnij kontakt“ ďalšieho propagandistu Vladimíra Solovjova.

Gaparjan sústavne šíri naratív, ktorý je v súlade s kremeľskou propagandou. Využíva logické nezmysly na vysvetlenie medzinárodných záležitostí, popiera ukrajinskú zvrchovanosť nad Krymom a obhajuje zajatie ukrajinskej lode v Kerčskom prielive zo strany Ruska.

15.3.2022

 

 

Pohlavie: muž

Naďalej uverejňuje proruskú propagandu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine a aktívne popiera zvrchovanosť Ukrajiny.

Preto aktívne podporuje činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

 

887.

Artyom/Artem Grigoryevich SHEYNIN (po rusky: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Ruský propagandista a moderátor talk show „Vremja Pokažet“ (Čas ukáže) na štátom kontrolovanom Prvom kanáli (po rusky: Первый канал)

Dátum narodenia: 26.1.1966

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: ruská

Arťom Šejnin je ruský propagandista a moderátor talk show „Vremja Pokažet“ (Čas ukáže) na štátom kontrolovanom Prvom kanáli Vydáva vyhlásenia na podporu nelegálnej anexie Krymu a uznanie nezávislosti takzvanej Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Vo svojom živom vysielaní Šejnin podporuje etnickú nenávisť medzi Ukrajincami a Rusmi, popiera zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a očierňuje Putinových oponentov v Rusku.

V súvislosti s 24. februárom 2022, dňom ruskej celoplošnej neodôvodnenej vojenskej agresie voči Ukrajine, Šejnin uviedol, že ruská operácia na Ukrajine bola nevyhnutná a jej účelom je prinútiť ukrajinské orgány zachovať mier.

Preto aktívne podporuje činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

15.3.2022

888.

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (po rusky: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Expert výboru Štátnej dumy Ruskej federácie pre záležitosti SNŠ a vzťahy s krajanmi

Filmový producent, televízny a rozhlasový moderátor

Člen verejnej rady Ministerstva obrany Ruskej federácie

Dátum narodenia: 18.11.1967

Miesto narodenia: Šachtiorsk, región Donbas, Ukrajina

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitrij Kulikov je prokremeľský propagandista. Vydával verejné vyhlásenia na štátnych televíznych kanáloch v súlade s kremeľským naratívom v súvislosti so situáciou v regióne Donbas. Odôvodňoval tiež kroky ruských orgánov ohrozujúce celistvosť a územnú zvrchovanosť Ukrajiny, ako napríklad pozastavenie vykonávania Minských dohôd alebo rozhodnutie uznať „nezávislé republiky Doneck a Luhansk“).

Preto aktívne podporuje činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

15.3.2022

889.

Konstantin Lvovich ERNST (po rusky: Константин Львович ЭРНСТ)

generálny riaditeľ ruského Prvého kanála (po rusky: Первый канал)

Dátum narodenia: 6.2.1961

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Konstantin Ernst je generálnym riaditeľom ruského Prvého kanála – jednej z najväčších ruských mediálnych spoločností, ktorú ruské orgány už mnoho rokov využívajú na účely propagandy. V tejto funkcii je zodpovedný za organizovanie a šírenie protiukrajinskej propagandy ruských orgánov.

Získal aj najvyššie štátne vyznamenania vrátane rádu Za služby vlasti, Rádu priateľstva, ďakovných listov a cien od vlády a prezidenta Ruskej federácie, ako aj medailu „Účastníkovi vojenskej operácie v Sýrii“.

Podporuje preto činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

890.

Marina Vladimirovna SECHINA (po rusky: Марина Владимировна СЕЧИНА)

Vlastníčka spoločnosti LLC „Stankoflot“

Dátum narodenia: 1962

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Marina Sešina je bývalá manželka Igora Sešina, generálneho riaditeľa spoločnosti Rosneft. Využívala na osobný prospech väzby na rôznych aktérov ruskej vlády a na ruské obchodné štruktúry vrátane svojho bývalého manžela.

Podniky, ktoré vlastní Sešina, sa podieľali na príprave zimných olympijských hier v Soči v roku 2014. Vlastní spoločnosť LLC „Stankoflot“, ktorá bez verejnej súťaže získava zmluvy so Štátnou spoločnosťou na pomoc pri vývoji, výrobe a vývoze priemyselných produktov s vyspelou technológiou (Rostec) (State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product (Rostec)). Okrem toho je riaditeľkou FTSSR CJSC a vlastníčkou podielu v RK-Telekom.

