EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0849

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/849 z 30. mája 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

ST/8912/2022/INIT

OJ L 148, 31.5.2022, p. 52–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/849/oj

31.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/52


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/849

z 30. mája 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP (1).

(2)

Rada 27. mája 2021 prijala rozhodnutie (SZBP) 2021/855 (2), ktorým sa platnosť reštriktívnych opatrení stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP predĺžila do 1. júna 2022.

(3)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2013/255/SZBP by sa platnosť reštriktívnych opatrení v ňom uvedených mala predĺžiť do 1. júna 2023.

(4)

Záznamy týkajúce sa 18 fyzických osôb a 13 subjektov na zozname fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP by sa mali aktualizovať a zmeniť.

(5)

Zo zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP by sa mali vypustiť záznamy týkajúce sa dvoch zosnulých osôb.

(6)

Záznam o jednej fyzickej osobe by sa mal vypustiť zo zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP na základe rozsudku Všeobecného súdu zo 16. marca 2022.

(7)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii“.

2.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 1. júna 2023. Pravidelne sa preskúmava. Podľa potreby sa môže obnoviť alebo zmeniť, ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté.“

3.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. mája 2022

Za Radu

predsedníčka

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/855 z 27. mája 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 188, 28.5.2021, s. 90).


PRÍLOHA

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

V oddiele A (Osoby) sa vypúšťajú tieto záznamy:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra.

2.

V oddiele A (Osoby) nasledovné záznamy nahrádzajú zodpovedajúce záznamy na zozname:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„3.

Ali MAMLUK

(alias: Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Dátum narodenia: 19.2.1946

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. diplomatického pasu 983

Pohlavie: mužské

Viceprezident Sýrskej arabskej republiky pre bezpečnostné záležitosti. Bývalý riaditeľ Úradu národnej bezpečnosti. Bývalý riaditeľ sýrskej spravodajskej služby zapojený do násilností proti demonštrantom.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(alias Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Miesto narodenia: Džabla, Sýria

Hodnosť: brigádny generál

Pohlavie: mužské

Bývalý vedúci politickej bezpečnostnej služby v Dara’a. Zapojený do násilností proti demonštrantom. Člen rodiny Asadovcov; bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

9.5.2011

28.

Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti v odvetviach telekomunikácií, ropného, plastového a tabakového priemyslu a udržiava blízke obchodné vzťahy s Máhirom al-Asadom (Maher al-Assad). Je zapojený do činností v oblasti pašovania.

Prostredníctvom svojich podnikateľských činností má zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

Spoločník Máhira al-Asada (Maher al-Assad), a to aj prostredníctvom svojich obchodných činností.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(alias Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii pôsobiaci v sektoroch ocele, médií, spotrebného tovaru a ropy vrátane obchodovania s uvedeným tovarom. Má finančné podiely a/alebo zastáva vyššie výkonné pozície vo viacerých spoločnostiach a subjektoch v Sýrii, najmä Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV a Sama Satellite Channel.

Ayman Jabir prostredníctvom svojej spoločnosti Al Jazira financoval dovoz ropy do Sýrie od spoločnosti Overseas Petroleum Trading.

Prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov má Ayman Jabir zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

Poskytuje priamu podporu činnostiam milícií spojených s režimom známych ako Šabíha a/alebo Suqur as-Sahraa a zohráva vedúcu úlohu v rámci týchto činností. Je čestným predsedom združenia „Wafa lil-Watan“ (vernosť vlasti), ktoré poskytuje pomoc rodinám sýrskych vojakov a milícií.

Spoločník Rámího Machlúfa (Makhlouf) prostredníctvom svojich podnikateľských činností a spoločník Máhira al-Asada (Maher al-Assad) prostredníctvom svojej úlohy, ktorú zohráva v milíciách spojených s režimom.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v spoločnostiach Amir Group a Cham Holding, dvoch konglomerátoch pôsobiacich v oblastiach nehnuteľností, cestovného ruchu, dopravy a vo finančnom sektore. Predseda obchodnej rady Sýrie a Ruska, prostredníctvom ktorej zohráva významnú úlohu v hospodárskych vzťahoch s Ruskou federáciou.

