EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q1230(01)R(02)

Korigendum k rokovaciemu poriadku Európskeho výboru regiónov (Úradný vestník Európskej únie L 472 z 30. decembra 2021)

Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2022, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/1230/corrigendum/2022-10-13/oj

13.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/21


Korigendum k rokovaciemu poriadku Európskeho výboru regiónov

( Úradný vestník Európskej únie L 472 z 30. decembra 2021 )

Na strane 2 v článku 6:

namiesto:

„4.

Náhradník alebo člen nahrádzajúci iného člena môže zastupovať iba jedného člena. Na príslušnej schôdzi má náhradník alebo člen nahrádzajúci iného člena všetky právomoci člena. Delegovanie hlasovacieho práva sa musí oznámiť generálnemu sekretariátu v súlade s príslušnými podmienkami najneskôr deň pred schôdzou.

Náhrada výdavkov za každé plenárne zasadnutie sa vyplatí buď členovi, alebo jeho náhradníkovi. Tento bod podrobnejšie upravujú vykonávacie ustanovenia predsedníctva týkajúce sa náhrady cestovných výdavkov a vyplácania paušálnych príspevkov.

5.

Náhradník vymenovaný za spravodajcu môže návrh stanoviska, za ktoré zodpovedá, predstaviť na plenárnom zasadnutí, do ktorého programu bol tento návrh stanoviska zaradený. Člen môže delegovať hlasovacie právo na svojho náhradníka na čas prerokúvania návrhu príslušného stanoviska. Delegovanie hlasovacieho práva sa musí písomne oznámiť generálnemu tajomníkovi pred príslušnou schôdzou.

6.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 24 ods. 1, platnosť delegovania zaniká v momente, keď člen, ktorý sa nechal zastupovať, prestane byť členom výboru.“

má byť:

„4.

Náhradník alebo člen nahrádzajúci iného člena môže zastupovať iba jedného člena. Na príslušnej schôdzi má náhradník alebo člen nahrádzajúci iného člena všetky právomoci člena. Delegovanie hlasovacieho práva sa musí oznámiť generálnemu sekretariátu v súlade s príslušnými podmienkami najneskôr deň pred schôdzou.

5.

Náhrada výdavkov za každé plenárne zasadnutie sa vyplatí buď členovi, alebo jeho náhradníkovi. Tento bod podrobnejšie upravujú vykonávacie ustanovenia predsedníctva týkajúce sa náhrady cestovných výdavkov a vyplácania paušálnych príspevkov.

6.

Náhradník vymenovaný za spravodajcu môže návrh stanoviska, za ktoré zodpovedá, predstaviť na plenárnom zasadnutí, do ktorého programu bol tento návrh stanoviska zaradený. Člen môže delegovať hlasovacie právo na svojho náhradníka na čas prerokúvania návrhu príslušného stanoviska. Delegovanie hlasovacieho práva sa musí písomne oznámiť generálnemu tajomníkovi pred príslušnou schôdzou.

7.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 24 ods. 1, platnosť delegovania zaniká v momente, keď člen, ktorý sa nechal zastupovať, prestane byť členom výboru.“

Top