Má teda prospech z ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny a má tiež prospech z vlády Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

15.3.2022

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (po rusky: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Vlastník finančnej a priemyselnej skupiny Nafta Moscow

Člen Rady Federácie z Dagestanskej republiky

Dátum narodenia: 12.3.1966

Miesto narodenia: Derbent, Dagestan, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Sulejman Kerimov je vlastníkom finančnej a priemyselnej skupiny Nafta Moscow. Výška vlastného imania Kerimova a jeho rodiny sa odhaduje na 9,8 miliardy USD. Dostal veľké sumy peňazí od Sergeja Roldugina, ktorý je správcom majetku Vladimíra Putina.

Kerimov sa 24. februára 2022 zúčastnil stretnutia oligarchov s Vladimírom Putinom v Kremli, aby prediskutovali vplyv realizovaného postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najužšieho kruhu oligarchov blízkych Vladimírovi Putinovi a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

15.3.2022

 

 

 

Je teda popredným podnikateľom pôsobiacim v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (po rusky: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Výkonný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Yandex NV

Dátum narodenia: 28.12.1981

Miesto narodenia: Jerevan, Arménsko

Štátna príslušnosť: arménska

Pohlavie: muž

Tigran Chudaverdian je výkonným riaditeľom spoločnosti Yandex – jednej z popredných technologických spoločností v Rusku, ktorá sa špecializuje na inteligentné produkty a služby založené na strojovom učení. Bývalý tlačový vedúci spoločnosti Yandex obvinil spoločnosť z toho, že je „kľúčovým prvkom v zatajovaní informácií o vojne“ na Ukrajine zo strany Ruska. Táto spoločnosť okrem toho varovala ruských používateľov hľadajúcich správy o vojne na Ukrajine vo svojich vyhľadávačoch pred nedôveryhodnosťou informácií na internete po tom, čo ruská vláda pohrozila ruským médiám v súvislosti s obsahom, ktorý uverejňujú.

15.3.2022

 

 

 

Chudaverian sa 24. februára 2022 zúčastnil stretnutia oligarchov s Vladimírom Putinom v Kremli, aby prediskutovali vplyv postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najužšieho kruhu oligarchov blízkych Vladimírovi Putinovi a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Okrem toho je tiež jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY/Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(po rusky: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Generálny riaditeľ a riaditeľ spoločnosti EuroChem Group AG

Dátum narodenia: 29.9.1973

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vladimír Raševský je generálnym riaditeľom a riaditeľom spoločnosti EuroChem Group AG, jednej z najväčších výrobcov minerálnych hnojív na svete. Predtým (v rokoch 2004 až 2020) bol generálnym riaditeľom uhoľnej spoločnosti JSC SUEK. Ide o veľké ruské spoločnosti, ktorých spoločným vlastníkom je ruský miliardár Andrej Melničenko a ktoré vytvárajú a poskytujú podstatné príjmy ruskej vláde. Spolupracujú aj s ruskými orgánmi vrátane Vladimíra Putina. Spoločnosti skupiny Eurochem dodávali dusičnan amónny do okupovaných oblastí Donbasu. Spoločnosť SUEK podpísala zmluvy s Krymskými sanatóriami pre programy v oblasti zdravia zamestnancov.

Podporuje teda materiálne alebo finančne vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, alebo má z nej prospech.

Raševský sa 24. februára 2022 zúčastnil stretnutia oligarchov s Vladimírom Putinom v Kremli, aby prediskutovali vplyv postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najužšieho kruhu oligarchov blízkych Vladimírovi Putinovi a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

15.3.2022

Subjekty

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

57.

ROSNEFT AERO (RN AERO) (po rusky: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adresa: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Telefón: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (fax)

Webové sídlo: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Email: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero dodáva letecké palivo letisku Simferopol, ktoré poskytuje letecké spojenie medzi územím protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopolom a Ruskom. Prispieva tak k začleňovaniu Krymského polostrova do Ruskej federácie.

Spoločnosť Rosneft Aearo preto materiálne alebo finančne podporuje konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

58.

JSC ROSOBORONEXPORT (po rusky: AO Рособоронэкспорт)

Adresa: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Telefón: +7 (495) 739 60 17/+7 (495) 534 61 40

Webové sídlo: http://roe.ru/eng/

Email: roe@roe.ru

Rosoboronexport je jediným oficiálnym štátnym sprostredkovateľským subjektom Ruska pre vývoz a dovoz vojenských výrobkov, technológií a služieb a výrobkov, technológií a služieb s dvojakým použitím. Rosoboronexport je dcérskou spoločnosťou Rostec-u, štátom vlastnenej spoločnosti, ktorá kontroluje výskum a vývoj vojenských technológií a vlastní niekoľko výrobných zariadení, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri dodávaní uvedených technológií na miesto bojov. Obchod so zbraňami je pre ruskú vládu dôležitým zdrojom tvrdej meny. Využíva sa aj na dosahovanie hospodárskych a strategických cieľov Ruska. V rokoch 2000 až 2020 spoločnosť Rosoboronexport predala zahraničným zákazníkom zbrane v hodnote 180 miliárd USD.