Samir Hassan podporuje vojenské úsilie sýrskeho režimu peňažnými darmi.

Samir Hassan je spojený s osobami, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú. Spojený je najmä s Rámím Machlúfom (Makhlouf) a Issamom Anboubom, ktorých Rada označila a ktorí majú zo sýrskeho režimu prospech.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre telekomunikácie a technológie, vo funkcii aspoň do apríla 2014. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu. Bývalý riaditeľ Agentúry pre plánovanie a medzinárodnú spoluprácu (PICC). PICC je vládna agentúra pridružená k úradu predsedu vlády a vypracúva najmä päťročné plány so všeobecnými usmerneniami pre hospodársku a rozvojovú politiku vlády.

27.2.2012

139.

Generálmajor Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý predseda Bezpečnostného výboru južného regiónu v rokoch 2018 – 2020. Bývalý riaditeľ sýrskej všeobecnej spravodajskej služby. Generálmajor. Od apríla 2012 do 2. decembra 2018 bol vedúcim oddelenia sýrskej politickej bezpečnostnej služby v Homse (nástupca brigádneho generála Nasra al-Aliho). Od 3. decembra 2018 riaditeľ sýrskej politickej bezpečnostnej služby. Riaditeľ oddelenia všeobecnej spravodajskej služby od roku 2019. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Ďalšie informácie: HESCO Engineering and Construction Company Ltd je registrovaná na tej istej londýnskej adrese ako britská firma, Savero Ltd.

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ, ktorý pôsobí v Sýrii a má podiely a/alebo vykonáva činnosť v odvetví strojárstva, stavebníctva a ropy a zemného plynu. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v mnohých spoločnostiach a subjektoch v Sýrii, najmä v HESCO Engineering and Construction Company, významnej strojárskej a stavebnej spoločnosti.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adresa: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Pohlavie: mužské

Zastáva vysokú riadiacu pozíciu v spoločnosti Hamsho Trading. Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v Hamsho Trading, dcérskej spoločnosti Hamsho International označenej Radou, poskytuje podporu sýrskemu režimu. Je tiež v spojení s označeným subjektom Hamsho International.

Je tiež viceprezidentom Sýrskej rady pre železo a oceľ spolu s označenými prorežimnými podnikateľmi, ako je napríklad Ayman Jabir. Medzi aktíva spoločnosti Hamsho patrí spoločnosť Syrian Metal Industries, oceliarsky závod mimo Damasku, ktorému spoločnosť Hamsho dodávala kovový šrot, ktorý počas vojny rabovali provládne milície. Je tiež spoločníkom prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Hodnosť: brigádny generál

Pohlavie: mužské

Brigádny generál Muhammad Hasouri je vysokým dôstojníkom sýrskych vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011. Zastával pozíciu náčelníka štábu 50. brigády vzdušných síl a zástupcu veliteľa leteckej základne Šajrát. Brigádny generál Muhammad Hasouri pôsobí v oblasti šírenia chemických zbraní a 4. apríla 2017 sa podieľal na chemickom masakre v Chán Šajchúne. Ako vysoký vojenský dôstojník je zodpovedný za násilné represie proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Dátum narodenia: 1954

Miesto narodenia: Hamá, Sýria

Hodnosť: generálmajor

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér Hasaky, vymenovaný prezidentom Baššárom al-Asadom (Bashar al-Assad), s ktorým je aj spojený.

Má hodnosť generálmajora, je vysokým dôstojníkom a bývalým náčelníkom štábu sýrskych vzdušných síl.

