EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021B0331(29)

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2021 2021/C 114/29

OJ C 114, 31.3.2021, p. 161–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 114/161


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/29)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

 

Hlava 1 – Súčet

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

 

Hlava 2 – Súčet

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

170 000

406 000

 

 

Hlava 9 – Súčet

170 000

406 000

 

 

CELKOVÝ SÚČET

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

3 000

6 000 ,—

 

Hlava 1 – Súčet

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

26 000

20 000

24 000 ,—

 

Hlava 2 – Súčet

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

 

Hlava 3 – Súčet

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

 

 

 

 

Hlava 9 – Súčet

 

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2021

2020

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Skutočne obsadené k 31. decembra 2019

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

1

1

1

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

2

4

AD 12

10

3

11

AD 11

13

5

14

AD 10

14

10

14

AD 9

19

14

19

AD 8

15

7

15

AD 7

15

15

15

AD 6

20

24

7

AD 5

11

17

11

Medzisúčet AD

124

99

113

AST 11

1

1

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

AST 7

3

3

AST 6

2

3

2

AST 5

2

4

2

AST 4

5

AST 3

2

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

14

14

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

138

113

127

Celkový Súčet

138

113

127

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2021

2020

FS IV

19

19

FS III

22

19

FS II

1

1

FS I

0

Súčet FS

42

39

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

29

27

Súčet

71

66


Top