EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020B0907(01)

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 2020/C 296/01

Ú. v. EÚ C 296, 7.9.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/1


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 296/01)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 937 022

– 123

20 936 899

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

19 978

123

20 101

 

Hlava 1 – Súčet

20 957 000

0

20 957 000

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

 

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 4 – Súčet

 

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 8 – Súčet

p.m.

 

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 10 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

20 957 000

0

20 957 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 799 200

13 799 200

62 000

62 000

13 861 200

13 861 200

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

65 000

65 000

–49 000

–49 000

16 000

16 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

305 000

305 000

–83 000

–83 000

222 000

222 000

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

 

 

4 000

4 000

 

Hlava 1 – Súčet

14 173 200

14 173 200

–70 000

–70 000

14 103 200

14 103 200

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

737 024

737 024

301 950

301 950

1 038 974

1 038 974

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

937 576

937 576

238 200

238 200

1 175 776

1 175 776

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

69 000

69 000

1 000

1 000

70 000

70 000

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

15 200

15 200

–7 000

–7 000

8 200

8 200

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

–50 000

–50 000

50 000

50 000

 

Hlava 2 – Súčet

1 878 800

1 878 800

484 150

484 150

2 362 950

2 362 950

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

375 000

375 000

 

 

375 000

375 000

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 895 000

3 895 000

 

 

3 895 000

3 895 000

3 2

PREVÁDZKA

635 000

635 000

– 414 150

– 414 150

220 850

220 850

 

Hlava 3 – Súčet

4 905 000

4 905 000

– 414 150

– 414 150

4 490 850

4 490 850

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

 

 

 

 

 

 

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 4 – Súčet

 

 

 

 

 

 

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 8 – Súčet

 

 

 

 

 

 

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 9 – Súčet

 

 

 

 

 

 

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 10 – Súčet

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky

Platby

2020

2021

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2020

85 169

85 169

-

Rozpočtové prostriedky na rok 2020

375 000

289 831

85 169

Súčet

460 169

375 000

85 169

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky

Platby

2020

2021

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2020

1 174 476

1 174 476

-

Rozpočtové prostriedky na rok 2020

3 895 000

2 720 524

1 174 476

Súčet

5 069 476

3 895 000

1 174 476

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky

Platby

2020

2021

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2020

98 375

98 375

-

Rozpočtové prostriedky na rok 2020

220 850

122 475

98 375

Súčet

319 225

220 850

98 375

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

2020

2019

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2018

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

5

3

AD 12

10

15

4

AD 11

10

9

9

AD 10

9

6

11

AD 9

13

12

13

AD 8

6

7

8

AD 7

1

1

5

AD 6

1

0

AD 5

1

Medzisúčet AD

56

56

55

AST 11

1

3

1

AST 10

3

6

0

AST 9

10

8

8

AST 8

10

7

9

AST 7

4

4

0

AST 6

1

2

3

AST 5

1

5

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

30

30

30

Súčet

86

86

85

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

Spolu FG

39

41

42

Miestni zamestnanci

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

0

Spolu

41

43

43

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2020 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About“ v sekcii „Public access to documents“.


Top