Ako vysoký dôstojník sýrskych vzdušných síl je zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii vrátane použitia chemických zbraní pri útokoch sýrskeho režimu počas jeho funkčného obdobia ako náčelníka štábu sýrskych vzdušných síl, ako sa uvádza v správe spoločného vyšetrovacieho mechanizmu zriadeného Organizáciou Spojených národov.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: spoluvlastník spoločnosti Zubaidi and Qalei LLC, riaditeľ Agar Investment Company; generálny riaditeľ spoločnosti Al Zubaidi a Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; riaditeľ a vlastník spoločnosti Zubaidi Development Company; spoluvlastník Enjaz Investment Company

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý výrazne investoval do stavebníctva vrátane 50 % podielu v spoločnosti Zubaidi and Qalei LLC, ktorá stavia luxusné turistické stredisko Grand Town a s ktorou režim uzavrel dohodu na 45 rokov výmenou za 19 – 21 % podiel z jej príjmov. Khaled al-Zubaidi má zo sýrskeho režimu prospech a/alebo mu poskytuje podporu prostredníctvom svojich obchodných činností, najmä prostredníctvom uvedeného podielu na stavbe strediska Grand Town.

Khaled Zubaidi podpísal prostredníctvom jednej zo svojich spoločností „Hijaz Company“ sponzorskú zmluvu (v hodnote 350 000  USD) so sýrskym futbalovým klubom „Wihda FC“. Od roku 2019 člen Federácie sýrskych komôr cestovného ruchu.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Dátum narodenia: 2.1.1962

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Štátna príslušnosť: sýrska

Číslo cestovného pasu: N 011612445, číslo vydania 002-17-L022286 (miesto vydania: Sýrska arabská republika)

Číslo preukazu totožnosti: 010-30208342 (miesto vydania: Sýrska arabská republika)

Pozícia: spoluzakladateľ a väčšinový akcionár spoločností Apex Development and Projects LLC a zakladateľ A'ayan Company for Projects and Equipment

Pohlavie: mužské

Významný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii so značnými investíciami v stavebníctve vrátane kontrolného 90 % podielu v spoločnosti Apex Development and Projects LLC, ktorá vytvorila spoločný podnik v hodnote 34,8 milióna USD na účely realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte Marota City. Prostredníctvom svojej účasti na výstavbe Marota City má Mohammed Nazer Jamal Eddin prospech zo sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu. V máji 2019 Jamal Eddin založil spoločnosť „Trillium Private JSC“ s hodnotou 15 miliónov SYP, ktorá sa podieľa na obchodovaní so stavebnými materiálmi a elektrickými výrobkami.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

Image 1
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Dátum narodenia: september 1962

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: podnikateľ

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii so značnými investíciami v sektore stavebníctva a letectva. Mazin al-Tarazi má prostredníctvom svojich investícií a činností prospech zo sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu. Mazin al-Tarazi konkrétne uzavrel dohodu so spoločnosťou Damascus Cham Holdings o investícii vo výške 320 miliónov USD do realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte Marota City. Získal tiež licenciu na prevádzku súkromnej leteckej spoločnosti v Sýrii. V septembri 2019 založil spoločnosť „al-Dana Group Investments LLC“ s hodnotou 25 miliónov SYP, ktorá je zapojená do vývozu a investovania do zariadení cestovného ruchu a komerčných komplexov.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Dátum narodenia: 20.5.1973

Miesto narodenia: Homs, Syria/Latakia, Sýria

Štátna príslušnosť: sýrska, turecká

Číslo tureckého cestovného pasu: U 09471711 (miesto vydania Turecko; platný do: 21.7.2024)

Sýrske národné číslo: 06010274705

Adresa: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Samer Foz poskytuje sýrskemu režimu finančnú a inú podporu vrátane financovania provládnych milícií v Sýrii (Military Security Shield Forces) a sprostredkúvania obchodu s obilninami. Vďaka svojmu prepojeniu na sýrsky režim má finančný prospech z prístupu k obchodným príležitostiam v rámci obchodu so pšenicou a rekonštrukčných projektov.

Samer Foz otvoril v roku 2021 rafinériu cukru („Samer Foz Factory“) na podporu cieľa sýrskeho režimu zvýšiť výrobu cukru v celej krajine.

21.1.2019

287.

Hussam AL QATARJI

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Dátum narodenia: 1982

Miesto narodenia: Rakka, Sýria

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: výkonný riaditeľ Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý je zároveň poslancom sýrskeho parlamentu. Al Qatarji podporuje sýrsky režim a má z neho prospech, keďže umožňuje obchodné dohody s režimom zamerané na ropu a pšenicu a zároveň má z nich zisky.

