EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0425

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/425 z 9. marca 2021, ktorým sa pozastavujú opatrenia obchodnej politiky týkajúce sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1646 v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie o urovnávaní sporov

C/2021/1661

OJ L 84, 11.3.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/425/oj

11.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/425

z 9. marca 2021,

ktorým sa pozastavujú opatrenia obchodnej politiky týkajúce sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1646 v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie o urovnávaní sporov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Komisia 7. novembra 2020 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1646 (2) o opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických (ďalej len „Spojené štáty“) v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o urovnávaní sporov, ktorým sa stanovuje uplatňovanie dodatočných ciel na dovoz viacerých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch do Únie.

(2)

V odôvodnení 9 nariadenia (EÚ) 2020/1646 sa stanovuje, že Komisia má v úmysle pozastaviť uplatňovanie nariadenia, ak Spojené štáty pozastavia svoje protiopatrenia na dovoz určitých výrobkov z Európskej únie v súvislosti so spormi WTO týkajúcimi sa veľkých civilných lietadiel.

(3)

Dňa 4. marca 2021 sa dosiahla dohoda so Spojenými štátmi o vzájomnom pozastavení všetkých opatrení na obdobie štyroch mesiacov s cieľom umožniť rokovania o vyváženom urovnaní sporov WTO týkajúcich sa veľkých civilných lietadiel, a to hneď po tom, ako sa ukončia vnútorné postupy na oboch stranách.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 654/2014 môže Komisia z naliehavých dôvodov prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia opatrenia obchodnej politiky, ak sa toto pozastavenie týka zmeny dotknutého opatrenia tretej krajiny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1646 sa týmto pozastavuje na obdobie štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek ďalšie pozastavenie alebo zmena, sa preto clá stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1646 opäť uplatňujú s účinnosťou od 11. júla 2021 vrátane.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 50; zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1843 zo 6. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2015, s. 1) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/167 z 10. februára 2021 (Ú. v. EÚ L 49, 12.2.2021, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1646 zo 7. novembra 2020 o opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie o urovnávaní sporov (Ú. v. EÚ L 373, 9.11.2020, s. 1).


Top