EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0636

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/636 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/338 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám

ST/8044/2022/INIT

OJ L 117, 19.4.2022, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/636/oj

19.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/34


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/636

z 13. apríla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/338 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 28. februára 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/338 (1), ktorým sa zriadilo opatrenie pomoci s finančnou referenčnou sumou 450 000 000 EUR určenou na pokrytie dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám.

(2)

Rada 23. marca 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/471 (2), ktorým sa zmenilo rozhodnutie (SZBP) 2022/338 a ktorým sa finančná referenčná suma zvýšila na 900 000 000 EUR.

(3)

Vzhľadom na prebiehajúcu ozbrojenú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine by sa finančná referenčná suma mala zvýšiť o ďalších 450 000 000 EUR a trvanie opatrenia pomoci by sa malo predĺžiť o 24 mesiacov.

(4)

Rozhodnutie (SZBP) 2022/338 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2022/338 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Obdobie trvania opatrenia pomoci je 60 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.“

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s opatrením pomoci je 1 350 000 000 EUR.“

3.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V súlade s článkom 29 ods. 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže správca opatrení pomoci zaslať po prijatí tohto rozhodnutia výzvu na zaplatenie príspevkov až do výšky 1 350 000 000 EUR. Finančné prostriedky, ktorých sa výzva správcu opatrení pomoci týka, sa použijú len na úhradu výdavkov v rámci limitov schválených výborom zriadeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravnom rozpočte na rok 2022 a v rozpočtoch na nasledujúce roky zodpovedajúcich opatreniu pomoci.“

4.

V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Výdavky súvisiace s vykonávaním opatrenia pomoci sú oprávnené od 1. januára 2022 do dátumu, ktorý určí Rada. Aspoň 66 % finančnej referenčnej sumy pokrýva výdavky, ktoré vznikli od 11. marca 2022.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/338 z 28. februára 2022 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2022, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/471 z 23. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/338 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám (Ú. v. EÚ L 96, 24.3.2022, s. 43).


Top