Hussam Al Qatarji so svojou rodinou získal licenciu na založenie novej banky, Národnej islamskej banky. Rodina od vlády zároveň prostredníctvom jednej zo svojich spoločností Nabd Contracting and Construction získala novú cementáreň. Založením spoločnosti Arman Hotel and Tourist Management LLC svoj vplyv rozšírili aj na odvetvie cestovného ruchu. S ministerstvom cestovného ruchu vstúpili do spoločného podniku „Bere Aleppo Private JSC“. Hussam Al Qatarji a jeho rodina vedú aj milície v Aleppe. V októbri 2021 podpísala Qatirjiho spoločnosť BS Company for Oil Services dohodu o režime dodávky paliva pre čerpacie stanice v oblastiach pod kontrolou režimu.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Dátum narodenia: 4.3.1976

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: predseda obchodnej komory pre provinciu okolie Damasku

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; pokladník Federácie sýrskych obchodných komôr

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má z režimu prospech a podporuje ho. Vlastník viacerých podnikov a holdingových spoločností, ktorý má podiely a vykonáva činnosti v rôznych hospodárskych odvetviach, ako sú napríklad nehnuteľnosti, luxusné hotely a obchodné centrá. Waseem al-Kattan si rýchlo získal poprednú pozíciu v obchodných kruhoch tým, že uvalil dane na tovar prepašovaný do obliehanej oblasti Východnej Ghúty, v súčasnosti sa zapája do agresívnych foriem klientelizmu v prospech režimu. Waseem al-Kattan má vďaka úzkym väzbám na režim zvýhodnený prístup k verejným súťažiam, ako aj licenciám a zákazkám, ktoré zadávajú vládne orgány, z čoho má finančný prospech.

V roku 2020 bol Al-Kattan zvolený za člena obchodnej komory v Damasku. Sýrska vláda ho v novembri 2021 vymenovala za tajomníka Federácie sýrskych obchodných komôr napriek tomu, že vo voľbách prehral.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاهر)

Dátum narodenia: 1976

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: riaditeľ a vlastník spoločnosti Ella Media Services; zakladajúci partner spoločností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; predseda predstavenstva a zakladajúci partner spoločnosti Syrian Hotel Management Company; riaditeľ a vlastník spoločnosti Ematel

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva vrátane súkromnej bezpečnosti, maloobchodného predaja mobilných telefónov, správy hotelov, reklamných služieb, vnútroštátnych prevodov peňazí, alkoholických a nealkoholických nápojov.

Podporuje sýrsky režim a má z neho prospech prostredníctvom spolupráce v rámci svojej podnikateľskej činnosti a svojho zapojenia do pašovania a špekulácií. Khodr Ali Taher vlastní niekoľko spoločností a je spoluzakladateľom ďalších. Jeho obchodné vzťahy s režimom zahŕňajú účasť na spoločnom podniku so sýrskou spoločnosťou pre dopravu a cestovný ruch, v ktorej dvojtretinový podiel vlastní ministerstvo cestovného ruchu.

17.2.2020“

3.

V oddiele B (Subjekty) nasledovné záznamy nahrádzajú zodpovedajúce záznamy na zozname:

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Vo vlastníctve Rámího Machlúfa (Rami Makhlouf). Sýrska najväčšia realitná spoločnosť a realitný a investičný subjekt spoločnosti Cham Holding; poskytuje finančné prostriedky sýrskemu režimu.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(alias Sunduq al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus, Syria

Tel.: +963 112110059 / 963 112110043

Fax: +963 933333149

Vo vlastníctve Rámího Machlúfa (Rami Makhlouf). poskytuje finančné prostriedky sýrskemu režimu.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria, P.O. Box 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy

Webové sídlo: http://syriatel.sy/

poskytuje režimu finančnú podporu sýrskemu režimu, na základe licenčnej zmluvy vypláca vláde minimálne 50 % svojich ziskov

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria

Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719

E-mail:info@metallic-sy.com a shaamco@mail.sy

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého vybavenia centrom CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syria

Tel.: +963 11 5111352

Fax: +963 11 5110117

E-mail: info@syronics.com.sy

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého vybavenia centrom CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria

a

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria

a

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria

Tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého vybavenia centrom CERS.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon

Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon

Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon

Tel.: +961 1 741666

Fax: +961 1 738214

Webové sídlo: www.slcb.com.lb

Dcérska spoločnosť Commercial Bank of Syria, ktorá sa už nachádza na zozname. Finančne podporuje sýrsky režim.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria (Sýrska centrálna banka)

Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria

Poštová adresa: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254

Tel.: +961011 - 9985

E-mail: info@cb.gov.sy

Webové sídlo: https://www.cb.gov.sy/

Finančne podporuje sýrsky režim.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(alias Banias; Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria

352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs

Dcérska spoločnosť General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcia ministerstva pre ropný priemysel a nerastné zdroje. Ako taká poskytuje sýrskemu režimu finančnú podporu.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(alias Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria

Tel.: 963-3125-16401

Fax: 963-3124-70101

E-mail: homs-refine@mail.sy

Dcérska spoločnosť General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcia ministerstva pre ropný priemysel a nerastné zdroje. Ako taká poskytuje sýrskemu režimu finančnú podporu.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group) Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Skupina Hamsho, okolie Damasku – severný obchvat, Hamsho pre obchod a stavebníctvo

E-mail: info@hamsho-group.com

Tel.: 00963 (11) 3227530

Dcérska spoločnosť Hamsho International, subjektu, ktorý označila Rada.

Hamsho Trading je teda v spojení s Hamsho International, subjektom, ktorý označila Rada.

Podporuje sýrsky režim prostredníctvom svojich pobočiek vrátane Syria Steel. Prostredníctvom svojich pobočiek je v spojení so rôznymi skupinami, napríklad prorežimnými milíciami Šabíha.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Typ subjektu: súkromná spoločnosť

Odvetvie podnikania: dovoz/vývoz; cestná nákladná doprava; dodávky ropy a komodít

Meno riaditeľa/manažment: Hussam Al Qatarji, generálny riaditeľ (označený Radou)

Konečný užívateľ výhod: Hussam Al Qatarji (označený Radou)

Sídlo: Mazzah, Damask, Sýria

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Významná spoločnosť pôsobiaca vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva. Al Qatarji Company, ktorej predstavenstvo vedie označená osoba Hussam Al Qatarji, člen Sýrskeho ľudového zhromaždenia, podporuje sýrsky režim a má z neho prospech uľahčovaním obchodu s palivom, so zbraňami a s muníciou medzi režimom a rôznymi aktérmi vrátane ISIL (Dá’iš) pod zámienkou dovozu a vývozu potravín, podporou milícií, ktoré bojujú na strane režimu a využívaním svojich väzieb s režimom na rozšírenie svojej obchodnej činnosti.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: spoločnosť založená podľa súkromného práva vo verejnom vlastníctve

Odvetvie podnikania: developerská činnosť v oblasti nehnuteľností

Meno riaditeľa/manažment: Adel Anwar al-Olabi, predseda predstavenstva a guvernér provincie Damask (označený Radou)

Konečný užívateľ výhod: guvernorát Damasku

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia: Rámí Machlúf (Rami Makhlouf) (označený Radou); Samer Foz (označený Radou); Mazen Tarazi (označený Radou); Talas Group, ktorú vlastní podnikateľ Anas Talas (označený Radou); Khaled al-Zubaidi (označený Radou)

Režim založil spoločnosť Damascus Cham Holding ako investičný subjekt guvernorátu Damasku s cieľom spravovať nehnuteľnosti guvernorátu Damasku a realizovať projekt Marota City, luxusný realitný projekt, ktorý sa zakladá na vyvlastnených pozemkoch, najmä podľa dekrétu č. 66 a zákona č. 10.

Spoločnosť Damascus Cham Holding (ktorej predsedom predstavenstva je guvernér Damasku) prostredníctvom riadenia realizácie projektu Marota City podporuje sýrsky režim a má z neho prospech a poskytuje výhody podnikateľom s úzkym prepojením na režim, ktorí s týmto subjektom uzavreli v rámci verejno-súkromných partnerstiev lukratívne dohody.

17.2.2020“


Top