EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0837

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/837 z 30. mája 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

ST/8617/2022/INIT

OJ L 147I , 30.5.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/837/oj

30.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 147/3


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/837

z 30. mája 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 20. septembra 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 (1).

(2)

Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu, ktorú predstavujú ISIL (Dá’iš) a al-Káida a osoby, skupiny, podniky a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, by sa na zoznamy osôb, skupín, podnikov a subjektov uvedené v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2016/1693 mali doplniť dve osoby a jedna skupina.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2016/1693 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. mája 2022

Za Radu

predsedníčka

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1693 z 20. septembra 2016 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené, a o zrušení spoločnej pozície 2002/402/SZBP (Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2016, s. 25).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2016/1693 sa mení takto:

1.

Pod nadpis „A. Osoby podľa článkov 2 a 3“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

„10.

Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-‘Askari); dátum narodenia: 1977; miesto narodenia: Damask, Sýria; pohlavie: muž; štátna príslušnosť: sýrska (predpokladá sa).

11.

Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); dátum narodenia: 1973; pohlavie: muž; štátna príslušnosť: jordánska (predpokladá sa).“

2.

Pod nadpis „B. Skupiny, podniky a subjekty podľa článku 3“ sa dopĺňa tento záznam:

„3.

Hurras AL-DIN (HaD) (alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).“.


Top