EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0596

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/596 z 11. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

ST/6859/2022/INIT

OJ L 114, 12.4.2022, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/596/oj

12.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/68


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/596

z 11. apríla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie 2011/235/SZBP (1).

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP zastáva názor, že by sa platnosť reštriktívnych opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí mala predĺžiť do 13. apríla 2023.

(3)

Tri osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP zomreli a záznamy o nich by sa mali z uvedenej prílohy vypustiť. Rada tiež dospela k záveru, že záznamy o 25 osobách uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP by sa mali aktualizovať.

(4)

Rozhodnutie 2011/235/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/235/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2023. Pravidelne sa preskúmava. Predlžuje sa alebo mení podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 11. apríla 2022.

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2011/235/SZBP („Zoznam osôb a subjektov podľa článkov 1 a 2“) sa mení takto:

1.

V zozname s názvom „Osoby“ sa vypúšťajú záznamy č. 27 (ZARGAR Ahmad), č. 38 (FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) a č. 41 (HEJAZI Mohammad).

2.

Záznamy o týchto 25 osobách sa nahrádzajú takto:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1961

pohlavie: muž

Od 20. septembra 2021 riaditeľ univerzity a vyššieho národného výskumného ústavu v oblasti obrany. Bývalý hlavný poradca pre bezpečnostné záležitosti pri náčelníkovi generálneho štábu ozbrojených síl. Od roku 2005 do začiatku roka 2015 riaditeľ iránskej štátnej polície. Od januára 2011 do začiatku roku 2015 aj riaditeľ iránskej počítačovej polície (zaradená na zoznam EÚ). Jednotky pod jeho velením brutálne napádali účastníkov pokojných demonštrácií a 15. júna 2009 uskutočnili násilný nočný útok na internát Teheránskej univerzity. Bývalý riaditeľ iránskeho veliteľstva na podporu jemenského obyvateľstva.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

pohlavie: muž

Od novembra 2020 sudca Najvyššieho súdu. Bývalý predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 28. Taktiež považovaný za osobu zodpovednú za odsúdenie členov bahájskej komunity. Rozhodoval v povolebných veciach. Udelil dlhodobé tresty odňatia slobody na základe nespravodlivých procesov so sociálnymi a politickými aktivistami a žurnalistami, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom a sociálnym a politickým aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

miesto nar.: Ažíh (Irán)

dátum nar.: okolo 1956

pohlavie: muž

Od júla 2021 predseda sudcovského zboru. Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov. Od septembra 2009 do roku 2014 generálny prokurátor Iránu. Bývalý zástupca predsedu sudcovského zboru (2014 do júla 2021) a hovorca sudcovského zboru (2010 – 2019). Od roku 2005 do roku 2009 minister pre spravodajstvo. Keď bol počas volieb v roku 2009 ministrom pre spravodajstvo, spravodajský agenti pod jeho velením niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie stoviek aktivistov, žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali od nich pod nátlakom falošné priznania. Okrem toho boli politické osobnosti nútené k falošným priznaniam počas neznesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie, vydieranie a zastrašovanie rodinných príslušníkov.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said (alias MORTAZAVI Saeed)

miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán)

dátum nar.: 1967

pohlavie: muž

Vedúci systému sociálneho zabezpečenia od roku 2011 do roku 2013. Do augusta 2009 generálny prokurátor Teheránu. Ako generálny prokurátor Teheránu vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie ukázalo, že je priamo zodpovedný za zadržanie troch väzňov, ktorí následne zomreli vo väzbe. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb. Dňa 19. augusta 2015 stiahol voči nemu iránsky súd obvinenia z mučenia a smrti troch mladých mužov v detenčnom centre Kahrízak v roku 2009. Odsúdený na trest odňatia slobody v roku 2017 a prepustený v septembri 2019. V auguste 2021 vydal Najvyšší súd Iránu rozsudok, ktorým v plnej miere podporil Saida Mortazaviho a zrušil jeho predchádzajúci dvojročný trest odňatia slobody.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

pohlavie: muž

Od roku 2019 sudca Špeciálneho súdu pre finančnú trestnú činnosť, úsek 4. Bývalý predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 15. Vyšetrovací sudca teheránskeho súdu. Má na starosti povolebné prípady, ako sudca predsedal politickým procesom v lete 2009, v rámci takýchto procesov odsúdil na smrť dvoch monarchistov. Viac ako stovke politických väzňov, aktivistom za ľudské práva a demonštrantom udelil dlhodobé tresty odňatia slobody.

