EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0651

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/651 z 19. apríla 2021 o podpise Dohody, v mene Únie, vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

ST/6836/2021/INIT

OJ L 135, 21.4.2021, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/651/oj

21.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/651

z 19. apríla 2021

o podpise Dohody, v mene Únie, vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 15. júna 2018 poverila Komisiu, aby podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 začala rokovania o rozdelení colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ, ku ktorému došlo v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

(2)

V dôsledku ukončenia rokovaní s Argentínou bola 5. februára 2021 parafovaná Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (ďalej len „dohoda“).

(3)

Dohoda by sa mala podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, s výhradou uzavretia uvedenej dohody (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. apríla 2021

Za Radu

predsedníčka

A. P. ZACARIAS


(1)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


Top