Spoločnosť Rosoboronexport teda pôsobí v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, významný zdroj príjmov.

15.3.2022

59.

JSC NPO High Precision Systems (po rusky: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adresa: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

Telefón: +7 (495) 981-92-77 fax: +7 (495) 981-92-78

Email: npovk@npovk.ru

Webové sídlo: https://www.npovk.ru

High Precision Systems je ruská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vývoja a výroby zbraní. Je lídrom v oblasti inžinierstva a výroby systémov taktických balistických rakiet v Rusku. Je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rostec.

Ruské ozbrojené sily použili zbrane vyrobené spoločnosťou High Precision Systems počas protiprávnej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Spoločnosť High Precision Systems je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

60.

JSC Kurganmashzavod (po rusky: ПАО Курганмашзавод)

Adresa:, 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, , Russian Federation

Telefón: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Fax: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

Email: kmz@kmz.ru

Webové sídlo: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod je veľká ruská spoločnosť patriaca do vojensko-priemyselného komplexu. Bojové vozidlá pre pechotu BMP-3, ktoré spoločnosť Kurganmashzavod dodala ruským ozbrojeným silám, Rusko použilo počas protiprávnej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Spoločnosť Kurganmashzavod je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

61.

JSC Russian Helicopters (po rusky: AO Вертолеты России)

Adresa: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefón: +7 (495) 981-63-67

Webové sídlo: http://www.russianhelicopters.aero

Email: info@rhc.aero

Russian Helicopters je významnou ruskou spoločnosťou vyrábajúcou vrtuľníky. Vojenské helikoptéry Ka-52 („Alligator“), ktoré vyrába spoločnosť Russian Helicopters, Rusko použilo počas protiprávnej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Spoločnosť Russian Helicopters je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

62.

PJSC United Aircraft Corporation (po rusky: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adresa: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefón: +7 (495) 926-1420

Webové sídlo: https://www.uacrussia.ru/

Email: office@uacrussia.ru

Spoločnosť United Aircraft Corporation je ruský výrobca civilných a vojenských lietadiel. Spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami kontroluje 100 % výroby vojenských lietadiel v Rusku.

Bojové lietadlá vyrobené spoločnosťou United Aircraft Corporation použilo Rusko počas protiprávnej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Spoločnosť United Aircraft Corporation je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

63.

JSC United Shipbuilding Corporation (po rusky: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adresa: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Telefón: +7 495 617 33 00

Webové sídlo: https://www.aoosk.ru

Email: info@aoosk.ru

Spoločnosť United Shipbuilding Corporation je ruský štátny lodiarsky konglomerát, ktorý je hlavným dodávateľom vojnových lodí ruskému námorníctvu. Vlastní viacero lodeníc a projekčných kancelárií.

Veľká výsadková loď Pyotr Morgunov, ktorá patrí medzi plavidlá projektu 11711 a ktorú postavila spoločnosť United Shipbuilding Corporation, sa v roku 2022 zúčastnila na protiprávnej invázii Ruska na Ukrajinu. Na ruskej agresii voči Ukrajine sa zúčastnila aj hliadkovacia loď Čiernomorskej flotily Vasily Bykov z projektu 22160, ktorú tiež navrhla spoločnosť United Shipbuilding Corporation.

Projekčná kancelária Almaz, ktorú vlastní United Shipbuilding Corporation, okrem toho vypracovala projekt korvety 22800, z ktorých niektoré boli postavené v lodeniciach nachádzajúcich sa na území protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola, čo prispelo k militarizácii Krymského polostrova.

Spoločnosť JSC United Shipbuilding Corporation je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (po rusky: АО „Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод“)

Adresa: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Telefón: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Email: web@uvz.ru

Webové sídlo: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod je veľká ruská strojárska spoločnosť. Je jediným výrobcom tankov v Rusku.

Tanky T-72B3, ktoré spoločnosť Uralvagonzavod dodala ruským ozbrojeným silám, Rusko použilo počas protiprávnej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Spoločnosť Uralvagonzavod je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (po rusky: АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“)

Adresa: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefón:+7 (84371) 5-76-10, Fax: +7 (84371) 5-78-00

Webové sídlo: https://www.zdship.ru

Email: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard je jedna z najväčších lodiarskych spoločností v Rusku. Postavila hliadkovaciu loď čiernomorskej flotily Vasily Bykov, ktorá sa zúčastnila na protiprávnej invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Dňa 24. februára 2022 loď Vasily Bykov zaútočila na ukrajinských vojakov, ktorí bránili Hadí ostrov.

Spoločnosť Zelenodolsk Shipyard je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania narúšajúceho alebo ohrozujúceho územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

15.3.2022“


Top