Podľa dostupných informácií vydával podobné rozsudky v rozpore so zásadami spravodlivého procesu aj v roku 2018.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu, riaditeľ 13. sekcie. Zástupca výkonného riaditeľa nadácie Setad-e Dieh. Predsedajúci sudca Mašhadského revolučného súdu (2001 – 2011). Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne (od leta 2009 do leta 2011 ich mohlo byť až 550), pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein (alias ESMAILI Gholam Hossein)

pohlavie: muž

Od augusta 2021 riaditeľ kancelárie iránskeho prezidenta Raisiho. Od apríla 2019 do júla 2021 hovorca sudcovského zboru. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Bývalý predseda Organizácie iránskych väzníc. V tejto funkcii pomáhal pri hromadnom zadržiavaní politických demonštrantov a zakrývaní násilia vo väzenskom systéme.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

pohlavie: muž

Poslanec parlamentu (od februára 2020) a predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničné veci. Bývalý poradca iránskej Vysokej rady pre ľudské práva (do roku 2019). Bývalý tajomník Vysokej rady pre ľudské práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra. Ako predseda Výboru článku 10 zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických strán.

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie. Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

pohlavie: muž

Od roku 2015 riaditeľ bloku 5 a zodpovedný za samoväzbu vo väznici Radžaišhar zaradenej na zoznam EÚ; do júla 2010 dozorca v bloku 1 vo väznici Radžaišhar, Karadž. Viaceré bývalé zadržané osoby nahlásili, že používal mučenie a dával rozkazy, ktorými sa väzňom zabraňovalo prijať zdravotnú pomoc. Podľa záznamu jednej z osôb zadržaných vo väznici Radžaišhar ju všetci dozorcovia tvrdo bili, a to s plným vedomím Akhariana. Existuje tiež aspoň jeden nahlásený prípad zlého zaobchádzania a úmrtia zadržaného, Mohsena Beikvanda, pod Akharianovým dozorom. Beikvand zomrel v septembri 2010. Podľa dôveryhodných tvrdení iných väzňov bol zabitý na príkaz Hassana Akhariana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

miesto nar.: Dezfúl (Irán)

dátum nar.: 20.5.1956

pohlavie: muž

Do 25. augusta 2021 minister spravodlivosti. Bývalý riaditeľ špeciálneho vyšetrovacieho úradu. Do júla 2016 námestník ministra vnútra a riaditeľ verejného registra. V apríli 2014 poradca disciplinárneho súdu pre sudcov. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Ako predseda teheránskeho sudcovského zboru zodpovedá za porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie, odopieranie práv väzňom a vysoký počet popráv.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1983

pohlavie: muž

Vedúci kybernetickej skupiny „Ášíáneh“ prepojenej s iránskym režimom. Skupina „Ášíáneh“ pre oblasť digitálnej bezpečnosti, ktorú založil Behrouz Kamalian, je zodpovedná za intenzívne počítačové útoky proti domácim odporcom a reformátorom, ako aj zahraničným inštitúciám. Práca Kamalianovej skupiny „Ášíáneh“ pomohla režimu zasahovať proti opozícii, pričom došlo k početným závažným porušeniam ľudských práv v roku 2009. Kamalian aj kybernetická skupina „Ášíáneh“ pokračovali vo svojich činnostiach najmenej do decembra 2021.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

miesto nar.: Tabríz (Irán)

dátum nar.: 1963

pohlavie: muž

Predseda sudcovského zboru v provincii Východný Azerbajdžan. Od roku 2010 do roku 2019 prokurátor v Tabríze. Podieľal sa na prípade Sakíneh Mohammadí-Áštíáníovej a je spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1969

pohlavie: muž

Do roku 2020 starosta mesta Eslámšahr. Bývalý poslanec iránskeho parlamentu. Do septembra 2010 generálny guvernér („Farmándár“) provincie Teherán, zodpovedný za zásah policajných síl a teda potláčanie demonštrácií. Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 ocenenie.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

pohlavie: muž

Prvý zástupca poradcu sudcovského zboru a sudca najvyššieho súdu (vedúci úseku 41 najvyššieho súdu, ktorý sa zaoberá najmä bezpečnostnými a drogovými trestnými činmi). Zástupca generálneho prokurátora Iránu (2007 – 2015). V tejto funkcii zodpovedal za súdne prípady, ktoré nasledovali po povolebných protestoch v roku 2009 a pri ktorých sa postupovalo v rozpore s ľudskými právami. V tejto funkcii tiež schvaľoval nadmerné tresty za trestné činy súvisiace s drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

pohlavie: muž

Do apríla 2021 predseda správneho súdu. Ako najvyšší predstaviteľ súdnej moci v rámci ozbrojených síl sa podieľal na represiách voči pokojným demonštrantom v roku 2009.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (alias HOSSEYNI Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

miesto nar.: Rafsandžán, Kermán (Irán)

dátum nar.: 23.7.1961

pohlavie: muž

Od augusta 2021 viceprezident pre parlamentné záležitosti pod vedením prezidenta Raisiho. Bývalý poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a hovorca politickej frakcie YEKTA, ktorá zastáva tvrdú líniu. Minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013). Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

miesto nar.: Dezfúl (Irán)

