EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0259

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/259 z 25. februára 2020, ktorým sa tristo desiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

C/2020/1203

OJ L 54, 26.2.2020, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/259/oj

26.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/259

z 25. februára 2020,

ktorým sa tristo desiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 18. februára 2020 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vypustení dvoch záznamov zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2020

Za Komisiu

v mene predsedníčky

poverený generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ vypúšťajú tieto záznamy:

1.

„Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13. 10. 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K754050 (tuniský pas vydaný 26. 5. 1999, ktorého platnosť skončila 25. 5. 2004). Národné identifikačné číslo: 04756904 vydané 14. 9. 1984. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BCHMHT69R13Z352T; b) meno matky je Hedia Bannour. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 24. 4. 2002.“

2.

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (súkromná adresa). Dátum narodenia: 25. 1. 1968. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) K693812 (tuniský pas vydaný 23. 4. 1999, ktorého platnosť skončila 22. 4. 2004), b) 01846592 (národné identifikačné číslo). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) meno matky je Jamilah. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 23. 6. 2004.“


Top