EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0608

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/608 z 24. apríla 2020 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

ST/15079/2019/INIT

OJ L 142, 5.5.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/608/oj

Related international agreement

5.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/608

z 24. apríla 2020

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou na úrovni Únie.

(2)

Komisia dojednala v mene Únie dohodu medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (ďalej len „dohoda“). Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním dohody 12. novembra 2008.

(3)

Rada 31. marca 2009 prijala rozhodnutie o podpise dohody (ďalej len „rozhodnutie z roku 2009“). Z dôvodu zdráhavého postoja Kórejskej republiky však dohoda nebola podpísaná.

(4)

Kórejská republika v roku 2018 vyjadrila opätovný záujem o podpis a uzavretie dohody. Vzhľadom na to, že viacero nových dvojstranných dohôd o leteckých službách medzi členskými štátmi a Kórejskou republikou bolo parafovaných alebo podpísaných od rozhodnutia z roku 2009, dohoda bola aktualizovaná. Je preto potrebné nové rozhodnutie Rady o podpise dohody.

(5)

Cieľom dohody je uviesť dvojstranné dohody o leteckých službách medzi 22 členskými štátmi a Kórejskou republikou do súladu s právom Únie.

(6)

Dohoda by sa mala podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb s výhradou jej uzavretia (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. apríla 2020

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


Top