dátum nar.: 22.7.1959

pohlavie: muž

Od 25. augusta 2021 minister kultúry, remesiel a cestovného ruchu. Od roku 2014 člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor a Rady pre kultúrnu revolúciu. Do novembra 2014 riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej republiky – IRIB). V rámci svojho pôsobenia v IRIB bol zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. IRIB vysielala vynútené priznania zadržiavaných osôb a sériu zinscenovaných procesov v auguste 2009 a decembri 2011. Tieto sú jednoznačným porušením medzinárodných ustanovení o spravodlivom konaní a práve na spravodlivé konanie.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

pohlavie: muž

Do júna 2020 náčelník divízie polície pre počítačovú trestnú činnosť v širšom Teheráne, ktorá je zaradená na zozname EÚ. V tejto pozícii vyhlásil nábor vládnych hackerov s cieľom lepšie kontrolovať informácie na internete a na účely poškodzovania „škodlivých“ stránok.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

miesto nar.: Nadžaf (Irak)

dátum nar.: 1960 alebo august 1961

pohlavie: muž

Od 29. decembra 2018 predseda Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov. Bývalý člen Rady strážcov (do septembra 2021). Bývalý predseda sudcovského zboru (2009 – 2019). Predseda sudcovského zboru musí schváliť každú „kisás“ (pomstu) a trest za „hudúd“ (trestné činy proti Bohu) a „ta’zírát“ (trestné činy proti štátu) a podpísať ich. To zahŕňa rozsudky ukladajúce tresty smrti, bičovanie a amputácie. V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky ukladajúce trest smrti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením, popráv mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov obesením z mosta pred niekoľkými tisícami osôb. Prispel teda k vysokému počtu popráv. Umožnil tiež uloženie telesných trestov, ako napríklad amputácie a nakvapkanie kyseliny do očí odsúdených. Odkedy Sadeq Larijani nastúpil do funkcie, podstatne vzrástol počet svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských práv a príslušníkov menšín. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za systematické porušovanie práva na spravodlivé konanie v iránskom súdnictve.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

miesto nar.: Fársán, Čahármahál/Bachtíárí (juh) – (Irán)

dátum nar.: 1967

pohlavie: muž

Od 5. septembra 2021 viceprezident Iránu pre výkonné záležitosti a vedúci prezidentskej kancelárie. Od 16. septembra 2019 do septembra 2021 vedúci realitnej pobočky nadácie Mostazafán, ktorú riadil priamo najvyšší vodca Chomejní. Do novembra 2019 riaditeľ teheránskej pobočky nadácie Ástán Kods Razawí. Bývalý starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad, v ktorom sa pravidelne vykonávajú verejné popravy. Bývalý námestník ministra vnútra pre politické záležitosti vymenovaný v roku 2009. V tejto funkcii zodpovedal za riadenie útlaku osôb, ktoré vystupovali na obhajobu svojich legitímnych práv vrátane slobody prejavu. Neskôr vymenovaný za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné voľby v roku 2012 a prezidentské voľby v roku 2013.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

pohlavie: muž

V období rokov 2010 – 2016 zástupca prokurátora v provincii Karadž, región Alborz. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane účasti na poprave mladistvého.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

pohlavie: muž

Zástupca riaditeľa teheránskych väzníc pre zdravie, nápravu a vzdelávanie. Bývalý riaditeľ väznice Evín (2012 – 2015). Počas jeho funkčného obdobia sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

pohlavie: muž

Sudca úseku 54 Teheránskeho revolučného súdu a úseku 4 Revolučného súdu v Ahwaze; na smrť odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi. Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto prípady, ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. septembra 2012 a v správe generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. augusta 2012.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

pohlavie: muž

V súčasnosti generálny prokurátor v Isfaháne. V tejto pozícii nariadil násilné reakcie proti demonštrantom, ktorí vyšli do ulíc v novembri 2021 na protest proti nedostatku vody. Podľa niektorých správ Jafari oznámil vytvorenie osobitného úradu na vyšetrovanie zatknutých demonštrantov.

Jafari v bývalej funkcii prokurátora provincie Mazandaran odporúčal uložiť trest smrti v prípadoch, v ktorých viedol žalobu, čo viedlo k vysokému počtu popráv, a to aj verejných, a za okolností, v ktorých je takýto trest v rozpore s medzinárodnými ľudskými právami, napríklad ak ide o neprimeraný a nadmerný trest. Jafari je tiež zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie práv zadržaných príslušníkov bahájskej menšiny, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb.

12.3.2013

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

miesto nar.: Sari, provincia Mazandaran (Irán)

dátum nar.: 1352 (iránsky rok), 1972 alebo 1973 (západný kalendár)

pohlavie: žena

pozícia: bývalá guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady

Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady od septembra 2019 do novembra 2021 Leyla Vaseghiová nariadila polícii a iným ozbrojeným silám, aby počas protestov v novembri 2019 použili smrtiace prostriedky, čo spôsobilo úmrtie alebo zranenie neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady Leyla Vaseghiová nesie zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021“


Top