Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1663

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1663 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

ST/12131/2019/INIT

OJ L 252, 2.10.2019, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1663/oj

2.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/36


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/1663

z 1. októbra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 (1) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi.

(2)

Rada 1. apríla 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/539 (2).

(3)

Vzhľadom na pretrvávajúcu nestabilitu a vážnosť situácie v Líbyi by sa platnosť reštriktívnych opatrení voči trom osobám mala predĺžiť o ďalšie obdobie šiestich mesiacov.

(4)

Rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 17 rozhodnutia (SZBP) 2015/1333 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Opatrenia uvedené v článku 8 ods. 2 sa uplatňujú vo vzťahu k záznamom č. 14, 15 a 16 v prílohe II do 2. apríla 2020.

4.   Opatrenia uvedené v článku 9 ods. 2 sa uplatňujú vo vzťahu k záznamom č. 19, 20 a 21 v prílohe IV do 2. apríla 2020.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. októbra 2019

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1333 z 31. júla 2015 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP (Ú. v. EÚ L 206, 1.8.2015, s. 34).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/539 z 1. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 93, 2.4.2019, s. 15).


Top