EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1277

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1277 z 21. júla 2022, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

ST/11127/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1277/oj

21.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1277

z 21. júla 2022,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(2)

Rada je naďalej hlboko znepokojená situáciou v Sýrii. Po viac ako desiatich rokoch sa konflikt v Sýrii ani zďaleka neskončil a sýrsky režim naďalej uplatňuje svoju represívnu politiku. Sýrsky režim okrem toho poskytuje podporu, a to aj vojenskú, nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresii Ruskej federácie voči Ukrajine.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP, by sa mali doplniť štyri osoby a jeden subjekt.

(4)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.


PRÍLOHA

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

Do zoznamu uvedeného v oddiele A (Osoby) sa dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„323.

Saleh AL-ABDULLAH

(صالح عبدالله )

Dátum narodenia: 1967

Miesto narodenia: Safita, Tartous, Sýria

Pozícia: brigádny generál

Pohlavie: muž

Saleh AL-ABDULLAH je veliteľom 16. brigády, ktorá je od roku 2020 prepojená s velením ruských síl v Sýrii. Predtým bol zástupcom brigádneho generála Suhaila al-Hassana v 25. divízii sýrskej armády. Podieľa sa na nábore členov 16. brigády, aby bojovali na Ukrajine spolu s Ruskom.

V tejto funkcii je Saleh AL-ABDULLAH členom sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť „plukovník“ a rovnocenné alebo vyššie postavenie.

21.7.2022

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL)

(احمد خليل خليل)

Pohlavie: muž

Ahmed KHALIL KHALIL je spoluvlastníkom sýrskej súkromnej bezpečnostnej spoločnosti Sanad Protection and Security Services založenej v roku 2017, na ktorú dohliada Wagnerova skupina v Sýrii a ktorá pôsobí v oblasti ochrany ruských záujmov (v oblasti fosfátov, plynu a zabezpečenia ropných lokalít) v Sýrii. Využívanie prírodných zdrojov zabezpečuje sýrskemu režimu príjmy. Spoločnosť okrem toho pôsobí v nábore sýrskych žoldnierov do Líbye a na Ukrajinu.

Ahmed KHALIL KHALIL podporuje sýrsky režim a má z neho prospech.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب )

Pohlavie: muž

Nasser Deeb DEEB je spoluvlastníkom sýrskej súkromnej bezpečnostnej spoločnosti Sanad Protection and Security Services založenej v roku 2017, na ktorú dohliada Wagnerova skupina a ktorá pôsobí v oblasti ochrany ruských záujmov (v oblasti fosfátov, plynu a zabezpečenia ropných lokalít) v Sýrii. Využívanie prírodných zdrojov zabezpečuje sýrskemu režimu príjmy. Okrem toho je spoluvlastníkom spoločnosti Ella Services spolu s Khodrom Ali Taherom.

V tejto funkcii Nasser Deeb DEEB podporuje sýrsky režim a má z neho prospech.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Dátum narodenia: 1971

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: muž

Issam SHAMMOUT je vlastníkom a predsedom predstavenstva leteckej spoločnosti „Cham Wings“ a vedúcim skupiny Shammout Group, ktorá pôsobí v automobilovom, oceliarskom, leteckom, špeditérskom, stavebnom a realitnom sektore.

V tejto funkcii je Issam SHAMMOUT popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii.

21.7.2022“;

2.

Do zoznamu uvedeného v oddiele B (Subjekty) sa dopĺňa tento záznam:

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„82.

Sanad Protection and Security Services

(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)

Typ spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum vytvorenia: 22. októbra 2017

Ústredie: Damask

Sanad Protection and Security Services je sýrska súkromná bezpečnostná spoločnosť založená v roku 2017, na ktorú dohliada Wagnerova skupina v Sýrii a ktorá pôsobí v oblasti ochrany ruských záujmov (v oblasti fosfátov, plynu a zabezpečenia ropných lokalít) v Sýrii. Využívanie prírodných zdrojov zabezpečuje sýrskemu režimu príjmy. Spoločnosť okrem toho pôsobí v nábore sýrskych žoldnierov do Líbye a Ukrajiny. Spoločnosť podporuje sýrsky režim a má z neho prospech.

21.7.2022“.


Top